НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра фізичного виховання № 1

У 1934 р. внаслідок реорганізації кафедри військової підготовки виникла кафедра фізичного виховання.
Тривалий час тут працювали багаторазовий чемпіон України з вільної боротьби, призер першостей СРСР, майстер спорту СРСР Г. В. Малінко, суддя всесоюзної категорії, майстер спорту СРСР із гімнастики Г. О. Костеллі, заслужений тренер України з боксу, майстер спорту СРСР Ю. І. Пономарьов та інші.
У різні роки кафедру очолювали Н. М. Костенко (1948–1949), М. О. Марков (1949–1954, 1965–1973), Г. О. Костеллі (1954–1960), М. М. Іонов (1960–1962), А. М. Критов (1962–1965), А. П. Скрипник (1973– 2005), Г. І. Приходько (2005–2009). У 2009 р. її очолив к. фіз. вих., доц. О. В. Попрошаєв.
Зараз до професорсько-викладацького складу кафедри входять: четверо кандидатів наук, доцентів — О. В. Попрошаєв, Г. І. Приходько, М. П. Воронов, Д. О. Каратаєва, двоє старших викладачів — С. О. Фішев, О. М. Столяренко, двоє викладачів — С. В. Курячий, О. В. Чумаков. Роботою структури опікуються старший лаборант Є. В. Перлик та лаборанти О. М. Худякова, О. О. Миргород. Педагоги забезпечують викладання дисципліни «Фізичне виховання» для студентів Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України, господарсько-правового факультету та факультету підготовки кадрів для органів юстиції.
У 2009 р. заняття з фізичного виховання для студентів перших-третіх курсів почали проводити за двома формами: як загальний курс (заняття за навчальним розкладом) та як секційна робота (заняття за розкладом роботи спортивно-оздоровчих секцій).
Для студентів старших курсів на кафедрі фізичного виховання № 1 працює шість спортивно-оздоровчих секцій (з баскетболу, волейболу, бадмінтону, настільного тенісу, атлетичної та оздоровчої гімнастики), на базі яких молодь займається у позанавчальний час (відповідно до розкладу роботи відповідної секції).
За останні два роки оновлено освітні програми, робочі плани та плани функціонування спортивно-оздоровчих секцій, видано навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять — «Фізичне виховання» (відповідно до вимог ECTS) для студентів перших-третіх курсів» (2007), а також посібник «Фізичне виховання: секційна форма організації навчального процесу (методичні поради)» (2010).
Головна тема, у межах якої для підвищення якості підготовки майбутніх юристів протягом 2007–2010 рр. проводилася науково-дослідна робота викладачів, — «Шляхи підвищення ефективності процесу фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах». У 2010 р. до участі у наукових дослідженнях було залучено студентів різних факультетів.
Результати наукових робіт кафедри висвітлено у серіях статей, опублікованих на шпальтах провідних вітчизняних періодичних видань: у науково-методичному журналі «Теорія і практика фізичного виховання» (Донецьк), наукових збірниках «Вища освіта України» (Київ), «Спортивний вісник Придніпров’я» (Дніпропетровськ), «Актуальні проблеми фізичної культури і спорту» (Київ), «Молода спортивна наука України» (Львів), «Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту» (Харків), «Слобожанський науково-спортивний вісник» (Харків), «Педагогіка і психологія» (Харків), «Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки» (Київ-Запоріжжя), «Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка» (Чернігів) та інших.
З 2007 р. кафедра є співорганізатором міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні технології у сфері фізичного виховання, спорту та валеології».
Для забезпечення максимально якісної підготовки молоді та досягнення нею високих результатів на змаганнях вищих навчальних закладів м. Харкова на кафедрі фізичного виховання № 1 налагоджено роботу чотирьох спортивних відділень (армреслінг, бадмінтон, настільний теніс, шашки) та п’яти секцій спортивного вдосконалення (баскетбол (чоловіки, жінки), гандбол (чоловіки, жінки) та легка атлетика). На базі кафедри працює два спортивні клуби — зі спортивних видів єдиноборств (дзюдо, самбо, вільна та греко-римська боротьба) та з боксу і кікбоксингу, де тренуються спортсмени високої кваліфікації, які відстоюють честь Університету на змаганнях різного, зокрема й міжнародного, рівня.

 



Логос Україна      << Кафедра фінансового права      [ Зміст ]      Кафедра фізичного виховання № 2 >>