Проблемний інститут проектування ефективних теплоенергетичних установок ''Академтеплоенергопроект''  

 
 
Хоренженко
Юрій Васильович
Директор інституту
Доктор будівництва
Академік АБУ
 
     
     
 
Інститут ''Академтеплоенергопроект''

 
Юрій Васильович Хоренженко – директор інституту, доктор будівництва, академік АБУ, лауреат Міжнародної ''Нагороди тисячоліття'' за заслуги перед людством, лауреат Всеукраїнського конкурсу успішних управлінців ''Топ-менеджер України'', лауреат міжнародної нагороди ''Золотий Меркурій'' за особистий внесок економіки та інтеграційних процесів, лауреат загальноукраїнського рейтингу професійних досягнень ''Лідер України''.
''Академтеплоенергопроект'' створено за рішенням Президії Академії будівництва України у 1995 р. на базі Державного проектного інституту ''Київський Промбудпроект''. Інститут функціонує у складі навчально-науково-виробничого комплексу ''Енергозбереження'' при Національному технічному університеті ''Київський політехнічний інститут'', який затверджений Міністерством освіти і науки України.
При інституті діє філіал кафедри теоретичної та промислової теплотехніки теплоенергетичного факультету НТУ ''КПІ'' з підготовки інженерів-теплоенергетиків за спеціальністю ''Промислова теплоенергетика'' з поглибленою спеціалізацією у сфері енергозбереження та екології, а також проводиться стажування та підвищення кваліфікації викладачів кафедри.
Основними напрямами діяльності інституту є такі: науково-педагогічна та еколого-аудиторська діяльність, створення конкурентоспроможної науково-технічної продукції для будівництва (нове будівництво, реконструкція, розширення і технічне переозброєння) на базі нових енергозберігаючих екологічно чистих технологій виробництва енергії та відповідне узагальнення досвіду для використання іншими проектними організаціями; удосконалення методології проектування теплоенергетичних об'єктів; узагальнення досвіду розроблення і впровадження енергозберігаючих технологій виробництва теплової енергії; наукове супроводження проектів теплоенергетичних об'єктів; удосконалення навчального процесу шляхом залучення студентів до виконання реальних наукових і проектних розробок; спеціальна підготовка інженерів-теплоенергетиків для роботи на підприємствах і в проектних організаціях.
Еколого-аудиторська діяльність полягає в обстеженні об'єктів з проведенням енергетичного та екологічного аудиту, виконанні спеціалізованих розділів проектів ''Оцінка впливу на навколишнє середовище''.
Серед замовників інституту – відомі столичні підприємства та організації: ЗАТ ''Оболонь'', АК ''Київенерго'', НВЦ ''Борщагівський хімфармзавод'', ЗАТ ''Київська поліграфічна фабрика ''Зоря'', ВАТ ''Київська швейна фабрика ''Желань'', ЗАТ ПТШФ ''Дана'', готель ''Кооператор'', ВАТ ''Бортницький дослідно-механічний завод'', Київська геофізична розвідувальна експедиція ДГП ''Геофізика'', ДАФ ''Квіти України'' та ін.
За останні роки на підприємствах м. Києва реалізовано низку унікальних наукових розробок та проектів інституту:
– технічне переоснащення теплопунктів АК ''Київенерго'' по Датському ґранту (1999 р.);
– наукове розроблення і створення дослідно-промислового зразка живильного економайзера на базі двофазних термосифонів для парових котлів (1995-1996 рр.) за участю кафедри ТПТ НТУУ ''КПІ'';
– наукова розробка і створення демонстраційного об'єкту автономного теплопостачання з використанням модулів вітчизняного виробництва (1996-1997 рр.);
– створення і впровадження промислового зразка високоефективного вітчизняного модернізованого парового котла (1999 р.);
– наукова розробка і впровадження промислового зразка теплогенератора для сушки солоду на базі струменевих пальників на підприємствах АТ ''Оболонь'' (2003 р.) за участю Інституту газу НАНУ;
– методика визначення ефективності впровадження енергозберігаючих проектів у бюджетних організаціях м. Києва (2005 р.).
Інститут плідно співпрацює у впровадженні енергозберігаючих технологій та вирішенні екологічних проблем з державними органами місцевого самоврядування: Головним управлінням палива, енергетики та енергозбереження Київської міської державної адміністрації, Управлінням екології та природних ресурсів у м. Києві, Шевченківською та Солом'янською районними державними адміністраціями.
Інститут нагороджений Почесним дипломом Всеукраїнського рейтингу ''Кращі підприємства України'' в номінації ''Науково-дослідна діяльність'', дипломом лауреата загальнонаціонального конкурсу ''Вища проба'' за впровадження сучасних науково-технічних розробок у сфері будівництва теплоенергетичних об'єктів. За вагомий внесок в економічне зростання держави Президент України нагородив Інститут ''Дипломом лаурета всеукраїнської акції ''Лідер товарів і послуг України - 2006''.
В інституті впроваджено систему управляння якістю ISO 9001 та ДСТУ ISO 14001, а в 2007 р. отримано ''Міжнародний сертифікат якості'' Швейцарського інституту стандартів якості SIQS на відповідність якості продукції/послуг світовим стандартам.

Інститут проектування ''Академтеплоенергопроект'',
вул. М. Коцюбинського, 1, м. Київ, 01030.
Тел.: (044) 331-12-70, 331-93-70, тел./факс: (044) 454-99-18.
Е-mail: atep@cdmaua.com

Логос Україна         Акціонерне товариство ''УкрНДІінжпроект''         Зміст         Академія будівництва України