Академія будівництва України  

 
 
Злобін
Геннадій Карпович
Президент
 
     
     
 
Академія будівництва України

 
Геннадій Карпович Злобін народився в 1927 р. в м. Стаханові Луганської області. У 1951 р. закінчив Харківський гірничий інститут. Працював начальником дільниці в системі Південно-Східного гірничохімічного комбінату Мінсередмашу СРСР; начальником дільниці, головним інженером і начальником управління тресту ‘’Краснолучшахтобуд’’, головним інженером тресту ‘’Свердловськшахтобуд’’, головним інженером, начальником комбінату ‘’Донбасантрацитшахтобуд’’.
У 1963-1964 рр. – заступник міністра Мінбуду УРСР; у 1964-1975 рр. – завідуючий відділом будівництва та комунального господарства ЦК КПУ. Очолював з 1975 по 1990 р. Держкомітет у справах будівництва УРСР.
Г. К. Злобін – заслужений будівельник України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України, іноземний член Російської академії архітектури і будівельних наук, професор.
Обирався депутатом Верховної Ради УРСР VII-XI скликань.
Удостоєний багатьох державних нагород, серед яких ордени Трудового Червоного Прапора, Жовтневої революції, Дружби народів та ін.

     
 
Проценко
Казимір Іванович
Віце-президент
 
     
     
 
Акціонерне товариство ''УкрНДІінжпроект''

 
Казимір Іванович Проценко народився в 1935 р. у с. Гребінки Васильківського району Київщини. Фах інженера-будівельника здобув у Київському інженерно-будівельному інституті. Закінчив також Вищі інженерні курси при Академії будівництва і архітектури СРСР, аспірантуру КІБІ, Інститут управління народним господарством при Раді міністрів України.
Обіймав посади головного інженера, начальника будівельного управління, головного інженера територіального об’єднання. Створив перші в Україні структури управління капітальним будівництвом у сільській місцевості Київської області: міжколгоспне обласне управління та районні відділи капітального будівництва.
К. І. Проценко очолював Головне технічне управління Мінсільбуду, Головне управління науки, державну архітектурно-будівельну інспекцію Держбуду України. Створив нові структури ринкової економіки: управління ліцензування і сертифікації. Він – один з авторів про-грамно-цільового управління науково-технічним прогресом у будівництві, співавтор трьох Законів, у тому числі Закону ‘’Основи державної науково-технічної політики’’. Керівник групи українських незалежних експертів з чорнобильських проблем.
К. І. Проценко має винаходи. Технічні розробки академіка відзначено багатьма нагородами. Лауреат премії імені М. С. Буднікова.

Академія будівництва України – всеукраїнська громадська організація, створена на добровільних засадах у лютому 1994 р. До неї належать 13 проблемних інститутів та наукових центрів.
У складі Академії – 53 відділення, у тому числі 33 – галузеві і 20 – територіальних. 245 будівельних організацій, підприємств та виробничо-будівельних фірм, акціонерних товариств є колективними членами Академії будівництва України. У її структурі діє науково-технічний центр, який, зокрема, здійснює експертні висновки щодо об’єкту ‘’Укриття’’ Чорнобильської АЕС.
До Академії будівництва України належать 1532 члени-кореспонденти, почесні та іноземні члени (з Росії, Білорусі, США, Німеччини, Польщі, Азербайджану). Серед них 245 докторів наук, 424 – кандидати наук, 131 лауреат Державних премій в галузі науки і техніки, 264 – мають звання заслужених будівельників, економістів та працівників промисловості.
У 1994 р. Академія встановила премію ім. академіка М. С. Буднікова, яку присуджують на конкурсній основі за вагомий внесок у галузеву науку, виробництво, проектування. З 1994 по 2005 р. премією відзначено 232 науковці.
У 2002 р. засновано вчене звання ‘’Доктор будівництва’’. Це звання вже захистили шість членів Академії.

Академія будівництва України,
бульв. Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133.
Тел.: (044) 286-48-22.

Логос Україна         Інститут ''Академтеплоенергопроект''         Зміст         Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій