НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

ЗаоЧний факультет № 1
ПРОЦЮК
Ігор Валерійович


Декан заоЧного факультету № 1

Народився 17 червня 1967 р. у селищі Ягідне Ягодинського району Магаданської області (Росія).
У 1993 р. закінчив факультет підготовки кадрів для органів прокуратури України Української державної юридичної академії (спеціальність «Правознавство»).
Ігор Валерійович — кандидат юридичних наук (1999), доцент кафедри теорії держави і права (2002).
З 2004 р. очолює заочний факультет № 1.

Заочний факультет № 1 — правонаступник Харківського філіалу Всесоюзного заочного юридичного інституту, який почав працювати у 1943 р. Першим директором цього філіалу протягом 1943–1949 рр. була к. ю. н., доц. О. М. Якуба.
У 1949 р. філію реорганізували у заочне відділення Харківського юридичного інституту ім. Ф. Е. Дзержинського, а у 1956 р. — у заочний факультет цього вишу.
Великий внесок в організацію роботи цієї структури та підготовку висококваліфікованих кадрів зробив перший декан заочного факультету М. П. Діденко, який працював на цій посаді більше 27 років із моменту створення факультету. Потім деканами були В. Л. Мусіяка, В. Ю. Богинський, В. П. Тихий, В. М. Глібко. З 2004 р. його очолює к. ю. н., доцент кафедри теорії держави і права І. В. Процюк. Організаційною та методичною роботою факультету опікуються заступник декана, к. ю. н., доцент кафедри кримінального права № 1 Ю. А. Пономаренко та методисти курсів — Л. М. Коваленко, М. О. Маршуба, Н. І. Нестерова, О. А. Караваєва, А. А. Тернова, Т. В. Яготинцева.
Для задоволення потреб держави у висококваліфікованих юристах факультет готує фахівців для органів місцевого самоврядування, Міністерства юстиції України, прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства оборони України, а також підприємств господарського комплексу. Підготовка здійснюється за чотирма спеціалізаціями: державно-правовою, господарсько-правовою, слідчо-криміналістичною та судово-прокурорською.
Зараз тут навчається майже три тисячі студентів, а за роки існування факультету його закінчили більше 27 тисяч осіб.
Багато випускників заочного факультету № 1 обіймають керівні посади в правоохоронних структурах, органах влади та місцевого самоврядування.


Пономаренко Юрій Анатолійович
Заступник декана заочного факультету № 1

Народився 7 липня 1975 р. у селищі Краснокутськ на Харківщині.
У червні 1998 р. закінчив Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (спеціальність «Правознавство»). З 2002 р. — кандидат юридичних наук, з 2003 р. — доцент.
У 2009 р. Ю. А. Пономаренко обійняв посаду заступника декана заочного факультету № 1.

 Логос Україна      << Вечірній факультет      [ Зміст ]      Заочний факультет № 2 >>