ДП ''Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування''  

 
 
Виноградна
Алла Геннадіївна
Директор
 
     
     
 
ДП ''Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування''

 
А. Г. Виноградна очолює інститут з 2006 р. Закінчила НАУ та Українську Академію державного управління при Президентові України. Отримала кваліфікацію економіста та магістра державного управління.
Інститут здійснює:
- фундаментальні дослідження в галузі теорії та історії архітектури і містобудування;
- розроблення нормативно-методичних документів, орієнтованих на збереження архітектурно-містобудівної спадщини України;
- аналіз та узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду в галузі архітектури і містобудування;
- розроблення проблем реконструкції історичних міст і сіл України з урахуванням архітектурно-містобудівної спадщини;
- виявлення, облік, фіксацію та дослідження у сфері охорони й реставрації пам'яток архітектури і містобудування;
- інвентаризацію та паспортизацію пам'яток архітектури і містобудування України для створення баз данних та інформаційної системи обліку пам'яток, складання історичних довідок щодо пам'яток архітектури;
- створення єдиної бази даних з архітектурно-містобудівної спадщини України, орієнтованої на сучасні інформаційні технології;
- розроблення документації з проектування та реставрації пам'яток архітектури.
Інститут здійснює підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі теорії та історії архітектури і містобудування через аспірантуру й докторантуру зі спеціальностей 18.00.01, 18.00.02, 18.00.04. Видає збірник наукових праць.

ДП ''Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування'',
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01025.
Тел.: (044) 278-04-10, тел./факс: (044) 279-51-94.
Е-mail: admin@nditiam.gov.ua
Реставраційне відтворення історико-архітектурного комплексу резиденції Богдана Хмельницького в м. Чигирині Черкаської областіФрагмент центральної частини генплану м. Чигирина Черкаської області


Логос Україна         Науково-технічне ТОВ ''Елекон''         Зміст         ВАТ ''Укргіпроцукор''