УКАЗ
Президента України


«Про деякі питання Національної юридичної академії України
імені Ярослава Мудрого»


Ураховуючи визначну роль Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого у розбудові української правової держави, з метою розширення наукової та інноваційної діяльності Академії у проведенні наукових досліджень з актуальних проблем правознавства, законотворчості та порівняльного права, підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, фахівців для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, різних сфер юридичної практики постановляю:
1. Кабінету Міністрів України:
     1) забезпечити вирішення у 2009 році в установленому порядку питання щодо створення в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого науково-дослідного інституту правознавства;
     2) розглянути в установленому порядку питання щодо:
поетапного зменшення нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів кандидата та доктора наук на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника Академії, встановлення для Академії співвідношення «викладач — студент» один до п’яти;
     фінансування щорічного стажування 30 науково-педагогічних і наукових працівників та 50 студентів і аспірантів Академії у провідних закордонних навчально-наукових центрах, передбачивши у проектах закону про Державний бюджет України на 2010 та наступні роки видатки у необхідних обсягах для зазначених цілей;
     3) опрацювати та внести в установленому порядку пропозиції стосовно надання Академії права приймати остаточне рішення щодо присудження наукових степенів та вчених звань.
2. Міністерству освіти і науки України сприяти впровадженню в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого експериментальних навчальних планів і програм підготовки фахівців для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, різних сфер юридичної практики, а також наукових і науково-педагогічних кадрів.
Президент України

м. Київ, 25 червня 2009 року
№ 485/2009
В. ЮЩЕНКО
Логос Україна      << Вступне слово Віктора Кононенка       [ Зміст ]      Указ Президента України В. Януковича >>