ЛІТОПИС ВИПУСКНИКІВ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

ГЕТЬМАН
Анатолій Павлович

Проректор Із науковоЇ роботи НАЦІОНАЛЬНОГО унІВЕРСИТЕТУ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»


Заслужений діяч науки і техніки України. Академік Національної академії правових наук України. Доктор юридичних наук, професор

 

Народився 18 липня 1958 р. у с. Зідьки Зміївського району Харківської області.
У 1983 р. закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф. Е. Дзержинського і був зарахований стажистом-дослідником. У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію.
Протягом 1986–1992 рр. Анатолій Гетьман працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри екологічного права, заступником декана заочного факультету.
У 1995 р. захистив докторську дисертацію й обійняв посаду начальника управління планування та координації правових досліджень Національної академії правових наук України. У 1997 р. йому присвоєно вчене звання професора, а в 1998 р. Анатолій Павлович почав виконувати обов’язки головного вченого секретаря Національної академії правових наук України. У 2000 р. був обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України, в 2004 р. — академіком.
З 2001 до 2007 р. А. П. Гетьман працював проректором із навчальної роботи.
У 2007 р. його призначено на посаду проректора з наукової роботи. З 2011 р. — завідувач кафедри екологічного права.
Анатолій Павлович — автор понад 170 наукових праць, серед яких — монографії, підручники, навчальні посібники, коментарі, статті: «Процесуальні норми і відносини в екологічному праві» (1994), «Вступ до теорії еколого-процесуального права» (1998), «Екологічне право України в запитаннях та відповідях» (2007), науково-практичний коментар Лісового кодексу України (2009). Також є співавтором книг «Екологічне право України. Загальна частина» (1995), «Екологічне право України. Особлива частина» (1996), «Екологічний контроль: питання теорії і практики» (1999), «Екологічне право України» (2001), «Земельний кодекс України: Коментар» (2002, 2004, 2007), «Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар» (2003, 2006), «Регіональний екологічний контроль: теорія правового регулювання» (2004), «Екологічне право України» (2005, 2009), «Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення» (2010), «Правове виховання в сучасній Україні: монографія» (2010). Брав участь у розробці проекту Земельного кодексу України та інших нормативних актів, підготував 12 кандидатів юридичних наук.
Із 1998 р. А. П. Гетьман — член Експертної ради з юридичних наук Вищої атестаційної комісії України, впродовж 2002–2007 рр. був головою цієї організації. Зараз очолює спеціалізовану вчену раду Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».
У 2003 р. був удостоєний звання «Заслужений діяч науки і техніки України», а в 2010 р. — «Видатний юрист України» Союзу юристів України. Є лауреатом премії імені Ярослава Мудрого (2003).

 Логос Україна      << БИТЯК Юрій Прокопович      [ Зміст ]      КОМАРОВ Вячеслав Васильович >>