НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
 
КОСТОПІЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

 
 

Директор технікуму


ДІДИЧ
Богдан Ярославович

 
Народився 22 листопада 1955 р. у с. Поточище Городенківського району на Івано-Франківщині в селянській родині Ярослава Васильовича та Марії Миколаївни. Батько все життя пропрацював механізатором у колгоспі, мати - в ланці вирощувала зернові культури та цукрові буряки.
Після закінчення середньої школи Богдан Дідич розпочав свою трудову діяльність робітником на заводі мінераловатних виробів. Потім була служба в лавах радянської Армії. Після демобілізації Богдан Ярославович працював у державному пожежному нагляді та на інших роботах. Бажання здобути вищу технічну освіту привело його на фізичний факультет Чернівецького державного університету, який закінчив у 1979 р. Працював на кафедрі фізика твердого тіла на посаді інженера. Проте в зв'язку з сімейними обставинами Богдан Ярославович змушений був переїхати до м. Костополя Рівненської області.
З перших років проголошення Незалежності України Б.Я. Дідич перебував на державній службі - на посадах першого заступника голови райдержадміністрації та заступника голови виконкому.
З 2003 р. працював заступником директора коледжу, а згодом - директором технікуму.
У 2005 р. Б.Я. Дідич закінчив магістратуру Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти за спеціальністю ''Управління навчальним закладом'' та здобув кваліфікацію - керівник навчального закладу.
Відколи Б.Я.Дідич перебуває на керівних посадах Костопільського будівельно-технологічного технікуму, значно розширилася матеріально - технічна база цього навчального закладу. На базі відділення був створений будівельно-технологічний технікум НУВГП. У новому навчальному закладі започаткована повна середня освіта.
Богдан Ярославович займає активну громадську позицію. На початку 90-х років очолив на Костопільщині національний рух за державність України, пройшов крізь нелегкі роки становлення незалежної держави.


Цей навчальний заклад був створений у 2005 р., хоча його передісторія сягає січня 1984 р.
За ініціативи директора Костопільського домобудівного комбінату Г. І. Конаша з метою підготовки спеціалістів робітничих професій для цього підприємства на базі навчального комбінату, що діяв на ДБК, було відкрито профтехучилище, філіал Рівненського СПТУ. Очолював - Михайло Дмитрович Сірко, а завідувачем філії в м. Костополі був призначений Михайло Сергійович Чепкий.
Випустили одну групу за спеціальністю ''електрослюсар будівельний'' в кількості 17 осіб (майстер виробничого навчання М. І. Веремчук).
Уже з вересня 1984 р. філія СПТУ-1 готувала за заявкою Домобудівного комбінату спеціалістів таких робітничих професій: електрослюсар будівельний - на базі середньої освіти; оператор з виробництва ДСП; столяр будівельний, тесляр - на базі неповної середньої освіти. У вересні 1985 р. була відкрита ще одна спеціальність - слюсар-ремонтник.
У січні 1985 р. обласним управлінням профтехосвіти Рівненської області було створено Костопільське СПТУ-14, що відкрило широкі можливості для підготовки робітничих кадрів. Директором цього навчального закладу було призначено Миколу Федоровича Бабіна, заступником директора з навчально-виховної роботи - І. П. Каліна.
Згодом домобудівний комбінат дав заявку на підготовку спеціалістів будівельного напрямку. Навчальний заклад почав готувати лицювальників-плиточників, мулярів, малярів-штукатурів.
На той час, це було єдине професійно-технічне училище в Україні, що готувало робітничі кадри на базі неповної середньої освіти з терміном навчання 2 роки. Бажаючі здобути середню освіту відвідували вечірню школу.
Випускники СПТУ-14 направлялись на роботу на Костопільський ДБК. Базове підприємство створило всі умови для підготовки високо-кваліфікованих робітників. У підпорядкуванні СПТУ-14 були: навчальний корпус, виробничі майстерні, їдальня, спортивний зал, комфортне приміщення гуртожитку.
Учні та викладачі навчального закладу користувалися не лише власною бібліотекою (її книжковий фонд на той час тільки формувався), а й технічною бібліотекою ДБК.
СПТУ-14 діяло в м. Костополі до 1997 р. А потім, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.05. 1997 р. № 526 ''Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів'' та наказом Міністерства освіти України від 04.06.1997 р. № 191, було ліквідовано. На його базі створено філію Рівненського вищого професійного училища № 1.
За час роботи училища було підготовлено і випущено 3485 кваліфікованих робітників.
У липні 2000 р. відповідно до наказу Міністерства науки і освіти України на базі філії ВПУ № 1 м. Костополя та ПТУ №10 м. Рівного відкрили Технічний коледж Рівненського державного технічного університету.

Робоча нарада

Його Костопільське відділення очолив Володимир Миколайович Литвиненко, який був директором цього навчального закладу до 2003 р. Протягом 2003-2005 рр. відділенням коледжу керував Б. Я. Дідич.
У серпні 2005 р. згідно з наказом Міністерства освіти і науки України на базі Костопільського відділення технічного коледжу НУВГП створений новий навчальний заклад - Костопільський будівельно-технологічний технікум Національного університету водного господарства і природокористування.
Директором технікуму призначили Б. Я. Діди-ча,заступником директора з навчально-виховної роботи - А. П. Алексейчука.
Відтепер технікум здійснював підготовку молодших спеціалістів за двома спеціальностями: будівництво та експлуатація будівель і споруд; хіміко-механічна переробка деревини та деревних матеріалів, а також кваліфі-кованих робітників за професіями: муляр, пічник, штукатур; лицювальник-плиточник, маляр; оператор склоформувальних машин; оператор ЕОМ та ОМ; столяр будівельний, верстатник деревообробник верстатів, паркетник.
Це єдиний в Україні навчальний заклад, що готує кваліфікованих робітників за фахом ''оператор склоформувальних машин'', який є автором Державного стандарту ПТО за даною професією.
Починаючи з 2007-2008 навчаль-ного року, в технікумі запроваджено надання повної загальної середньої освіти та відкрита підготовка молодших спеціалістів за заочною формою навчання.
Одночасно тут впроваджується ступенева система освіти за схемою: підготовка кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів.
У Костопільському будівельно-технологічному технікумі працює 65 співробітників. Теоретичну та практичну підготовку молодших спеціалістів та кваліфікованих робітників здійснюють викладачі та майстри виробничого навчання.
Викладацький колектив технікуму налічує 26 осіб, із яких 10 штатних, а 16 - працюють на засадах сумісництва.
Один працівник має педагогічне звання ''викладач-методист'' і один - ''старший викладач''; 5 осіб мають вищу категорію, 9 - першу і 5 - другу.
Колектив майстрів виробничого навчання на чолі зі старшим майстром О. Д. Воронком налічує 14 осіб, з яких 10 - із вищою освітою. Педагогічне звання ''майстер виробничого навчання II категорії'' мають 2 чоловіка, а ''майстер виробничого навчання І категорії'' - 4.
Методична робота в технікумі проводиться 5 цикловими комісіями.


Логос Україна         <<   Технікум технологій та дизайну         [ Зміст ]         Технічний коледж   >>