НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Заочний факультет № 2
ГЛІБКО
Василь Миколайович


Декан заоЧного факультету № 2

Народився 16 січня 1939 р. у с. Спас Рожнятівського району Івано-Франківської області.
У 1966 р. закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф. Е. Дзержинського (спеціальність «Правознавство»).
Василь Миколайович — кандидат юридичних наук (1972), доцент кафедри криміналістики (з 1977 р.), заслужений працівник народної освіти України (1995).

Заочний факультет № 2 було створено у 1998 р. для підготовки спеціалістів вищої кваліфікації у сфері правознавства за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для різних галузей народного господарства, державних і правоохоронних органів. З 2002 р. на заочному факультеті № 2 навчаються студенти, які здобувають другу вищу освіту.
Першим деканом факультету був к. ю. н., доцент кафедри цивільного права М. В. Домашенко (1998–2004). З 2004 р. його очолює заслужений працівник народної освіти України, доцент кафедри криміналістики В. М. Глібко.
На факультеті готують юристів за чотирма спеціалізаціями: державно-правовою, господарсько-правовою, судово-прокурорською та слідчо-криміналістичною. Зараз тут навчається понад п’ять тисяч осіб, з яких 1200 здобуває другу вищу освіту. Більшість студентів — громадяни України, також є представники Азербайджану, Грузії, США, Молдови, Росії, Туркменістану.
За роки функціонування факультету його закінчили більше семи тисяч студентів, які здобули вищу юридичну освіту без відриву від роботи у правоохоронних, господарських і державних органах. Серед них — народні депутати Верховної Ради України різних скликань, працівники правоохоронних і державних структур, керівники юридичних підрозділів підприємств та організацій різних форм власності.


Величко Валерій Олександрович
Заступник декана заочного факультету № 2

Народився 13 листопада 1975 р. у с. Червона Хвиля Великобурлуцького району Харківської області.
У 1997 р. закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (спеціальність «Правознавство»).
Кандидат юридичних наук, з 2005 р. працює доцентом кафедри державного будівництва та місцевого самоврядування.


Дзюба Юрій Павлович
Заступник декана заочного факультету № 2

Народився 12 грудня 1966 р. у с. Маяки Слов’янського району Донецької області.
У 1990 р. із відзнакою закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф. Е. Дзержинського.
Ю. П. Дзюба — кандидат юридичних наук (2008), доцент кафедри кримінального права № 2 (з 2010 р.).

 Логос Україна      << Заочний факультет № 1      [ Зміст ]      Кримський юридичний інститут >>