НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
 
ЗАКАРПАТСЬКИЙ
НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

 
 

Директор центру


НЕЧИДЮК
Анатолій Анатолійович

 
Анатолій Анатолійович народився в червні 1962 р. у м. Рівне.
Упродовж 1989-1991 рр. - секретар комітету комсомолу Українського інституту інженерів водного господарства. Протягом 1999- 2004 рр. обіймав посади асистента, старшого викладача, доцента кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання, заступника декана механічного факультету рідного ВНЗ. У 2002 р. Анатолій Анатолійович захистив дисертацію за спеціальністю ''машини для земляних та дорожніх робіт''. З 2004 р. - директор Закарпатського навчально-консультаційного центру НУВГП.
А. А. Нечидюк - автор 33 науково-методичних праць, має 9 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

Закарпаття - область, найбільш забезпечена природними водними ресурсами в Україні. Актуальним в області є питання раціонального використання водних ресурсів та боротьби з їх забрудненням. Особливо в гірських і передгірських районах виникла проблема боротьби із шкідливою дією вод (затоплення території повенями, паводки, водна ерозія) та явищами, які їх супроводять (зсуви, селі).
В серпні 2004 р. на базі ВПУ № 34 м. Виноградів, на клопотання Державного комітету України з водного господарства та за підтримки Закарпатської обласної, Виноградівської районної державних адміністрацій, наказом Міністерства освіти і науки України відкрито навчально-консультаційний центр НУВГП.
Основним його завданням є підготовка фахівців з вищою освітою гідротехнічного, землевпорядку-вального, екологічного напрямків та з машино-будування, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, спрощення вирішення соціально-економічних питань, здобуття освіти випускниками шкіл та інших навчальних закладів Закарпаття. Важливе значення має також наближення освітньої діяльності до місць роботи й проживання абітурієнтів і студентів.
Перший набір студентів здійснювався за трьома спеціальностями (гідромеліорація; підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання; земле-впорядкування та кадастр) і становив 59 осіб.
Сьогодні в ЗНКЦ навчається понад 570 студентів за шістьма професійними спрямуваннями: гідромеліорація; підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання; землевпорядкування та кадастр; екологія та охорона навколишнього середовища; авто-матизоване управління технологічними процесами; облік та аудит.
Аудиторні заняття проводять штатні викладачі НУВГП та за сумісництвом - викладачі - Ужгородського національного університету, Ужгородського відділен-ня інституту проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, ВПУ № 34 м. Вино-градів, а також провідні фахівці Закарпатського обласного вироб-ничого управління з меліорації і водного господарства.
Для проведення аудиторних занять центр має орендовані аудиторії ВПУ № 34 м. Виїзні заняття проводяться на базі Виноградівського міжрайонного управління водного господарства, Закарпатського обласного виробничого управління з меліорації і водного господарства. Лабораторні роботи проводяться безпосередньо у спеціалізованих лабораторіях базового навчального закладу в м. Рівному, що передбачено робочими навчальними планами відповідних спеціальностей. У навчальному процесі ЗНКЦ використовується 65 комп’ютерів, що розміщені в комп’ютерних класах училища.
Бібліотечний фонд центру (понад 5000 примір-ників) постійно поповнюється за рахунок передачі навчальних підручників, посібників, методичних вказівок з базового навчального закладу та за рахунок власних придбань. У навчальному процесі використовується бібліотечний фонд училища, який налічує понад 30000 примірників книжок.
Центр використовує потужну базу училища для забезпечення вивчення фахових дисциплін, особливо з напрямку ''Машинобудування''. Це навчальні лабораторії зварювання, ковальської справи, механічні майстерні, лабораторії технічного обслуговування машин, будови тракторів та автомобілів, діючий парк машин.


Логос Україна         <<   Кафедра фізичного виховання         [ Зміст ]         Кримський навчально-консультаційний центр   >>