НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра фізичного виховання № 2

У 1995 р. було засновано кафедру фізичного виховання № 2, що дало змогу проводити в сучасних умовах заняття з фізичного виховання і наукові дослідження в галузі фізичного виховання та спорту, налагодити роботу спортивних та оздоровчих секцій.
Протягом 1995–2006 рр. кафедру очолював старший викладач Є. І. Соляннік. У 2006 р. її завідувачем стала к. фіз. вих., доц., майстер спорту СРСР Л. С. Луценко.
Сьогодні тут працює 11 педагогів: доц. Л. С. Луценко, шестеро старших викладачів — А. В. Галушкін, Ю. О. Фішев, Л. В. Романенко, Р. М. Щербак, Є. І. Соляннік, Ю. І. Луценко, четверо викладачів — Д. О. Петров, І. О. Зінченко, В. В. Рудь, О. Ю. Дмитрієв, завідувач кабінету М. О. Мотузова і лаборант О. В. Заіка. Вони викладають дисципліну «Фізичне виховання» для студентів Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України та факультету підготовки кадрів для державної пенітенціарної служби України.
Матеріальна база кафедри складається з відкритого багатофункціонального спортивного стадіону зі штучним покриттям (де є футбольне поле, баскетбольний та волейбольний майданчики, легкоатлетичні доріжки) та сучасних ігрових, тренажерних, тенісних залів, басейну, зали для танцювальних та гімнастичних видів спорту, тиру.
Упродовж 2006–2010 рр. співробітники кафедри фізичного виховання № 2 проводили науково-дослідницьку роботу за цільовою комплексною програмою «Шляхи підвищення ефективності процесу фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах», а з 2011 р. досліджуватимуть тему «Шляхи вдосконалення системи фізичного виховання студентів у процесі здобування юридичної освіти».
Наукові результати співробітників кафедри стають основою для наукових статей, які публікують у провідних періодичних виданнях і наукових збірниках: «Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту», «Слобожанський науково-спортивний вісник», «Педагогіка і психологія» (Харків).
Викладачі розробили програму з навчальної дисципліни «Фізичне виховання», навчально-методичний посібник для практичних занять і самостійної роботи студентів та методичні рекомендації з різних видів спорту. Вони також брали участь у міжнародних науково-практичних конференціях — «Сучасні технології у сфері фізичного виховання, спорту та валеології» (Харків, 2009), «Фізична культура, спорт та здоров’я» (Харків, 2010), «Демографія. Здоров’я. Медицина» (Харків, 2010).
На кафедрі велику увагу приділяють популяризації фізичної культури, спорту та здорового способу життя, залученню співробітників Університету до участі у спартакіаді для професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації м. Харкова «Здоров’я».
Для студентів усіх факультетів фахівці кафедри організували спортивні та оздоровчі секції з футболу і міні-футболу (тренер — Р. М. Щербак), волейболу (Д. О. Петров), легкої атлетики (Л. В. Романенко), спортивної аеробіки і черліденгу (І. О. Зінченко), атлетичної гімнастики (А. В. Галушкін), оздоровчого плавання (Ю. О. Фішев).
Студенти беруть активну участь у спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходах, які відбуваються в Університеті, а спортсмени збірних команд відстоюють честь альма-матер у змаганнях різного рівня.

 Логос Україна      << Кафедра фізичного виховання № 1      [ Зміст ]      Кафедра фізичного виховання № 3 >>