ББК 72.3 Н 11
Книга є продовженням історично-довідкового видання «Літопис випускників Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого» та присвячена діяльності одного з найдавніших і найпотужніших навчальних закладів юридичного профілю на теренах України та Східної Європи. Вона висвітлює етапи становлення і розвитку Харківського юридичного інституту, його перетворення в університет національного значення, містить інформацію про наукову й освітню роботу на сучасному етапі.
Головна цінність видання — це розповідь про видатних юристів, які мали честь навчатися в цьому виші (або навчати інших) та досягли високих професійних успіхів. Їх об’єднує гордість за навчальний заклад, де вони здобували глибокі знання та отримували безцінні поради від викладачів-правознавців світового рівня.
This book is a sequel of the historical reference edition the Chronicle of Graduates of the National Academy of Law of Ukraine named after Yaroslav the Wise, and is devoted to one of the oldest and most powerful educational establishments in the sphere of law in Ukraine and Eastern Europe. The book unfolds the stages of formation and development of Kharkiv Judicial Institute, its becoming a university of national renown; it contains information about its scientific and educational work at the present time.
A valuable asset of the book is the account of outstanding lawyers who had an honour to study at the institute (or to teach others) and achieved high professional results. They share an honour for their Alma Mater where they have acquired profound knowledge and received invaluable pieces of advice from their lecturers of law at the level of highest world standards.

Вихід у світ видання «Літопис випускників Національного університету
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» став можливим завдяки ініціативі та фінансовій
підтримці випускників, які надали інформацію про свою діяльність та фотоматеріали.


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Голова
БОЙКО Віталій Федорович

Голова Верховного Суду України у відставці

Заступник голови
КОНОНЕНКО Віктор Іванович

суддя Верховного Суду СРСР і Верховного Суду України у відставці

Члени редакційної колегії:

ТАЦІЙ Василь Якович

ректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

ОНОПЕНКО Василь Васильович
Голова Верховного Суду України у відставці

ВІХРОВ Володимир Васильович
заступник голови Апеляційного суду Дніпропетровської області

ІЗОВІТОВА Лідія Павлівна
заступник Голови Вищої ради юстиції

СЕРБ Микола Анатолійович
директор ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна»

ЯКОНЮК Руслана Миколаївна
керівник проекту ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна»


ISBN 978-966-2664-02-7 © ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна», ідея проекту,
загальна концепція, упорядкування, 2011.
© ТОВ «Видавничий центр «Золоті ворота», 2011.


Логос Україна      [ Зміст ]      Вступне слово Василя Тація >>