За підтримки
Національної академії наук ­України
Винахідники ­України — еліта держави.
Винаходи та інновації. VI том

Книга «Винахідники ­України — еліта держави. Винаходи та інновації. VI том» приурочена 100-річчю Національної академії наук ­України. Видання ознайомить з найвідомішими досягненнями українських вчених, які зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняної і світової науки. Окремий розділ буде присвячений видатному українському науковцю Президенту НАН ­України Б. Є. Патону, ювілей якого українська спільнота відзначатиме у 2018 році.

У виданні також будуть представлені відомі винахідники, інноваційні центри, наукові та навчальні заклади, провідні підприємства, фірми, корпорації, які застосовують новітні технології, є власниками ексклюзивних прав на технології, впроваджують у виробництво винаходи, раціоналізаторські пропозиції тощо.

Книга сприятиме налагодженню взаємовигідної співпраці винахідників та бізнесу, розширенню ділових контактів, реалізації нових наукових ідей і технологічних розробок; сприятиме створенню позитивного іміджу підприємства, зростанню його привабливості для партнерів, інвесторів, акціонерів і клієнтів, дозволить підприємствам і компаніям підвищити конкурентоспроможність, здобути стратегічні переваги на ринку.

Видання буде безкоштовно передано учасникам проекту, в національні й академічні бібліотеки, органи державного управління, іноземні посольства та представництва, НАН ­України.


Структура видання:

 1. Вітальне слово Президента НАН України Є. Б. Патона.
 2. Історична стаття, присвячена 100-річчю Національної академії наук України.
 3. Б. Є. Патон – вчений зі світовим ім’ям.
 4. Всеукраїнський конкурс «Винахід року»: можливості і перспективи.
 5. Деякі особливості міжнародного патентування.
 6. Патентні агентства та патентні повірені.
 7. Науково-освітні заклади, науково-дослідницькі інститути, підприємства, компанії.
 8. Винахідники України. Винаходи та інновації.

Технічні характеристики видання

Формат — A4 (тверда + припресовка плівки);

Наклад — 1000 примірників;

Обсяг — 150–200 сторінок (мова — українська).


Зміст інформації, що подається винахідником

 1. Повна назва, адреса, телефон, електронна пошта, сайт.
 2. Біографія, трудовий шлях і досягнення винахідника.
 3. Найважливіші характеристики винаходів.
 4. Нагороди, відзнаки, подяки та ін.
 5. Ділові пропозиції.

Зміст інформації, що подається підприємством

 1. Повна назва, адреса, телефон, електронна пошта, сайт.
 2. Трудовий шлях і досягнення керівника.
 3. Провідні спеціалісти підприємства, компанії.
 4. Основні напрями діяльності, асортимент виготовленої продукції.
 5. Найважливіші характеристики винаходів, продукції.
 6. Нагороди, відзнаки, подяки та ін.
 7. Перспективи розвитку.
 8. Потреби в інвестиціях.
 9. Ділові пропозиції.


Онлайн-версія попередніх виданьI том

II том

III том

IV том

V томПовернутись на головну сторінку видавничого центру