Київський національний університет будівництва і архітектури  

 
 
Тугай
Анатолій Михайлович
Ректор
Академік Української академії наук
 
     
     
 
Київський національний університет будівництва і архітектури

 
Анатолій Михайлович Тугай – ректор Київського національного університету будівництва і архітектури. Почесний академік Української академії наук. Народився 24 березня 1938 р. в м. Євпаторія (Крим) у родині службовців Михайла та Олександри Оверківни. Закінчив Македонівську семирічну та Пиївську середню школи. Навчання продовжив у Київському будівельному технікумі, згодом у Київському інженерно-будівельному інституті (1959- 1964 рр. – студент, 1967-1970 рр. – аспірант).
Трудову діяльність розпочав у колгоспі ім. Леніна (с. Македон). Наприкінці 50-х – на початку 60-х обіймав посади майстра будівельного управління (м. Васильків), майстра, інженера тресту ''Київпідзембуд'', ''Київголовміськбуд''.
У лавах КПРС перебував з 1964 по 1990 р.; був заступником секретаря, секретарем парткому Київського

Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
інженерно-будівельного інституту.
Науковий шлях Анатолій Михайлович розпочав у якості асистента, старшого викладача. Обіймав також посади заступника декана, декана санітарно-технічного факультету. З 1985 р. завідує кафедрою водопостачання. З 1984 р. очолює Київський національний університет будівництва і архітектури.
А. М. Тугай – доцент, професор, доктор технічних наук. Він – заслужений працівник народної освіти УРСР, відмінник освіти України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії ім. академіка Будникова Академії будівництва України, Української академії наук. Почесний професор-дослідник Інституту водних проблем Нью-Йоркського університету, Донецької національної академії будівництва та архітектури, міжнародної Спілки будівельних вищих навчальних закладів країн СНД, почесний академік Української академії наук. А. М. Тугай удостоєний орденів ''Знак пошани'', ''Дружби народів'', ''За заслуги'' III ступеня, Почесної грамоти Президії Верховної Ради України та 5 медалей, золотої медалі ''10 років Незалежності України'', ''За розбудову України'' ім. М. Грушевського IV ст., ''Знака пошани'' Київської міської ради, нагрудного знака ''Лідер України'', пам'ятних знаків ''За вірність і мужність'' Київської міської спілки ветеранів Афганістану, ''За розбудову Українського козацтва'' козацького товариства міста-героя Києва, Хреста Пошани ''Закон, честь, мужність'' та ''За духовне відродження''. Ректор вищеназваного університету – лауреат почесної нагороди ''Свята Софія'' науково-експертної ради національної іміджевої програми ''Лідери ХХI cтоліття''.
А. М. Тугай – член-кореспондент Академії педагогічних наук України; перший віце-президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації України; голова ради ректорів Київського вузівського центру; член Держбуду України та Київської міськдержадміністрації; голова спеціалізованої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій; голова фахової ради України з будівництва і архітектури; президент Української асоціації ''Кадри для будівництва''; член президії міжнародної Спілки ректорів будівельних вузів країн СНД. Дійсний член Академії інженерних наук України, Академії будівництва України, віце-президент; дійсний член міжнародної Академії наук вищої школи, Академії наук вищої школи України, Української Академії прогнозування і інвестицій, Міжнародної Академії наук міського будівництва і господарства; член редколегії низки фахових журналів.
Був обраний депутатом Київської міської ради народних депутатів двох скликань.
Професор Тугай – автор понад 200 наукових публікацій, в тому числі 11 підручників і посібників, 12 монографій, 3 довідників.
Анатолій Михайлович разом з дружиною Лідією Олексіївною виховали двох синів.

І. Ю. Даниленко вітає університет із 75-річчям
Старший Ярослав – кандидат технічних наук, доцент, заступник директора Інституту післядипломної освіти КНУБА; молодший Олексій – кандидат технічних наук, заступник декана спецфакультету КНУБА. У сім'ї Тугаїв троє онуків – Анастасія, Марина та Антон.

Київський національний університет будівництва і архітектури – один із провідних навчальних закладів в Україні з підготовки фахівців для архітектурно-будівельної галузі. Перша згадка про нього датується 1930 р.: на базі відділення фабрично-завод-ського і комунального будівництва Київського політехнічного інституту і архітектурного факультету Київського художнього інституту було створено будівельний інститут, який у 1939 р. перейменували у Київський інженерно-будівельний інститут. У серпні 1993 р. почався новий етап в його історії – на базі цього навчального закладу створили Київський державний технічний університет будівництва і архітектури, у 1999 р. заклад отримав статус національного і перейменований у Київський національний університет будівництва і архітектури.
Сьогодні тут готують спеціалістів з 12 напрямів і 23 спеціальностей. Навчання проводиться на шести основних факультетах, факультеті підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, підготовчому факультеті для іноземних громадян та інституті післядипломної освіти. За час існування навчального закладу підготовлено майже 70 тис. інженерів і архітекторів, у тому числі близько двох тисяч фахівців для 75 країн світу.
Університет – справжня ''кузня'' висококваліфікованих спеціалістів. ''Ковалями''

О. Омельченко вітає з ювілеєм університету А. М. Тугая
цінних кадрів для української держави і зарубіжних країн є професорсько-викладацький склад, який налічує понад 700 викладачів; із них близько 15 % – доктори наук, професори, майже 55 % – кандидати наук, доценти.
Навчальний заклад підтримує партнерські зв`язки з провідними навчальними закладами США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Словаччини, Болгарії, Польщі, Австрії, Китаю та багатьох інших країн світу.
В університеті функціонують три науково-дослідні інститути, два науково-дослідні комплекси, центр економічних досліджень і прогнозувань, 11 науково-дослідних лабораторій. Колектив провідного навчального закладу держави спрямовує свою діяльність на формування нової генерації фахівців, які, оволодівши фундаментальними та спеціальними знаннями, здатні до самостійної творчої роботи. З урахуванням змін, що відбуваються в економічному і суспільному житті країни, в університеті впроваджено багатоступеневу систему підготовки фахівців: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Університет є справжнім центром культури та дозвілля молоді. Велика увага приділяється розвитку художньої самодіяльності. Упродовж 45 років плідно працює оперна студія. У 2002 р. створено хор студентів і викладачів ''Ренесанс'' (засновником хору та його керівником був О. В. Бондаренко, відомий диригент не тільки в Україні, а й за її межами). Сьогодні керує хором його учениця Н. Л. Купчанська.
У розпорядженні майбутніх архітекторів, будівельників – прекрасне студентське містечко; до якого належать вісім гуртожитків на 2911 мешканців.

Київський національний університет будівництва і архітектури,
просп. Повітрофлотський, 31, м. Київ, 03037.
Тел.: (044) 248-49-05, тел./факс: (044) 249-49-01.
E-mail: knuba@knuba.edu.ua
Логос Україна         Наукові та навчальні заклади будівництва та архітектури         Зміст         ДНАББ імені В. Г. Заболотного