ЛІТОПИС ВИПУСКНИКІВ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

КОМАРОВ
Вячеслав Васильович

Проректор Із навЧально-методиЧноЇ роботи
НАЦІОНАЛЬНОГО унІВЕРСИТЕТУ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»


Заслужений юрист України. Академік Національної академії правових наук України. Кандидат юридичних наук, професор

Народився 1 січня 1950 р. у м. Комсомольськ на Донеччині.
У 1976 р. здобув вищу освіту у Харківському юридичному інституті ім. Ф. Е. Дзержинського, в 1979 р. закінчив аспірантуру цього вишу. Трудовий шлях розпочав на посаді асистента, а згодом став заступником декана денного факультету, старшим викладачем.
З 1982 р. Вячеслав Комаров очолює кафедру цивільного процесу. У 1988 р. обійняв посаду проректора з навчальної роботи Харківського юридичного інституту ім. Ф. Е. Дзержинського (зараз — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). У 1980 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1990 р. йому присвоєно вчене звання професора.
З 1993 р. Вячеслав Васильович — член-кореспондент, а з 2004 р. — академік Національної академії правових наук України.
Головними напрямами його наукових досліджень є теоретичні проблеми цивільного процесу, господарського судочинства, нотаріату та міжнародного комерційного арбітражу. За період своєї науково-педагогічної діяльності підготував 17 кандидатів юридичних наук, видав та опублікував понад 150 наукових праць.
У складі групи Кабінету Міністрів України В. В. Комаров брав участь у розробці проекту Цивільного процесуального кодексу України, прийнятого у 2004 р., модельного Цивільного процесуального кодексу країн СНД, низки інших законів України, а також концепції розвитку вищої юридичної освіти України, ввійшовши до колективу розробників проекту Державної програми розвитку вищої юридичної освіти в Україні (2001).
Вячеслав Васильович був одним із організаторів створення, а протягом 1997–2001 рр. — першим президентом Асоціації українських правничих шкіл — добровільної недержавної організації вищих юридичних навчальних закладів.
Учений очолював робочу групу Міністерства освіти і науки України з розробки Державних стандартів вищої юридичної освіти, обіймав посаду заступника голови науково-методичної комісії з права Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Експертної комісії з права Державної акредитаційної комісії України, фахової ради з права Державної акредитаційної комісії України, був членом Науково-консультативної ради Верховного Суду України, Науково-консультативної ради Вищого адміністративного суду України, Науково-методичної ради при Міністерстві юстиції України, а також редколегії наукових збірників «Проблеми законності», «Вісник Академії правових наук України», журналів «Нотаріат для Вас», «Мала енциклопедія нотаріуса», «Приватне право і підприємництво» та інших.
У 1998 р. В. В. Комаров удостоєний звання «Заслужений юрист України». Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ст. (2005).

 Логос Україна      << ГЕТЬМАН Анатолій Павлович      [ Зміст ]      БАРАБАШ Юрій Григорович >>