Інновація — водночас процес і результат розробки та ефективного впровадження високих технологій, застосування нового знання для створення нових продуктів, послуг, організаційних та управлінських процедур, основа нової економіки.
   Основне завдання інноваційної політики держави — забезпечення ефективного використання науково-технічного і виробничого потенціалів, розробка та впровадження механізмів активізації інноваційної діяльності суб’єктів підприємництва, поширення інновацій у всіх сферах економіки, просування їх у виробництво і суспільну практику. Така політика спрямована на підвищення рівня конкурентоспроможності держави, піднесення її економіки, науки і культури, успішний розвиток середнього класу та покращення якості життя.
   Сьогодні в нашій державі відбувається процес консолідації і розвитку української нації, відроджується історична свідомість, тому на часі популяризація імен видатних сучасників, представників нашого народу, які наближають інтеграцію України у світову спільноту і закладають основи для належної оцінки її досягнень на міжнародній арені.
   Інтенсивне формування інформаційного суспільства призводить до розуміння того, що саме інтелект і знання становлять капітал нації, визначають її перспективи, розвиток економіки, а відтак і рівень добробуту. Тому поширення інформації щодо унікальних винаходів, перспективних інноваційних розробок та високих технологій, вже впроваджених або таких, що можуть бути застосовані у різних галузях господарства, є надзвичайно актуальним.
   Про збереження наукового потенціалу попри всі негаразди останніх десятиліть свідчить хоча б те, що тільки науковцями Національної академії наук України протягом одного 2007 року одержано понад 600 рішень про видачу патентів на винаходи та корисні моделі як в Україні, так і за кордоном. Щороку у різних галузях економіки за договорами з вітчизняними підприємцями впроваджується близько 2 тисяч новітніх розробок учених НАН України.
   Представлення широкому загалу результатів наукової праці, висвітлення ролі науки і технологій у становленні інноваційної моделі економіки сприятиме підвищенню авторитету винахідників і науковців у суспільстві, активізації їх контактів зі споживачами науково-технічних розробок і більш широкому впровадженню наукових результатів, інновацій у практику. Тому такі видання, як те, що Ви тримаєте у руках, — надзвичайно актуальні, інформативні і корисні для науковців, підприємців, державних службовців, промисловців, бізнесменів — усіх, хто цікавиться проблемами інноваційного розвитку економіки України.
Президент Національної академії наук України,
академік НАН України
Борис Патон
Головна сторінка Видавничого центру «Логос Україна»   ]   Зміст   [   Вступне слово Миколи Паладія