ЛІТОПИС ВИПУСКНИКІВ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

МУХІН
Віталій Володимирович

Заступник прокурора ЗакарпатськоЇ областІ — наЧальник управлІннЯ наглЯду
за додержаннЯм законІв органами, ЯкІ проводЯть оперативно-розшукову
дІЯльнІсть, дІзнаннЯ та досудове слІдство

Випускник 1999 р.

Старший радник юстиції. Кандидат юридичних наук

 

Народився 29 червня 1977 р. у Харкові. Батько, Володимир Васильович, — професор, доктор фізико-математичних наук, народний депутат Верховної Ради України трьох скликань, мати, Людмила Анатоліївна, — лікар-педіатр. Повага до людей, вимогливість до себе, чесність та відповідальність, закладені ще у дитинстві, стали принциповими орієнтирами у житті Віталія Мухіна.
Суворе дотримання норм права у родині визначило вибір професії: Віталій вирішив стати юристом (хоча батько пов’язував майбутнє сина з наукою).
Закінчивши школу в 1994 р., він вступив на перший факультет Української державної юридичної академії. Викладачі, які навчали основам правознавства, — В. Я. Тацій, В. В. Сташис, Р. С. Страхов та багато інших, — стали зразками для майбутніх адвокатів, прокурорів, суддів. Віталій Володимирович і досі пам’ятає семінарські заняття І. В. Процюка з дуже складного, проте базового для юридичної освіти предмета — «Теорії держави і права». А викладач кримінального процесу Г. А. Альперт, надзвичайно витончена і толерантна особистість, прищепив неабиякий інтерес до своєї дисципліни.


Віталій Володимирович у сімейному колі
У період студентства В. В. Мухін активно займався спортом: він був гравцем баскетбольної команди факультету, яка впродовж п’яти років посідала перші місця на університетських змаганнях. Також входив до знаної чоловічої хорової капели, художнім керівником якої був В. С. Палкін.
У 1999 р. Віталій Мухін отримав диплом та почав працювати слідчим у прокуратурі Мінського (нині — Оболонського) району м. Києва. Мудрим наставником для молодого фахівця тоді став прокурор В. М. Бородій — висококваліфікований спеціаліст і порядна людина.
Упродовж 2002–2003 рр. Віталій Володимирович обіймав посаду прокурора відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури м. Києва, а наступного року був заступником прокурора Дніпровського району м. Києва.
З 2004 р. В. В. Мухін — старший прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства Генеральної Прокуратури України, з 2006 р. — начальник цього відділу.
16 квітня 2010 р. за наказом Генерального Прокурора України був призначений заступником прокурора Закарпатської області — начальником управління нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство.
За сумлінне виконання службових обов’язків неодноразово нагороджували відзнаками прокурора м. Києва та Генерального Прокурора України.
Віталій Володимирович підтримує постійний зв’язок із альма-матер. Під керівництвом О. В. Петришина, завідувача кафедри теорії держави і права, професора юридичних наук, першого віце-президента Академії правових наук України, у 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Професійна правосвідомість: поняття, особливості, функції».
Пишається тим, що свого часу працював зі знаними фахівцями юридичної сфери — прокурорами В. П. Пшонкою, О. І. Медведьком, В. І. Щоткіним, В. М. Шокіним, Г. А. Васильєвим, А. Л. Петрунею, В. П. Гузирем, В. Є. Багінським.
В. В. Мухін — гравець футбольної команди прокуратури Закарпатської області.
Свій вільний час присвячує сім’ї: разом із коханою дружиною Ярославою виховує сина Владислава та доньку Вікторію.
Цілеспрямованість і наполегливість характеру Віталія Володимировича ілюструє його життєве кредо: «Людина створює свою долю сама».

 Логос Україна      << МРИХИН Олександр Михайлович      [ Зміст ]      НЕЧИТАЙЛО Олександр Миколайович >>