НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

ПОЛТАВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

БУЩАН
Олег Петрович


ДИРЕКТОР ПОЛТАВСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ
УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»


Народився 23 лютого 1965 р. у Запоріжжі.
У 1990 р. закінчив слідчо-криміналістичний факультет Харківського юридичного інституту ім. Ф. Е. Дзержинського (спеціальність «Правознавство»).
Олег Петрович — кандидат юридичних наук (1995), доцент кафедри криміналістики (2002). Протягом 1998–2002 рр. був заступником декана факультету юстиції, з 2002 до 2006 р. — доцентом та деканом Полтавського факультету Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. З 2006 р. — завідувач кафедри спеціально-правових дисциплін, декан Полтавського факультету Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
У 2010 р. його призначили директором Полтавського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

Полтавський юридичний інститут був створений для забезпечення юридичними кадрами Полтавського та суміжних регіонів і є відокремленим структурним підрозділом Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».
Згідно з наказами Міністерства освіти і науки України (2001) та ректора Академії (2002) було відкрито Полтавський факультет Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. У подальшому його реорганізували в Полтавський юридичний інститут Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
Сьогодні він готує фахівців для органів державної влади, правосуддя, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, установ юстиції та інших. Студенти отримують освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за спеціальністю «Правознавство». У 2010 р. ліцензований обсяг прийому на денну форму навчання збільшено зі 100 до 170 осіб, на заочну — зі 100 до 130 осіб. Того ж року директором інституту було призначено к. ю. н., доц. О. П. Бущана.
У Полтавському юридичному інституті навчається близько тисячі студентів. Викладання здійснюють три кафедри: загальнотеоретичних дисциплін, спеціально-правових дисциплін та соціально-економічних дисциплін. До педагогічного колективу входять шестеро докторів та 38 кандидатів наук.
Навчально-методична і науково-дослідна робота інституту узгоджується із загальними планами відповідних видів діяльності Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» і здійснюється відповідно до рішень і рекомендацій науково-методичної ради Університету.
У Полтавському юридичному інституті функціонують студентські наукові гуртки: з криміналістики (керівники — кандидати юридичних наук, доценти О. П. Бущан, Л. П. Ковтуненко), теорії держави і права (д. ю. н., проф. О. Р. Дашковська, к. ю. н. Д. А. Селіхова), історії держави і права (к. ю. н., доц. А. І. Козаченко, д. і. н., проф. В. В. Стрілець), кримінального права (к. ю. н., доц. О. М. Лемешко, асист. А. А. Бражник), цивільного права (кандидати юридичних наук, асистенти Є. А. Греков, П. О. Гринько), господарського права (д. ю. н., доц. В. М. Пашков), трудового права (к. ю. н., доц. М. В. Грекова), конституційного права (кандидати юридичних наук, доценти В. М. Божко, І. К. Полховська). На кафедрі соціально-економічних дисциплін під керівництвом д. філос. н., проф. С. В. Куцепала діє науковий гурток із філософії. В Інституті також організовано «Краєзнавчий клуб» (к. філос. н., доц. С. О. Лебеденко), «Англійський клуб» (викладач Ю. В. Перебийніс). У роботі гуртків беруть участь понад 80 студентів, які досліджують актуальні теоретичні й практичні проблеми правознавства, філософії, політології тощо. Одна із форм студентської наукової діяльності — щорічні наукові студентські конференції.
Естетичному вихованню студентів сприяють тематичні вечори, проведення ігор КВК, інститутські огляди-конкурси художньої самодіяльності, екскурсійні подорожі пам’ятними місцями України. Вони відвідують виставки Харківського художнього і краєзнавчого музеїв, театральні вистави. В Інституті діє студентський парламент — студентська самоврядна організація, яка опікується вдосконаленням навчально-виховного процесу, розвитком навичок самостійної організаторської діяльності майбутніх фахівців.
На основі цього структурного підрозділу Університету проводять спортивні заходи: «День здоров’я», спартакіади, туристичні походи. Також діють футбольна, волейбольна, баскетбольна спортивні секції, секція з аеробіки та атлетизму.
Матеріальна база Полтавського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» представлена навчальним корпусом, що має бібліотеку з двома читальними залами, два комп’ютерні класи, чотири лекційні аудиторії, 26 аудиторій, кафе-їдальню.
У навчальному 2011–2012 році планується ввести в експлуатацію гуртожиток на 300 місць та додаткові навчальні й спортивні приміщення, зокрема басейн, їдальню, кафе, тренажерну та спортивну зали, дві конференц-зали, бібліотеку та комп’ютерні ресурс-центри.

Будівля Полтавського юридичного інституту Національного університету
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

 Логос Україна      << Кримський юридичний інститут      [ Зміст ]      Розділ ІV. Кафедри університету >>