ЛІТОПИС ВИПУСКНИКІВ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» — сучасний вітчизняний навчальний заклад, що понад два століття займається підготовкою висококваліфікованих фахівців у галузі юриспруденції. За тривалий період своєї діяльності він не втратив провідні позиції, нарощує творчий і науковий потенціал, незмінно залишаючись справжнім храмом науки, оберігаючи духовні основи справедливості та свободолюбства, закладені ще в ХІХ ст.
Авторитет Університету здобуто працею не одного покоління викладачів, професорів та науковців. Достатньо лише згадати легендарних учених-юристів, серед яких — М. М. Алексєєнко, С. А. Альперт, М. І. Бажанов, М. Й. Бару, С. Й. Вільнянський, В. М. Гордон, В. М. Горшеньов, М. М. Гродзинський, Ю. М. Грошевий, О. Н. Колесніченко, С. М. Канарський, В. П. Колмаков, В. В. Копейчиков, В. М. Корецький, В. П. Маслов, Г. А. Матусовський, Р. С. Павловський, З. А. Підопригора, О. А. Пушкін, І. П. Сафронова, О. І. Свєчкарьов, В. І. Сливицький, В. В. Сташис, М. М. Страхов, М. О. Таубе, В. С.Трахтеров, С. Л. Фукс, О. М. Якуба, М. В. Яновський та багато інших, чиї імена асоціюються з нашим навчальним закладом і стали частиною його славетної історії. Ці непересічні люди сформували свого часу харківську юридичну школу, яка, поряд з іншими неформально виокремленими правничими осередками (московською, київською, ленінградською, свердловською школами), стала одним із найпотужніших науково-освітніх центрів Радянського Союзу. Про це свідчить, зокрема, те, що посаду голови найвищого органу судової влади — Верховного Суду СРСР і Верховного Суду України — обіймали випускники Харківського юридичного інституту — Ф. К. Глух, В.Ф. Бойко, В. Т. Маляренко та В. В. Онопенко.
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» — престижний вищий навчальний заклад, широко відомий за кордоном. Сьогодні, як і раніше, він гостинно запрошує до навчання молодь із усіх куточків України та представників інших держав.
Про високий рівень навчального закладу свідчить його міжнародне визнання: 18 вересня 2004 р. він став повноправним членом Великої хартії університетів (м. Болонья), а 14 грудня 2007 р. — Європейської асоціації університетів.
Зараз на десяти факультетах, у чотирьох інститутах та двох філіях Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (у Кримському та Полтавському юридичних інститутах) здобуває освіту близько 23 тисяч студентів. У цьому великому студентському братстві, безперечно, є майбутні видатні юристи: судді, прокурори, нотаріуси, адвокати, науковці — правнича еліта нашої Батьківщини.
Невпинний поступ у майбутнє, виховання кваліфікованих юридичних кадрів, популяризація вітчизняних та світових культурних цінностей, орієнтація на ідеали демократії і гуманізму — ось ті фундаментальні принципи, якими керується у своїй повсякденній діяльності Університет і які є запорукою його успіху вже понад 200 років.

Ректор Національного університету
«Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого»
Василь ТАЦІЙ
Логос Україна      [ Зміст ]      Вступне слово Віталія Бойка >>