85-ту осінь зустрічає Національний університет водного господарства та природокористування. Знання і навики випускників університету є неоціненними як у водогосподарській, так і в інших природничих галузях народного господарства, в будівельній, механіко-енергетичній, економічній та гуманітарній сферах.
У підготовці висококваліфікованих кадрів працівники та викладачі вищого навчального закладу поєднали традиційний і новаторський підходи навчання, адже система оцінювання й навчання здійснюється тут у рамках Болонського процесу.
За час існування університет випустив понад 50 тисяч кваліфікованих фахівців, які успішно працюють в різних галузях не тільки України і країн близького зарубіжжя, але й на теренах Азії, Африки та Латинської Америки.
Прикладом високоефективної підготовки спеціалістів-випускників є кількість займаних ними керівних посад у системі Держводгоспу, яка сягає майже 80 відсотків.
За всі роки існування університет постійно нарощував свій інтелектуальний потенціал, формував і розширював навчально-матеріальну базу, створювалися і продовжують формуватися нові наукові школи, які здобули не тільки вітчизняне, а й світове визнання.
Пріоритетними напрямами наукової діяльності є сільськогосподарське освоєння меліорованих земель, гідротехнічне, промислове та цивільне будівництво, створення сучасних машин і механізмів для ведення робіт у водогосподарській галузі. Кожного року значний обсяг досліджень науковці університету проводять для потреб і на замовлення Держводгоспу України.
Фундаментальні дослідження вчених у галузі гідротехнічних меліорацій, які лягли в основу проектування десятків тисяч гектарів зрошувальних і осушувально-зволожувальних систем, увійшли до ряду нормативних документів, виконані на кафедрах університету. Це розробка нових методик оптимізації параметрів гідромеліоративних систем і управління ними, методики розрахунку надійності систем, комплекс робіт з економії та раціонального використання водних і земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища при зрошенні та осушенні земель, нові об’ємні захисно-фільтруючі елементи для пластмасових дренажних труб, комплекс машин для обслуговування меліоративних систем, обліку і аудиту, економічного обґрунтування проектних рішень та інші.
У лабораторіях університету ведуться комплексні дослідження з гідравліки відкритих і закритих водотоків, гідротехнічних споруд на річках, каналах, водосховищах. Велику роботу виконують науковці з вивчення та розвитку теоретичних основ фільтрації у пористому середовищі, регулювання передгірських річок, з’єднання потоків в умовах гірських і рівнинних річок, особливості роботи гідротехнічних споруд, водоскидів для гребель у Тунісі й Алжирі та багатьох інших проблем гідротехнічного будівництва.
Важливим кроком до розширення перспектив розвитку університету стало присвоєння йому статусу національного, що дало змогу розширити структуру закладу, розпочати підготовку фахівців з нових спеціальностей, зміцнити співпрацю із зарубіжними навчальними закладами і науковими установами.
Національний університет водного господарства та природокористування вже посідає визнане місце у сфері освіти України і має всі умови для того, щоб підтвердити своє високе звання подальшими роками плідної праці.
Колектив університету гідний вимогам сучасності, відкриває нові спеціальності, створює атмосферу, яка приваблює на Полісся найталановитішу молодь з усіх куточків України й інших країн світу. У цьому Держводгосп України завжди підтримуватиме університет. Адже всі ми повинні створювати належні умови для гармонійного розвитку нашої молоді.

Василь Сташук,
Голова Державного комітету України з водного господарства,
почесний професор Національного університету водного господарства та природокористування


Логос Україна         <<   Вступне слово. Василь Гурин         [ Зміст ]         Історична стаття   >>