Інститут урбаністики  

 
 
Фільваров
Генріх Йосипович
Доктор архітектури
Професор
 
     
     
 
Інститут урбаністики

 
Генріх Йосипович Фільваров – директор інституту, доктор архітектури, професор, дійсний член Української академії архітектури, почесний член Міжнародної академії архітектури. Народився 30 квітня 1927 р. в м. Кіровограді.
Фах інженера-архітектора здобув у Київському інженерно-будівельному інституті (1950 р.). Трудовий шлях розпочав головним архітектором проекту в м. Кемерово (Російська Федерація). До Києва повернувся в 1956 р. Працював в інститутах ДІПРОсільмаш, Київський Промбудпроект, Діпромісті.
У його архітектурному доробку – проектування великих промислових підприємств в Україні. Він – автор проектів генеральних планів розвитку низки міст України, Казахстану, Російської Федерації, керівник робіт з районного планування областей.
На початку 70-х років ХХ ст. працював в Інституті КиївНДІПРОмісто, де обіймав посади керівника відділу, заступника директора з наукової роботи.
Генріх Йосипович керував розробленням генеральної схеми розселення та розвитку населення в Республіці Куба.
Г. Й. Фільваров – автор 170 наукових праць, зокрема чотирьох монографій. Підготував 2 докторів наук та 14 кандидатів наук. У 1983 р. захистив кандидатську, а в 1990 р. – докторську дисертації з архітектури.
З 1991 р. – професор, викладав на архітектурному факультеті Київського худож-нього інституту, Київського інженерно-будівельного інституту; нині – професор факультету ПСУТ КНУБА.
Генріх Йосипович – ветеран Великої Вітчизняної війни, учасник бойових дій. Нагороджений багатьма орденами та медалями.
У 1991 р. був заснований Інститут урбаністики. Його очолив Г. Й. Фільваров. Свою діяльність як недержавна організація цей заклад спрямував на науково-пошукові й проектні розробки в галузі містобудування та управління розвитком міст.
Безпосередньо під керівництвом Генріха Йосиповича здійснено низку наукових розробок у галузі містобудування, районного планування, підготовку багатьох законодавчих і нормативних документів.
Інститут виконує роботи:
– концепції територіального розпланування областей, комплексні соціально-економічні та містобудівні обґрунтування розвитку міст;
– науково-проектні обґрунтування потреб у ресурсах міського розвитку та пропозиції щодо їх ефективного використання;
– правила забудови і рекомендації щодо оптимального функціонального використання міських територій;
– інвестиційні програми і проекти нового житлового будівництва, реконструкції й забудови житлових районів і мікрорайонів міст;
– проекти розподілу житлових територій кварталів, мікрорайонів;
– містобудівні обґрунтування, передпроектні проробки та проекти будівництва житлових і громадських об'єктів, забудови та реконструкції міських і промислових територій, проекти планування й забудови позаміських житлових утворень.
Роботи виконують провідні науковці, спеціалісти вищої кваліфікації у галузі міського управління, економіки, архітектури, містобудування тощо. До розробки проектів залучаються найкращі фахівці місцевих проектних організацій.
Інститут урбаністики тісно співпрацює з вищими навчальними закладами столиці, сприяє підготовці аспірантів та докторантів у галузі містобудування, надає консультативно-методичну допомогу багатьом науково-дослідним, проектним та будівельним організаціям з широкого кола питань планування і забудови населених пунктів України.
Інститут урбаністики – учасник міжнародних програм з вирішення проблем прогнозування розвитку й управління населеними пунктами; активно взаємодіє з аналогічними науково-проектними організаціями Російської Федерації, Білорусі та ін. Бере участь у підготовці законодавчо-правових актів у галузі архітектури та містобудування.


Перспектива забудови мікрорайону по вул. Маршала Гречка, м. Київ
Логос Україна         ВАТ ''Укргіпроцукор''         Зміст         ДП ''Проектний інститут ''Укрметротунельпроект''