НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ Й
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ


Кафедра інформатики й обчислювальної техніки створена у 1997 р. на базі навчальної лабораторії електронно-обчислювальних машин. Того ж року її завідувачем став д. т. н., проф. В. Г. Іванов.
Зараз тут працює восьмеро викладачів: два доктори наук, професори — В. Г. Іванов, М. Г. Любарський, четверо кандидатів наук, доцентів — С. М. Іванов, В. В. Карасюк, Н. А. Кошева, Ю. В. Ломоносов, двоє старших викладачів — М. В. Гвозденко, Н. І. Мазниченко, та інженер І категорії О. Ю. Толстолузька. Лабораторію ЕОМ, що діє при кафедрі, очолює С. В. Котляр.
Провідними навчальними дисциплінами кафедри є «Основи інформатики та обчислювальної техніки», «Правова інформація і комп’ютерні технології в юридичній діяльності», «Інформаційні технології в судочинстві».
Викладачі розробили освітні програми за цими дисциплінами, опікуються їх вчасним оновленням (відповідно до сучасних досягнень у галузі теорії та практики інформаційних і комп’ютерних технологій). На кафедрі видано навчально-практичні посібники: «Робота користувача у «Windows-95» (В. Г. Іванов, В. В. Карасюк, М. В. Гвозденко, Н. І. Мазниченко, 1999), «Інформаційно-пошукова система «Нормативні акти України» (В. Г. Іванов, В. В. Карасюк, М. В. Гвозденко, 2000), «Інформаційно-пошукова система «АБД-район» (В. Г. Іванов, В. В. Карасюк, М. В. Гвозденко, Н. А. Кошева, Н. І. Мазниченко, 2000), «Архівація даних в операційній системі «Windows» (В. Г. Іванов, Н. А. Кошева, Ю. В. Ломоносов, 2001); навчальні посібники: «Комп’ютерні технології у підготовці юридичних документів» (В. Г. Іванов, В. В. Карасюк, М. В. Гвозденко, 2001), «Правова інформація та комп’ютерні технології в юридичній діяльності» (В. Г. Іванов, С. М. Іванов, В. В. Карасюк та інші, 2010); навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять із дисципліни «Основи інформатики та обчислювальної техніки» (В. Г. Іванов, В. В. Карасюк, М. В. Гвозденко та інші, 2007); навчальний посібник із грифом Міністерства освіти і науки України «Основи інформатики та обчислювальної техніки» (В. Г. Іванов, В. В. Карасюк, М. В. Гвозденко, 2004, 2006).
Протягом 2005–2010 рр. науково-дослідна робота проводилася у межах цільової комплексної програми «Криміналістичні та науково-технічні проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів у сфері боротьби зі злочинністю» за науковим напрямом «Актуальні проблеми правосуддя, зміцнення законності і організації боротьби зі злочинністю в Україні». Останнім часом тематика наукових досліджень охоплює технологічні та правові аспекти захисту, ефективного кодування і представлення цифрових даних у комп’ютерних системах та мережах, застосування інформаційних технологій в освіті. Цільова комплексна програма, за якою кафедра планує працювати впродовж 2011–2015 рр., — «Дослідження проблем захисту, ефективного кодування і представлення цифрових даних на основі інтегративних методів правової інформатики».
Наукові досягнення кафедри інформатики й обчислювальної техніки були представлені на більш ніж 100 міжнародних наукових заходах, зокрема за кордоном. Останнім часом викладачі долучалися до роботи міжнародного наукового колоквіуму «Information Technology and Electrical Engineering — Devices and Systems, Materials and Technologies for the Future» (Технологічний університет Ільменау, Німеччина, 2009), XVII Міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика/Automatics — 2010» (Харків, 2010), ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції і виставки «Цифровая обработка сигналов и ее применение DSPA–2010» (Москва, 2010), ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Системний аналіз та інформаційні технології» (Київ, 2010), ІІІ Міжнародної конференції «Автоматизация, управление и информационные технологи — 2010» (ACIT’2010) (Новосибірськ, 2010).

 Логос Україна      << Кафедра іноземних мов № 3      [ Зміст ]      Кафедра основ безпеки життєдіяльності >>