НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра основ безпеки
життєдіяльності


Кафедра основ безпеки життєдіяльності, заснована у 1996 р., бере свій початок із курсу «Цивільна оборона» (начальниками курсу протягом 1961–1990 рр. були В. В. Єрахторін, А. Д. Шубцов, М. І. Полєжаєв).
Зараз тут працює 12 викладачів: п’ятеро кандидатів військових наук, доцентів — І. М. Карташов, А. В. Писарєв, О. Д. Малько, В. А. Молодцов, А. Ф. Лазутський, четверо кандидатів технічних наук, доцентів — А. М. Полєжаєв, С. А. Тузіков, Є. В. Карманний, А. П. Зенін, к. хім. н., доц. С. О. Ковжога, старші викладачі — В. В. Яценко, І. Т. Чудновський. Старшим лаборантом кафедри є В. О. Павловський, лаборантами — Н. С. Скиба, І. Л. Овсяннікова. Протягом 1996–2006 рр. кафедру очолював к. військ. н., доц. І. М. Карташов. З 2006 р. завідувач — к. хім. н., доц. С. О. Ковжога.
Тут викладають навчальні дисципліни «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист і охорона праці в галузі».
Співробітники і педагоги видали базові навчальні посібники: «Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях» (2004), «Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях» (2005), «Безпека життєдіяльності» (2010), «Цивільний захист і охорона праці в галузі. Конспект лекцій» (2010).
Спеціалісти кафедри досліджують проблеми безпеки життєдіяльності та захисту населення у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціально-політичного та воєнного характерів. Із 1996 р. науково-дослідницьку роботу здійснюють у межах напряму «Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях». Велику увагу приділяють вивченню основних законів природи, умов існування життя в біосфері, механізмам впливу фізичних, хімічних, біологічних і психологічних факторів на організм людини, принципам радіаційної безпеки і терапії отруєнь; законодавчому і нормативно-правовому забезпеченню цивільного захисту держави, установ і організацій; призначенню, завданням і основним заходам у сфері цивільного захисту, а також структурі, режимам функціонування та системам органів управління єдиної системи цивільного захисту України. З 2002 р. вони також розробляють цільову комплексну програму «Функціональна підсистема «Освіта і наука України» Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру». У 2008 р. межі наукової роботи було розширено: вчені почали досліджувати охорону праці та охорону праці в галузі.
Протягом 2011–2015 рр. запланована підготовка до друку підручника із грифом МОНмолодьспорт України «Безпека життєдіяльності правоохоронних органів».
Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у вітчизняних і зарубіжних міжнародних науково-практичних конференціях, присвячених актуальним проблемам безпеки життєдіяльності, екології, охорони праці, здоров’я, які проводять в Україні, Польщі, Чехії та Болгарії. Лише впродовж 2009–2010 рр. викладачі стали учасниками науково-практичної конференції Академії внутрішніх військ МВС України «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку», міжнародних науково-методичних конференціях «Безпека людини в сучасних умовах», «Безпека життя і діяльності людини — освіта, наука, практика», міжнародних науково-практичних конференціях «Aktualne problemy nowoczesnych nauk» (Пшемисль), «Zdravy vedecke ideje» (Прага), «Образование и наука на 21 век» (Софія).
28–29 квітня 2010 р. кафедра основ безпеки життєдіяльності організувала та провела студентську наукову конференцію «Законодавчі й організаційно-технічні засади дослідження впливу надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на безпеку життєдіяльності людини», у якій взяли участь 53 студенти із семи вишів Харкова, зокрема 26 студентів Університету.

 Логос Україна      << Кафедра інформатики й обчислювальної техніки      [ Зміст ]      Кафедра організації судових та правоохоронних органів >>