НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра логіки

Як самостійна структура кафедра логіки почала свою діяльність на базі кафедри філософії у 1996 р. Її першим завідувачем протягом десяти років був д. філос. н., проф. В. Д. Титов. У 2006 р. кафедру очолила д. філос. н., проф. О. М. Юркевич.
Для становлення кафедри логіки багато зусиль доклали відомі вчені й педагоги, ветерани Великої Вітчизняної війни, випускники 40-х років ХХ ст. Харківського юридичного інституту ім. Ф. Е. Дзержинського, які протягом тривалого часу викладали на кафедрі. Серед них — д. ю. н., проф. В. О. Жерьобкін (1921–2002) і доц. П. П. Яшин (1926–2002).
Нині тут працюють 11 викладачів: двоє докторів філософських наук, професорів — В. Д. Титов, О. М. Юркевич, п’ятеро кандидатів наук, доцентів — С. Д. Цалін, О. П. Невельська-Гордєєва, С. В. Качурова, О. В. Барабаш, Ж. О. Павленко, троє кандидатів наук, асистентів — Д. О. Войтенко, С. Е. Зархіна, С. С. Шестопал, асист. Г. В. Коваленко, лаборант К. В. Абрамова. Лабораторію кафедри очолює здобувач Г. В. Коваленко.
Педагоги забезпечують викладання таких навчальних дисциплін, як «Логіка», «Юридична аргументація» та «Релігієзнавство». За період існування кафедри до друку підготовлено низку підручників і посібників: «Логіка» (В. О. Жерьобкін, 1998, 2004), «Релігієзнавство» (В. Д. Титов, С. В. Качурова, О. В. Барабаш, 2004), «Логіка» (В. Д. Титов, С. Д. Цалін, О. П. Невельська-Гордєєва та інші, 2005), «Вступ до сучасної юридичної логіки» (2001), хрестоматія «Логіка» (С. Д. Цалін, 2006, 2009), «Логічний словник-довідник» (С. Д. Цалін, 2006, 2008).
Наукова діяльність кафедри базується на вивченні суміжних із логікою, релігієзнавством і правознавством галузей знання. Вже виконано дослідження за цільовими комплексними програмами «Загальнотеоретичні проблеми формування правової держави України» (1996–2000), «Розвиток прав людини як головна складова частина розвитку демократичних процесів у правовій соціальній державі Україна» (2001–2005), «Загальнотеоретичні проблеми правотворення і правозастосування в умовах формування правової держави» (2006–2010).
З 1996 до 2010 р. викладачі кафедри видали низку наукових праць: «Принцип свободи волі в історії соціальної філософії і філософії права» (С. Д. Цалін, 1998), «Логическое знание в его социально-исторической детерминации (религиозный, правовой, политический контекст Древности и Средних веков)» (В. Д. Титов, 2004), «Правове знання як технологічний ресурс: логіко-методологічний аспект» (Ж. О. Павленко, 2004), «Судьба последних религиозных новаций» (С. В. Качурова, 2005), «Юридическая логика в США» (В. Д. Титов, 2007), «Язык права как предмет логико-философского анализа» (С. Е. Зархіна, 2008), «Историческое развитие философско-логических концепций языка права» (В. Д. Титов, С. Е. Зархіна, 2009), «Історичний розвиток концепцій обґрунтування в логіці та філософії права (від античності до початку XIX сторіччя)» (Д. О. Войтенко, 2009).
Цільова комплексна програма, в межах якої кафедра проводитиме дослідження протягом 2011–2015 рр., — «Загальнотеоретичні проблеми розвитку демократичної держави та національної правової системи».
Серед найбільших наукових досягнень кафедри логіки варто відзначити праці «Логический анализ понятий права» В. О. Жерьобкіна (1977), «Релігія, держава і право» П. П. Яшина (1998) та «Герменевтические идеи в восточнославянской философской традиции» О. М. Юркевич (2002).
Викладачі кафедри проходили стажування в провідних наукових інститутах і навчальних закладах України та світу: в Університеті ім. В. Гумбольдта (Німеччина), Університеті науки і технології штату Айова (США), Кеннан-інституті Міжнародного центру вчених ім. Вудро Вільсона (США), Центральному європейському університеті (Угорщина) тощо.
Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з вітчизняними і закордонними науковими й освітніми установами, а її співробітники беруть участь у багатьох міжнародних наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, конгресах.
Кафедра логіки — фундатор Міжнародної науково-практичної конференції «Логіка і право», а також круглого столу «Правове регулювання релігійного життя», які з 2008 р. відбуваються постійно і до яких долучаються молоді вчені з різних наукових шкіл.

 Логос Україна      << Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права      [ Зміст ]      Кафедра міжнародного права >>