Навчальний заклад пройшов славний шлях, взявши свій початок у Києві. В 1959 р. ВНЗ було переведено зі столиці до Рівного, де він отримав назву Український інститут інженерів водного господарства і став провідним вищим навчальним закладом водогосподарського профілю. В 1995 р. інституту надано статус Української державної академії водного господарства. В 1998 р. на базі Академії, Автотранспортного та Текстильного технікумів створено Рівненський державний технічний університет, який у 2002 р. було названо Українським державним університетом водного господарства та природокористування. В 2004 р. університету надано статус національного.
Історія університету - це, насамперед, його кадри, наукові школи. Тут працювали в різні часи академіки АН України Г. Сухомел, Є. Оппоков, І. Гапунов, С. Краснітський, А. Артем’євський, Р. Вержиківський, член-кореспондент АНУ Б. Пишкін, доктори наук, професори А. Янголь, А. Огієвський, М. Терпугов, М. Товстоліс, В. Нікіфоров, В. Ільїн, Д. Ярмізін, Н. Орлова, Л. Скрипчинська та інші, які вписали славні сторінки в літопис закладу. Значний внесок у розвиток навчального закладу ''рівненського'' періоду зробили ректори Костянтин Семенов, Степан Вознюк, Святослав Кравець.
Університет має імідж навчального закладу, де студенти здобувають грунтовні знання та професійні вміння. За підсумками всеукраїнських студентських олімпіад упродовж кількох років він належить до десятки найкращих серед технічних і економічних вищих навчальних закладів.
За роки існування навчальний заклад надав вищу освіту понад 55 тисячам випускників. Серед них відомі організатори виробництва, вчені та громадські діячі - Герой Радянського Союзу І. Зайцев, Герої Соціалістичної Праці Г. Авраменко, М. Боня, К. Глуховський, міністри, голови Держкомітетів України, Казахстану, Молдови, Білорусі В. Сташук, Г. Семчук, В. Хорєв, В. Ткач, І. Денисенко, В. Олексич, член-кореспондент НАНУ О. Олійник, директор Інституту гідротехніки та меліорації П. Коваленко, поет Д. Луценко, актриса Гуля Корольова, народні депутати України IV скликання - М. Поровський, Ю. Ширко, М. Нощенко, С. Олексіюк, І. Єремєєв, V скликання - В. Грицак, Ю. Кічатий, В. Берташ.
Учені університету плідно працюють над розв’язанням галузевих програм, активно співробітничають із зарубіжними навчальними закладами і науковими установами, беруть участь у міжнародних проектах і програмах. Один із результатів наукової діяльності - 1155 охоронних документів на винаходи, зокрема, за останні 10 років - 260 охоронних документів на винаходи, два на наукові відкриття. Значну допомогу надають вчені й у вирішенні місцевих проблем.
Так, під час техногенної аварії на залізничному перегоні Ожидів-Красне група працівників університету розробила проект рекультивації пошкоджених територій та моніторингу природного середовища після аварії.
Разом із ученими до наукових досліджень залучаються і студенти.
Університет підтримує ділові стосунки з вищими навчальними закладами та установами країн Західної і Центральної Європи, Азії, Африки, США. У свою чергу, іноземні викладачі та науковці (зокрема, з Польщі, Швейцарії, Алжиру, Німеччини) стажуються в нашому університеті. Впродовж останніх років в університеті навчаються громадяни з таких країн, як Росія, Білорусь, Вірменія, Азербайджан, Румунія, Китай, Алжир, Пакистан. Університет є членом міжнародних наукових організацій, а науковці університету мають почесні звання зарубіжних закладів та академій.
За заслуги у підготовці фахівців, розбудові економіки держави та внесок у створення міжнародного іміджу України навчальний заклад нагороджено орденом Дружби народів (1982), занесено до ''Золотої книги ділової еліти України''. Він неодноразово ставав переможцем рейтингу ''Золота фортуна'', конкурсів ''100 кращих підприємств'' у номінації ''Вища освіта'', Всеукраїнського конкурсу на звання ''Кращий роботодавець року''.
НУВГП присвоєно статус ''Виробник кращих вітчизняних товарів 2007 року'' і вручено Золотий символ Всеукраїнського конкурсу-виставки ''Кращий вітчизняний товар 2007 року''.
У 2006-2007 навчальному році університет здобув почесне звання ''Лідер сучасної освіти'', на Міжнародній виставці ''Сучасна освіта в Україні - 2007'' нагороджений срібною медаллю у номінації ''Модернізація вищої освіти в контексті вимог Болонської конвенції''.
У цьому виданні, шановний читачу, ви прочитаєте про 85-річну діяльність університету, дізнаєтеся про його минувшину і сьогодення, помандруєте факультетами та кафедрами, познайомитесь з викладачами і студентами, які прославили свою Альма-матер визначними досягненнями.

Василь ГУРИН,
ректор Національного університету
водного господарства та природокористування


Логос Україна         <<   Гімн університету         [ Зміст ]         Вступне слово. Василь Сташук   >>