НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
 
  
АРСЕНОВИЧ
Михайло ПавловичВипускник факультету експлуатації
меліоративних систем (1984 р.)

Головний інженер Харківського обласного виробничого управління меліорації та водного господарства 
 
   
Народився 28 лютого 1962 р. у Білорусі в родині Павла Семеновича та Марії Іванівни.
У 1984 р. закінчив факультет експлуатації меліоративних систем Українського ордена Дружби народів Інституту інженерів водного господарства у Рівному. Здобувши вищу освіту, працював старшим інженером-гідротехніком Репінської та Дерга-чівської експлуатаційних дільниць Харківського управління зрошувальних систем. Упродовж 1986- 1993 рр. обіймав посаду начальника цих дільниць Харківського УЗС.
З 1994 р. - головний інженер Харківського управління зрошувальних систем. А в 2006 р. Михайла Павловича призначили на посаду головного інженера Харківського обласного вироб-ничого управління меліорації і водного господарства.
Разом із дружиною Раїсою Григорівною вони виростили доньку Марину, яка нині навчається в Харківському національному економічному університеті.
Харківський облводгосп - це організація, на яку покладені функції управління та контролю в галузі використання і охорони вод, відтворення водних ресурсів та меліорації земель у Харківській області.
До облводгоспу належать: Харківське, Балаклійське, Краснокутське міжрайонні управління водного господарства, Харківська гідрогеолого-меліоративна партія. Управління мають виробничі бази, техніку і механізми, автотранспорт для забезпечення функціонування меліоративних систем області.
Сьогодні управління в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики щодо регулювання водних ресурсів та забезпечує потреби населення та галузей економіки у водних ресурсах.
За результатами режимних спостережень за останні 10 років якість поверхневих вод області істотно поліпшилася і стабілізувалася. Незважаючи на це, сучасний екологічний стан річок не можна вважати цілком задовільним.
З метою покращення стану водозабезпечення сільського населення за участю Облводгоспу розроблено Регіональну програму першочергового забезпечення сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, централізованим водопостачанням у 2005-2010 рр. Відповідно до цієї програми передбачається здійснити реконструкцію локальних систем водопостачання та будівництво групових водопроводів з використанням підземних і джерельних вод. Це сприятиме налагодженню централізованого водопостачання населених пунктів, які через природні умови або техногенні причини вимушені користуватися привізною водою, та забезпечить соціально-побутові умови життєдіяльності населення.

Муромська ГНС

Облводгосп активно працює щодо створення безпечних умов проживання населення, захисту від підтоплення сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь. В управлінні налічується 16 водосховищ загальною площею 2972,4 га та об'ємом 95,51 млн м3.
У межах цих водосховищ встановлено режим обмеженої господарської діяльності. Здійснюється постійний догляд за технічним і санітарно-екологічним станом гідротехнічних споруд та смуг відведення.
Харківський облводгосп надає платні послуги на такі замовлення юридичних та фізичних осіб:
-обстеження господарських об'єктів та обладнання з наданням рекомендацій стосовно розроблення заходів, спрямованих на зменшення шкідливого впливу на водні ресурси та погодження лімітів на водокористування;
-надання консультацій щодо організації обстеження місць складування промислових і побутових відходів із наданням рекомендацій стосовно зменшення їх шкідливого впливу на водні об'єкти;
-підготовка та видача юридичним і фізичним особам технічних умов на проведення інженерних робіт на землях водного фонду, меліоративних системах;
-аналіз проектних матеріалів щодо визначення на місцевості меж земель водного фонду;
-надання консультацій з питань підготовки матеріалів для отримання дозволів на спец- водокористування та їх погодження, узгодження переліку параметрів скиду стічних вод та періодичності здійснення їх аналітичного контролю, визначення лімітів водокористування, організації та проведення заходів щодо раціонального вико-ристання водних ресурсів;
-лабораторне визначення якості води і ґрунтів;
-технічне обслуговування і ремонт меліоративної мережі, насосних станцій, систем дренажу;
-послуги, пов'язані з подачею води юридичним і фізичним особам з меліоративних систем і водних джерел;
-роботи з виконання функцій служб замовника та генпідрядника у сфері будівництва водогосподарських об'єктів.Логос Україна          <<    БАБИЧ Петро Миколайович          [ Зміст ]          БОЙКО Віктор Леонідович    >>