Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного  

 
 
Войцехівська
Галина Анатоліївна
Директор
 
     
     
 
ДНАББ імені В. Г. Заболотного

 
Галина Анатоліївна Войцехівська народилася у 1956 р. в с. Стадниця на Київщині. Закінчила бібліотечний факультет Київського державного інституту культури. Дійсний член Академії будівництва України, Української академії архітектури, почесний доктор НДІТІАМ, лауреат громадських галузевих премій ім. академіка М. С. Буднікова та І. В. Моргілевського.

Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного – інформаційний центр будівельної галузі України,

Працівники бібліотеки Є. М. Крижанова та С.М. Тіткова за підготовкою тематичної добірки
головна галузева книгозбірня загальнодержавного значення з пропискою у центрі Подолу – на Гостинному дворі. Сюди її працівники переїхали у 1985 р. із Митрополичого будинку, що на території Софії Київської.
Бібліотеку створено 26 березня 1944 р. при президії Української філії Академії архітектури СРСР. Книгозбірня неодноразово міняла назви та підпорядкування. З 1945 р. – наукова бібліотека Академії архітектури УРСР; з 1956 р. – наукова бібліотека Академії будівництва та архітектури УРСР. У 1964 р. її підпорядкували Науково-дослідному інституту організації і механізації будівельного виробництва зі статусом Республіканської бібліотеки з будівництва та архітектури Держбуду України. З жовтня 1975 р. заклад виконує функції державного депозитарію з будівництва та архітектури. На самостійний баланс бібліотеку переведено згідно з наказом Держбуду УРСР у грудні 1989 р. Кабінет Міністрів України 12 жовтня 1998 р. присвоїв бібліотеці ім'я її фундатора – академіка В. Г. Заболотного.
Бібліотечний фонд налічує близько 400 тис. примірників унікальних вiтчизняних та

Заступник директора О. П. Пацеля (ліворуч) знайомить із книжковою виставкою читачку В. А Осьмак
свiтових видань багатьма мовами свiту: з питань архiтектури, будiвництва, мiстобудування, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, житлово-комунального господарства й сумiжних наук – історії, археології, етнографiї. Серед них – раритетнi видання з iсторiї та теорiї архiтектури i будiвельної технiки, зiбрання стародрукiв та рiдкiсні праці ХVI-ХIХ ст. Бiблiотека має вичерпний фонд нормативних документів з будівництва. Багатим бібліотечним фондом користуються фахівці різних регіонів України.
На початку 90-х років ХХ ст. розпочався новий плідний період: введено інформаційні бібліотечні рубрики на сторінках галузевих періодичних видань, комп'ютеризовано бібліотечні процеси; започатковані виставкова та видавнича

Рідкісні видання із фонду бібліотеки
діяльність, проведення науково-дослідних робіт тощо. Для користувачів створено класичний довідково-пошуковий апарат на паперових носіях – каталоги та картотеки. Формується електронний каталог, складовими якого є бази даних нових надходжень, періодичних видань та рідкісної книги. Видаються фундаментальні тематичні та персональні бібліографічні покажчики, інформаційні бюлетені, методичні матеріали. Започатковані бібліотечні серії ''Видатні зодчі України'', ''Видатні будівельники України'', ''Особистість'', в яких засобами бібліографії досліджується історія вітчизняної архітектури та будівництва. Спільно з Академією будівництва України підготовлено 7 випусків серії історичних нарисів ''Видатні українські вчені та інженери-будівельники'' (за ред. М. М. Жербіна). У бібліотеці проводяться міжнародні та вітчизняні науково-практичні конференції, семінари, Заболотнівські читання ''Архітектурна і будівельна книга в Україні'', організовуються мистецькі виставки творчих робіт фахівців, презентації тематичних виставок та нових видань. У книгозбірні діє бібліотечний клуб ''Національні святині'' (з 1999 р.),

Бібліотекар відділу обслуговування В.М. П'яскіна проводить пошук інформації в електронному каталозі
на засіданнях якого розповідається про тих, хто здійснив вагомий внесок в архітектурно-будівельну спадщину України.
Бібліотека надає методичну допомогу працівникам бібліотечної мережі підприємств будівельного комплексу України. Вона має великий інтелектуальний потенціал. Її працівники продовжують гарні традиції, закладені їхніми попередниками.
Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного – справжній науково-інформаційний та просвітницький центр галузі.
Колектив нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004 р.).

ДНАББ імені В. Г. Заболотного,
Контрактова площа, 4, м. Київ, 04070.
Тел./факс: (044) 417-63-87, 417-65-76, 471-67-42.
E-mail: dnabb2004@ukr.net
Логос Україна         Київський національний університет будівництва і архітектури         Зміст         Акціонерне товариство ''УкрНДІінжпроект''