ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ
І ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ  Костенко Віктор Климентійович

Декан факультету екології і хімічної технології

Народився у 1948 р. В 1972 р. закінчив Донецький політехнічний інститут за фахом «Технологія і комплексна механізація розробки родовищ корисних копалин». Професор, доктор технічних наук.
Працює в Донецькому національному технічному університеті: з вересня 2001 р. — на посаді доцента кафедри гірничої геомеханіки, з 2004 р. очолює кафедру «Природоохоронна діяльність». У 2010 р. призначений деканом факультету екології та хімічної технології.
До приходу в ДонНТУ працював у НВО «Респіратор». Брав безпосередню участь у ліквідації складних аварій на вугільних шахтах і в розслідуванні обставин їх виникнення. За впровадження нових способів попередження й локалізації підземних пожеж нагороджений знаком «Шахтарська слава» ІІІ, ІІ, І ступенів.
У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію за фахом «Підземна розробка й експлуатація вугільних, рудних і нерудних родовищ», а в 2004 р. — докторську за спеціальністю «Пожежна безпека».
У 2006 р. обраний професором кафедри «Природоохоронна діяльність». Віктор Климентійович на високому професійному рівні проводить заняття з таких дисциплін: «Управління станом гірського масиву», «Механіка гірських порід», «Технологія розробки корисних копалин», «Основи охорони праці», «Гірничорятувальна справа», «Основи екології», «Екологічна безпека при ліквідації шахт», «Екологія гірничодобувних підприємств».
За період роботи на кафедрі В. К. Костенко зробив великий вклад у підвищення якості підготовки фахівців. Він керує науково-дослідною роботою студентів (НДРС) і спільно з ними опублікував кілька робіт. За результатами НДРС представлені кілька заявок і отримані чотири патенти на корисні моделі. Всі види навчальних робіт В. К. Костенко проводить на високому науковому й методичному рівні. Керує курсовим і дипломним проектуванням студентів і магістрів спеціальностей «Менеджмент організації природоохоронної діяльності» й «Екологія гірничого виробництва».
В. К. Костенко — автор більше 290 наукових праць і винаходів. Він постійно працює над методичним забезпеченням навчальних курсів. За його участі виданий підручник «Механіка гірських порід», підготовлений електронний варіант конспекту лекцій з основ наукових досліджень. Він є членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій у Макіївському науково-дослідному інституті з безпеки роботи в гірничій промисловості й у Львівському інституті пожежної безпеки.
У 2005 р. за результатами рейтингу серед 177 професорів ДонНТУ посів восьме місце.

Факультет екології і хімічної технології (ФЕХТ), який раніше називався хіміко-технологічним (ХТФ), був створений у 1928 р. і є одним із найстаріших факультетів Донецького національного технічного університету.

На базі факультету працюють філії кафедр на Авдіївському коксохімічному заводі, ДНТЦ «Реактивелектрон», навчально-науково-виробничі комплекси: «Технологія переробки вугілля» (з Донецьким КХЗ та ІНФОВ АН України) та «Енергія» (з Донецьким казенним заводом хімічних виробів), створені філії кафедр у Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області, навчально-науково-виробничий комплекс «Силікатчик» з Артемівським, Костянтинівським і Амвросієвським індустріальними технікумами та підприємствами вогнетривкої і скляної промисловості.

Факультет сьогодні — це понад 100 викладачів і співробітників, які працюють на п’яти кафедрах. За роки існування факультету було підготовлено понад 10 тис. фахівців-хіміків.

Деканами факультету були у різні роки А. А. Агроскін, А. С. Носков, Д. І. Ожерельєв, В. І. Коробчанський, В. С. Масляєв, В. Г. Пугач. Протягом 2004–2010 рр. факультет очолював О. С. Парфенюк, а з 2010 р. — В. К. Костенко.

Факультет співпрацює з низкою закордонних підприємств і організацій: Магдебурзьким університетом, Гамбурзьким технічним університетом і Боннським університетом (Німеччина), Остравським технічним університетом (Чехія), Силезським технологічним університетом та Інститутом вуглехімії (Польща), Інститутом органічної хімії (Болгарія) та іншими.

Найбільш тісно факультет пов’язують давні творчі наукові та навчальні зв’язки з Московським державним університетом інженерної екології, що закріплено відповідним договором про співпрацю. ДонНТУ спільно із цим вузом Росії і Авдіївським коксохімічним заводом щорічно проводить міжнародні науково-практичні конференції «Екологічні проблеми індустріальних мегаполісів».Колектив викладачів та співробітників ФЕХТ, 2008 р.

Протягом трьох останніх десятиріч факультет займає провідні позиції не лише в ДонНТУ, а й серед аналогічних факультетів технічних вишів України в науково-технічній творчості молоді, про що свідчать численні нагороди і загальні результати на олімпіадах, конкурсах, конференціях, виставках, отримані гранти, премії. Лише за 2008–2009 навчальний рік було визнано переможцями всеукраїнських і міжнародних олімпіад і конкурсів більше двадцяти студентів і молодих учених факультету у галузі хімії, екології, хімічної технології та інженерії.

Випускники ФЕХТ завжди затребувані й працюють на керівних інженерних посадах промислових підприємств, у проектних, конструкторських, науково-дослідних, монтажних і ремонтних організаціях, в екологічних службах, санітарно-епідеміологічних лабораторіях та інспекціях, впроваджують безвідходні технології, установки для очищення газових викидів і стічних вод, вирішують питання утилізації промислових і побутових відходів.

Серед випускників факультету багато директорів, керівників різних рангів, заслужених працівників. Багато хто з них у різні роки стали видатними керівниками і вченими. Найвідоміші: д. т. н. В. Е. Привалов — директор УХІНа, Г. К. Талалаєв — начальник Головкоксу СРСР; О. І. Коломійченко — директор Макіївського КХЗ, О. Н. Літвінов — директор Маріупольського КХЗ; Д. Д. Воробйов — директор Авдіївського КХЗ, Герой Соціалістичної Праці; Г. О. Власов — д. т. н., директор Авдіївського КХЗ; І. І. Збиковський — директор Донецького КХЗ; В. І. Пшеничний — директор Горлівського хімічного заводу, В. І. Чаленко — директор Ясинівського КХЗ; Б. О. Сумський — директор «ПівденНДІдіпрогаз»; Ю. Я. Філоненко — ректор Липецького еколого-гуманітарного університету (Росія); О. Є. Мадар — директор Єнакіївського КХЗ; П. В. Бондаренко — директор «МАРКОХІМу»; О. А. Чернишов — директор «Підземгаз» (м. Ангрен, Узбекистан); В. В. Орлов — директор Харківського КХЗ, О. Ю. Лисенко — генеральний директор казенного підприємства «Кіровгеологія», радник міністра екології та охорони навколишнього природного середовища, В. В. Афанасьєв — директор НПЦ «Ферит», П. В. Рядченко — головний інженер ВАТ «Кераміка», В. Н. Делименко та В. В. Макоткін — заступники директора Красноармійського динасового заводу, Д. В. Мархайчук — головний технолог ВАТ «Фагот», С. В. Поль та О. О. Суворова — начальники відділів Державного управління охорони навколишнього середовища у Донецький області та багато інших.Керівники МДУІЕ (Росія) і Авдіївського КХЗ
в гостях на кафедрі МАХВ

За роки незалежності на факультеті підготовлено понад 150 магістрів, захищено більше двадцяти кандидатських дисертацій під керівництвом Л. Ф. Бутузової, В. І. Коробчанського, П. Л. Новицького, О. С. Парфенюка, В. В. Приседського, В. І. Саранчука, В. В. Шаповалова, В. К. Костенка.

Факультет пройшов великий творчий шлях, протягом більше восьми десятиріч на всіх етапах співробітники факультету вважали своїми основними завданнями забезпечення висококваліфікованими кадрами найважливіших галузей промисловості, прискорення науково-технічного прогресу в хімічному і коксохімічному виробництві, вирішення проблем екологічної безпеки Донбасу і всієї України.

Протягом 1964–2009 рр. складовою частиною факультету була кафедра машин і апаратів хімічних виробництв. Її засновником і першим завідувачем був відомий конструктор коксохімічного обладнання доц. І. Л. Непомнящий. У різні роки кафедру очолювали доценти А. В. Чамов, Л. Ф. Лук’янченко і С. П. Веретельник. Зараз роботою кафедри керує проф. О. С. Парфенюк.

З вересня 2009 р. внаслідок реорганізації університету кафедра МАХВ була переведена до складу створеного факультету інженерної механіки і машинобудування.Кафедра загальної хімії
— одна з найстаріших в університеті. Вона була створена в 1924 р. на базі хімічної проф. А. І. Тулпаровим. Роботи А. І. Тулпарова мали велике значення для відновлення промисловості Донбасу після громадянської війни. Він дослідив ґрунтові води Донбасу, що дозволило спроектувати і побудувати перший у м. Сталіно водопровід. Він — автор відомих книг «Технологія води та палива», «Хімія циклічних компонентів кам’яновугільної смоли». У довоєнні роки і відразу по війні кафедру очолювали відомі вчені й педагоги — професори М. М. Платонов, І. А. Пьянков, доцент Д. С. Дорофєєв.Колектив кафедри загальної хімії. Зліва направо: стоять: О. І. Волкова, Н. В. Маркова,
О. Г. Афанасьєва, В. В. Приседський, І. В. Мнускіна; сидять: І. М. Крутько, М. П. Міхєєва,
М. П. Преображенська, Н. К. Осіпюк

З 1954 до 1973 рр. кафедрою керував доцент Д. І. Ожерельєв. Закладені ним традиції сумлінного підходу до методики викладання традиційно становлять одну із сильних сторін діяльності кафедри.

У 1973 р. кафедру очолила проф., д. х. н. Р. В. Візгерт. Під її керівництвом були розпочаті роботи з хімії сіркоорганічних сполук, синтезу і реакційної здатності похідних сульфокислот. За наукові заслуги професор Р. В. Візгерт була удостоєна звання лауреата премії АН України ім. А. Писаржевського, а з 1995 р. — професора фонду Сороса. Сьогодні на кафедрі продовжують активну роботу учні Р. В. Візгерт — доценти М. М. Максименко, М. П. Міхєєва, Л. І. Рубльова, С. Г. Шейко.

З 1989 р. кафедру загальної хімії очолює д. х. н., професор В. В. Приседський — член-кореспондент Петровської академії наук і мистецтв у Санкт-Петербурзі, член Американського хімічного товариства. Створена ним наукова школа включає 14 підготовлених кандидатів наук. Під його керівництвом проводяться дослідження в галузі хімії твердого тіла і нових оксидних неорганічних матеріалів.

Одним із напрямів наукового дослідження кафедри були роботи з хімії неводних розчинів, які очолював д. х. н. Ю. О. Лисенко. Під його керівництвом було підготовлено 11 кандидатів наук. За наукові дослідження Ю. О. Лисенка нагороджено грамотами Всесоюзного хімічного товариства та медаллю ВДНГ СРСР.

На кафедрі сформульована загальна концепція викладання хімії в інженерному вищому навчальному закладі не лише як фундаментальної наукової дисципліни, а й як наукової основи інженерного матеріалознавства, теорії технологічних процесів, природоохоронної науки і діяльності.В. В. Приседський
Завідувач кафедри
загальної хімії,
д. х. н., професор

Кафедра першою в університеті почала розробку навчального пакета для самостійної підготовки студентів із хімічних дисциплін, а з 1993 р. за бажанням студентів ведеться викладання англійською мовою.

На базі кафедри організована Школа юного хіміка, яка відіграє важливу роль у підготовці майбутніх абітурієнтів факультету.Кафедру фізичної і органічної хімії
було засновано у 1980 р. на базі двох — кафедри фізичної і колоїдної хімії та кафедри аналітичної і органічної хімії.

Кафедра фізичної і колоїдної хімії була організована в Донецькому вуглехімічному інституті в 1930 р., і першим її завідувачем до 1939 р. був проф. В. С. Крим. У передвоєнні і воєнні роки кафедрою керували В. Я. Волков (1939–1941) і М. Д. Кузнєцов (1942–1944). З 1945 до 1968 рр. завідувачем був доц. Ф. А. Санталов. Протягом 1968–1980 рр. кафедру фізичної і колоїдної хімії очолював видатний учений у галузі хімічної термодинаміки — д. х. н., проф. М. Л. Ярим-Агаєв. Заснована ним фізико-хімічна школа з науковим напрямом «Термодинаміка фазових рівноваг» існує вже понад 50 років. За ці роки М. Л. Ярим-Агаєвим і його учнями розроблено опис фазової рівноваги рідина-пара у двох- і багатокомпонентних системах для широкого класу таких систем (з хімічною взаємодією, асоціацією компонентів у газовій фазі, з ідеальною і неідеальною паровою фазою, системах домішкового типу й ін.). Піонерськими були роботи в галузі вивчення електропровідності насиченої пари галогенідів лужних металів. Результати цих робіт відображені в публікаціях у провідних періодичних виданнях АН СРСР.

Кафедру аналітичної хімії було засновано в 1932 р., а в 1964 р. вона ввійшла до складу кафедри аналітичної і органічної хімії. Першим завідувачем був доц. Р. Н. Головатий (1932–1944), пізніше — доц. М. І. Бабкин (1944–1964). Кафедра здійснювала комплексне наукове дослідження розчинності оксалатів, дослідження і розробку методів визначення фенолів, виконувала держдоговірну роботу з аналізу шахтних вод. За цей період було захищено дві кандидатські дисертації.

З 1968 р. під керівництвом доцента кафедри К. О. Уварової розпочалися роботи з дослідження комплексоутворення катіонів металів з органічними лігандами, що поклали початок новому науковому напряму, пов’язаному з аналізом сплавів кольорових і чорних металів. За період з 1968 р. у галузі аналітичної хімії опубліковано більше 100 наукових робіт, захищено чотири кандидатські дисертації.Колектив кафедри фізичної і органічної хімії. Зліва направо: перший ряд: Ю. Б. Висоцький,
М. С. Семенов, Д. Д. Мисик, О. О. Бєляєва, О. С. Фоміна, О. О. Джим; другий ряд: Г. О. Грєвє,
Ж. Г. Клопова, Т. І. Зубцова, О. В. Куковинець, В. М. Черкаська; третій ряд: В. Г. Матвієнко,
В. П. Калініченко, О. О. Швед

Після виокремлення з Гірничого інституту самостійного Донецького вуглехімічного інституту у 1930 р. кафедрою органічної хімії завідував проф. А. І. Тулпаров, а з 1935 р. — проф. Н. Н. Рождественський. Протягом 1950–1961 рр. завідувачем кафедри був проф. В. М. Кравченко, до сфери наукових інтересів якого входили питання фазових рівноваг систем, що містять компоненти кам’яновугільної смоли.

У 1964 р. було засновано кафедру аналітичної і органічної хімії. Завідували нею доценти А. К. Спіцин (1964–1968), К. О. Уварова (1968–1977) і Д. Д. Мисик (1978–1980), протягом 1980–2006 рр. — завідував В. Г. Матвієнко. Нині кафедру очолює Ю. Б. Висоцький.

Одним із напрямів науково-дослідної діяльності кафедри є дослідження термодинамічних рівноваг систем вода-пара, що містять похідні вуглеводнів, і поведінки останніх на поверхні розділу фаз.

У межах цієї тематики також виділяються два напрями. Однин із них, очолюваний Ю. Б. Висоцьким, пов’язаний із квантово-хімічним моделюванням утворення плівок ПАР на поверхні розділу фаз вода-пара. Розрахунки проводяться у рамках напівемпіричних методів, переважно РМ3 методу. Вже розраховані термодинамічні параметри кластеризації спиртів, насичених і цис-моноєнових карбонових кислот, амінокислот, заміщених меламінів, тіоспиртів, амінів, фторспиртів на меж фазній поверхні. Нині вивчається вплив зовнішніх чинників на термодинамічні закономірності протікання процесу кластеризації. Надалі планується перехід до вивчення біологічних систем, наприклад білків. У межах довгострокової угоди про співпрацю з Інститутом колоїдів і поверхні Макса Планка (Гольм, Німеччина) Ю. Б. Висоцький є одним із керівників спільного проекту «Квантово-хімічний опис процесів кластеризації і рекластеризації органічних молекул на поверхні розділу фаз рідина-пара». За результатами проведених досліджень опубліковано близько 50 робіт, зокрема в міжнародних журналах.В. Г. Матвієнко
К. х. н., професорМ. Л. Ярим-Агаєв
Д. х. н., професор

Другим напрямом, сформованим доктором хімічних наук, проф. М. Л. Ярим-Агаєвим, керує В. Г. Матвієнко. Ця наукова школа існує вже більше п’ятдесяти років. Її напрям — хімічна термодинаміка фазових рівноваг. За час існування школи опубліковано близько трьохсот наукових робіт. Розроблено, теоретично й експериментально обґрунтовано опис рівноваги рідина-пара в дво- і багатокомпонентних системах з ідеальною газовою фазою з хімічною взаємодією і асоціацією компонентів у паровій фазі, з неідеальною газовою фазою, у системах домішкового типу. Досліджені (теоретично й експериментально) іонні рівноваги в парах галогенідів лужних і лужноземельних металів і подвійних системах на їх основі. Вивчено рівновагу рідина-пара у ряді подвійних сольових систем на основі галогенідів лужних металів при високих температурах.

Накопичений значний експериментальний матеріал із розчинності компонентів природного газу (вуглеводнів, H2S, CO2, COS та ін.) у різних розчинниках (N-метилпирролидоне, g-бутиролактоні, метанолі, ацетоні, діетіленгліколі та ін.), видані рекомендації з використання цих адсорбентів для очищення газу. Проведено низку досліджень фазових рівноваг рідина-рідина, рідина-кристали, рідина-кристали-пара у системах, що містять промислово важливі компоненти. Висунуто і теоретично обґрунтовано концепцію «аномального» характеру процесу встановлення рівноваги рідина-пара.

З 1965 р. засновано науковий напрям робіт із аналітичної хімії, пов’язаний з розділенням екстракції і концентрацією в аналізі, розробкою методик визначення кольорових і рідкісних металів. Ці дослідження проводяться під керівництвом доц. К. О. Уварової. З цієї тематики опубліковано 89 наукових робіт, виконувалися держдоговірні роботи з атестаційного аналізу сплавів чорних металів. З 1979 р. до сьогодні виконується робота з атестаційного аналізу сплавів кольорових металів. Одержані результати увійшли до свідоцтв на стандартні зразки сплавів. За програмою підготовки фахівців вищої кваліфікації за фахом «Аналітична хімія» за минулий період захищені чотири кандидатські дисертації.Ю. Б. Висоцький
Завідувач кафедри
фізичної і органічної
хімії, д. х. н., професор

Напрям науково-дослідної роботи з органічної хімії формує доцент Д. Д. Мисик. Починаючи з середини 1960-х років, науковці зосередили увагу на розробці синтезу електроноакцепторів і дослідженні їх комплексів із перенесенням заряду і сполук із внутрішньомолекулярним перенесенням заряду, вивчається активація цими сполуками фотопровідності органічних напівпровідникових матеріалів, що використовуються як засоби реєстрації оптичної інформації.Кафедра хімічної технології палива
була створена в 1930 р. Біля витоків кафедри ХТП стояли такі видатні вчені, як професори В. С. Крим, А. І. Тулпаров, чл.-кор. УРСР, проф. І. Є. Коробчанський, чл.-кор. АН СРСР, проф. А. А. Агроскін, проф. М. Д. Кузнєцов.

Пізніше кафедру очолювали проф. М. Д. Кузнєцов, доц. О. Ф. Гребенюк, П. Л. Новіцький, Є. І. Збиковський. Сьогодні кафедрою керує проф., д. х. н. Л. Ф. Бутузова.

Свій внесок у розвиток кафедри зробили професори Н. А. Нікольський, Г. І. Дешаліт, Я. М. Обухівський, доценти М. І. Кочергін, Є. Я. Ейдельман, М. Г. Рєзнік, І. Л. Непомнящий, В. М. Леонєнко, О. Є. Сагаловський, З. Г. Лянная, В. Г. Пугач, Б. Я. Чеховськой, С. С. Гребєннікова, Л. М. Акімова, Н. М. Кочергіна, проф. В. І. Саранчук, Т. М. Празднікова.

Багатьом поколінням хіміків-технологів відомі навчальні посібники професорів І. Є. Коробчанського і М. Д. Кузнєцова «Розрахунки апаратури для уловлювання хімічних продуктів коксування», проф. В. І. Коробчанського «Технологічні схеми уловлювання та переробки хімічних продуктів коксування», доц. Є. Я. Ейдельмана «Основи технології коксування вугілля». Професор В. І. Саранчук опублікував десять монографій, які широко використовують фахівці, аспіранти та студенти.

Під керівництвом Є. І. Коробчанського була розроблена технологія підземної газифікації вугілля безшахтним способом. Ця технологія стала основою для створення документації, яка у 1982 р. була продана за ліцензійною угодою фірмі «Техас Ютілітіс» (США). Дослідження в галузі підготовки вугілля до коксування шляхом виборчого та диференційованого дроблення проводили доценти О. Ф. Гребенюк, П. Л. Новицький, Є. І. Збиковський, у галузі збагачення вугілля у важких органічних середовищах, використання твердого теплоносія для сушіння та напівкоксування вугілля, газифікації вугілля — проф. В. І. Коробчанський. Вивчення динаміки процесів низькотемпературного окиснення вугілля вели П. Л. Новицький, Б. Я. Чеховськой, В. Ф. Горюшкін, Є. І. Збиковський і продовжують А. І. Збиковський, В. В. Ошовський. У вивчення теоретичних основ і методів розрахунку процесів уловлювання та переробки хімічних продуктів коксування зробили внесок О. Ф. Гребенюк, С. С. Гребеннікова, В. Г. Пугач, Л. М. Акімова, Б. Я. Чеховськой. Розроблені апарати зі спрямованим переміщенням киплячого шару для термічної обробки зернистих матеріалів й апарати для гідравлічної класифікації вугілля, які впроваджені на коксохімічних заводах України.І. Є. Коробчанський
Професор,
член-кореспондент
АН УРСРВ. С. Крим
ПрофесорНаукову школу кафедри ХТП сьогодні очолює проф., д. х. н. Л. Ф. Бутузова — фахівець у галузі структури та реакційної здатності вугілля. В її дослідженнях розвинуті уявлення про хімію процесів окисної, термічної та термохімічної деструкції вугілля, що лежать в основі практично всіх процесів його переробки. Запропонована нова концепція провідної ролі ефірних груп у структурно-хімічних перетвореннях, що відбуваються при термодеструкції молодого вугілля. Розроблено наукові основи керування процесами термічної переробки вугілля шляхом спрямованого впливу на кисневмісні групи і парамагнітні центри органічної маси вугілля. На їх базі запропоновані практичні рекомендації і методи, що дозволяють змінювати якісний і кількісний склад продуктів: збільшувати вихід рідких продуктів гідрогенізації і піролізу; одержувати біологічно активні гумати і дешеві адсорбенти з напівкоксу окисного піролізу; згрудковане бездимне тверде паливо з буровугільного пилу, якісний кокс із шихт з додатками компонентів, що не спікаються тощо. Вирішена фундаментальна проблема вуглехімії — вперше у світі виявлено низку показників, що характеризують генетичний тип за відновленістю (один із найважливіших показників якості) вугілля. Запропоновано методи термохімічної активації процесів знесірчування вугілля, які дозволяють перевести до 70% сірки в газ напівкоксування і використовувати довгополум’яне вугілля відновленого типу як добавку до коксової шихти.

Результати цих досліджень опубліковано у провідних світових виданнях: «Fuel», «Fuel Processing Technology», «Acta Universitatis Carolinae-Geological», «Acta Montana IRSM AS CR», «Oxidation Communication», «Vestnik Ceske2ho geologicke2ho u2stavu», «Bulletin of geosciences» та ін.Історія кафедри «Прикладна екологія та охорона навколишнього середовища» налічує більше 40 років. 20 травня 1966 р. була заснована кафедра «Технологія неорганічних речовин і неорганічна хімія» у складі Донецького політехнічного інституту, яку очолив лауреат Державної премії СРСР, доктор технічних наук, проф. М. І. Кляшторний. З 1996 р. кафедра має назву «Прикладна екологія та охорона навколишнього середовища» і входить до складу факультету екології та хімічної технології.Колектив кафедри хімічної технології палива. Зліва направо: стоять: І. Г. Дедовець, А. В. Голубєв,
Т. І. Лаптєва, С. О. Сьомченко, І. І. Швець, Т. М. Празднікова, О. І. Збиковський, В. О. Сафін,
В. Г. Пугач, Ф. Н. Галіакберова, В. В. Ошовський, О. О. Чернова, В. Ю. Каулін, Р. В. Маковський,
Ю. В. Манжос; сидять: Ю. В. Пульникова, О. В. Кіпря, Л. В. Кузнєцова, Є. І. Збиковський,
В. П. Єрофєєва, Л. Ф. Бутузова, Л. М. Акімова, Л. І. Перепьолкіна

У різні часи завідувачами кафедри були: проф., к. т. н. В. С. Масляєв (1967–1979, 1990–1996 рр.), доцент, к. х. н. Ю. Л. Попов (1979–1990 рр.), проф., к. т. н. А. І. Панасенко (1996–2004 рр.).

З 2004 р. очолює кафедру про., д. х. н. Валерій Васильович Шаповалов.

Першими викладачами, які продовж довгих років вели науково-педагогічну діяльність, були Ю. М. Білогуров, І. Л. Жисліна. Любов до своєї роботи передали своїм донькам І. Й. Новицька, яка зараз перебуває на заслуженому відпочинку, і К. С. Ільїна. Після закінчення Донецького політехнічного інституту залишилися на кафедрі, захистили кандидатські дисертації, отримали дипломи доцентів і продовжують виховувати майбутніх екологів О. А. Трошина і Г. В. Чудаєва.

Нині у складі кафедри — більше 30 викладачів, серед них майже 90% мають наукові ступені і вчені звання. Також беруть участь у навчально-виховному процесі та підготовці спеціалістів працівники Державного управління охорони навколишнього природного середовища і Державної екологічної інспекції у Донецькій області. На кафедрі працюють чотири викладачі, нагороджені знаком «Відмінник освіти України».

Обслуговують навчально-виховний процес сім співробітників навчально-допоміжного персоналу. Майже незмінною завідувачкою лабораторії протягом 50 років залишається Р. М. Ларіонова. Випускницею ДПІ прийшла Л. М. Доброгорська на науково-дослідну роботу 40 років тому, а тепер працює старшим лаборантом і за сумісництвом — асистентом кафедри, забезпечуючи лабораторний практикум з хімії. Більше 35 років працює також старшим лаборантом і асистентом Н. К. Пушина.Завідувач кафедри доктор хімічних наук,
професор Л. Ф. Бутузова зі студентами

Залежно від замовлень і потреб промисловості кафедра, як провідна в Донецькій області у галузі екології, охорони навколишнього середовища, кераміки і вогнетривів, проводила підготовку кваліфікованих фахівців. У 1966– 1973 рр. кафедра готувала фахівців за спеціальністю «Технологія неорганічних речовин і хімічних добрив». У 1973 р. відбувався перший набір на спеціальність «Технологія рекуперації вторинних матеріалів промисловості», яка потім трансформувалась у спеціальність «Промислова екологія та охорона навколишнього середовища», а пізніше отримала назву «Екологія та охорона навколишнього середовища». У 1984 р. була відкрита нова спеціальність — «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів». Її відкриття пов’язано з приходом на кафедру М. Й. Біломері, який сьогодні обіймає посаду професора.

За роки існування кафедри підготовлено і випущено більше 2500 висококваліфікованих фахівців.

Серед перших випускників слід назвати професора кафедри, голову профспілкового комітету співробітників університету А. І. Панасенко, старшого викладача кафедри В. І. Ваніна, доц., к. х. н., нині заступника завідувача кафедри А. Ю. Шевченко.

Науково-дослідна робота завжди вважається візитною карткою будь-якої кафедри. З 1966 р. почалася розробка твердих поглиначів вуглекислого газу, здатних до регенерації, що мали важливе оборонне і народногосподарське значення. Керівником цього напряму спочатку був М. І. Кляшторний, а з 1968 р. — В. С. Масляєв. Результати роботи відзначені близько 70 авторськими свідоцтвами. Наукові розробки у 1989 р. відзначені Почесною грамотою ВДНГ УРСР.

За розробку генератора медичного кисню високого тиску в напрямку створення ефективних хімічних джерел кисню для забезпечення життєдіяльності людини в різних ситуаціях члени кафедри В. В. Шаповалов і В. І. Ванін були відзначені дипломом і золотою медаллю на 49-й Всесвітній виставці наукових досліджень і нових технологій «Еврика — 2000» у Брюсселі.Доцент, к. т. н. О. І. Збиковський проводить
заняття у комп’ютерному класі
Старший лаборант Л. І. Перепьолкіна
проводить аналіз коксового газу
у лабораторії хімічного аналізу

Упродовж 38 років очолював наукові дослідження в галузі хімії координаційних сполук кобальту, хімії синтетичних переносників молекулярного оксигену дійсний член Нью-Йоркської академії наук, професор, доктор хімічних наук Д. М. Паладе. Під його керівництвом були підготовлені кандидати і доктори хімічних наук. Міжнародний бібліографічний центр Кембриджа (Англія) визнав його видатною людиною ХХ століття.

Понад 10 років трудова діяльність академіка Української екологічної академії, професора, доктора біологічних наук Р. Г. Синельщикова була пов’язана з ДонНТУ, із них сім років — із кафедрою прикладної екології та охорони навколишнього середовища. Він був головним редактором вперше виданого в Донбасі науково-інформаційного атласу-довідника «Донбас заповідний». За його участю розроблена і затверджена Міністерством освіти і науки України Національна концепція екологічної освіти.

Велика увага приділяється науково-дослідній роботі зі студентами та магістрами. Більше 120 магістрів підготовлено за останні десять років. На кафедрі функціонує аспірантура.

У 1998 р. кафедра нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України за досягнення у проведені всеукраїнських студентських олімпіад. На конкурси різних рівнів було направлено більше сотні наукових робіт студентів, отримано 28 нагород.Колектив кафедри прикладної екології та охорони навколишнього середовища. Зліва направо:
перший ряд: М. Й. Біломеря, А. Ю. Шевченко, В. В. Шаповалов, Л. В. Чайка; другий ряд:
О. А. Трошина, І. В. Бєляєва, Г. В. Чудаєва, А. А. Берестова, Р. М. Ларіонова, О. В. Куликовська;
на сходинках: О. М. Калініхін, А. А. Блакберн, Н. К. Пушина, О. М. Гороховcький, О. В. Булавін,
Л. І. Лукіна, Т. В. Колеснік, Л. М. Доброгорська, Н. В. Клименко, Ю. С. Прилипко, В. В. Мнускіна,
В. І. Ванін, О. В. Фурман, Ю. М. Ганнова

За дорученням Міністерства освіти і науки України кафедра щорічно організовує і проводить Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів за розділом «Охорона природи, раціональне використання природних ресурсів» і Всеукраїнську студентську наукову конференцію «Охорона навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів».

До 2009 р. на базі кафедри проводилася Всеукраїнська студентська олімпіада з основ екології та охорони навколишнього середовища.

Науково-методична робота забезпечує високий рівень підготовки майбутніх фахівців. Усі дисципліни кафедри мають достатній методичний супровід: методичні вказівки для виконання лабораторних, курсових робіт і проектів, рефератів, індивідуальних завдань, бакалаврських, магістерських робіт і проектів, для самостійних видів завдань, конспекти лекцій та ін.

У 2007 р. для наукових робітників, інженерів-технологів, аспірантів і студентів старших курсів, які спеціалізуються в галузі матеріалознавства, хімії та фізики твердого тіла видана монографія «Функциональная керамика. Оптимизация технологии», автором якої є доц. кафедри Ю. С. Прилипко.

У 2008 р. вийшов із друку навчальний посібник «Технология очистки от аэрозолей», підготовлений проф. А. І. Панасенко, затверджений методичною комісією при Міністерстві освіти і науки України для студентів, які навчаються за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування».

Організовано філіали кафедри у Державному управлінні охорони навколишнього середовища в Донецькій області, при науково-дослідному інституті «Реактивелектрон», а також працює навчально-науково-виробничий комплекс «Силікатчик», до складу якого ввійшли, крім кафедри, Артемівський, Амвросієвський, Костянтинівський індустріальні технікуми та низка виробництв із виробництва в’яжучих, кераміки, вогнетривів, скла і скловиробів.

При кафедрі діє атестована Державним управлінням екобезпеки у Донецькій області лабораторія екологічного контролю за станом навколишнього середовища.М. І. Кляшторний
Д. т. н., професорВ. С. Масляєв
К. т. н., професорЮ. Л. Попов
К. х. н., доцентА. І. Панасенко
К. т. н., професор

Міжнародні зв’язки кафедри базуються на участі викладачів, студентів, магістрантів, аспірантів у роботі різних семінарів і шкіл, а також на тісній співпраці із закордонними вищими навчальними і науково-дослідними закладами і підприємствами. Кафедра брала участь в українсько-британському проекті «Роза Вітрів», у програмі «Громадські зв’язки» Агентства міжнародного розвитку США у м. Пітсбурзі, у виконанні гранта державного фонду США «Еколінкс» спільно з бостонською фірмою «Іноватек» Всесвітнього екологічного форуму «Терратек» (м. Лейпциг, Німеччина), у проекті підвищення громадського екологічного інформування у Донецьку за підтримки Міністерства міжнародного розвитку за участю Ради з навчання на природі FSC (Великобританія), у роботі Міжнародної школи з координаційної хімії, у XII Міжнародній конференції «Енвайро — Експо» у Лос-Анджелесі (США).

Випускники кафедри за напрямом «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» працюють на промислових підприємствах з виробництва вогнетривких матеріалів, технічної кераміки, фарфоро-фаянсових виробів, скла, цементу та інших будівельних матеріалів.Лабораторія контролю стану
навколишнього середовища
Д. х. н., професор, зав. кафедри прикладної
екології та охорони навколишнього середовища
В. В. Шаповалов проводить консультацію

Випускники напряму «Екологія. Охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» працюють екологами на підприємствах харчової промисловості, в науково-дослідних інститутах, викладачами в навчальних закладах, у державних і приватних фірмах, що розробляють екологічну документацію, в державних органах управління охорони навколишнього середовища, в екологічних інспекціях, обласних центрах гідрометеорології.

Серед випускників кафедри — начальники відділів і провідні спеціалісти низки установ і дослідних інститутів, генеральні директори акціонерних товариств.Кафедра «Природоохоронна діяльність»
— одна з наймолодших у ДонНТУ. Вона була організована у 1994 р. як кафедра «Екології». До складу ФЕХТ увійшла у 2009 р. Основною метою створення кафедри було забезпечення високого рівня викладання екологічних дисциплін студентам усіх спеціальностей ДонНТУ (за винятком хімічних і металургійних, де на факультетах уже були створені кафедри такого напряму). Нові навчальні курси, розроблені кафедрою («Соціальна екологія», «Основи екології», «Промислова екологія») мали загальноосвітній характер. Колектив кафедри, до якого входили Є. С. Матлак, О. Л. Кокотов, М. К. Бондаренко, О. А. Мартинова, О. Г. Зеленева, очолив проф. В. Я. Ткач.К. т. н., професор М. Й. Біломеря у лабораторії
дослідження технологій силікатних виробів

Вже у 1995 р. кафедра перейшла з категорії загальноосвітніх до випускових, одержавши ліцензію на відкриття нової спеціальності — «Екологічні технології й оснащення в гірничому виробництві».

У 1996 р. кафедру очолив проф. Є. С. Матлак. З його ініціативи на кафедрі відкрилася ще одна спеціальність — «Менеджмент організації природоохоронної діяльності».

Протягом 1997–2001 рр. кафедра мала назву «Аерологія й екологія». Її колектив збільшився до 21 викладача. Була ліцензована нова спеціальність — «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг», на яку прийняли перших студентів у 2000 р. У 2008 р. на кафедру здійснено перший набір абітурієнтів зі спеціалізації «Комплексне та раціональне використання надр».

У 2001 р. за кафедрою була закріплена назва «Природоохоронна діяльність». На цей час сформувалися й основні наукові напрями роботи кафедри:

– раціональне використання природних ресурсів на основі ресурсо- й енергоощадних технологій;

– застосування прямих методів охорони навколишнього природного середовища шляхом очищення стічних вод і доочищення водопровідної води;

– екологічно сталий розвиток;

– методи утилізації й знешкодження твердих побутових відходів.

У рамках зазначених напрямків кафедрою виконані й продовжують виконуватися наукові праці із проблем очищення шахтних вод, екологічних проблем реструктуризації вугільної промисловості, методів утилізації та знешкодження твердих побутових відходів, а також із методів постановки й ведення навчального процесу.

У квітні 2001 р. за високі показники, досягнуті в організаційно-кадровій роботі, кафедра «Природоохоронна діяльність» нагороджена почесною грамотою ректора ДонНТУ. За сприяння кафедри ведеться загальнодержавний спеціалізований журнал «Проблеми екології». З метою підвищення рівня наукових досліджень і навчального процесу кафедрою встановлені зв’язки з п’ятнадцятьма екологічно орієнтованими кафедрами вищих навчальних закладів України, СНД і далекого зарубіжжя. Міжнародними партнерами кафедри є вчені й фахівці Великобританії, Бельгії, Німеччини, Чехії, Китаю.Колектив кафедри природоохоронної діяльності. Зліва направо: перший ряд: О. О. Степанова,
О. А. Мартинова, Д. О. Макєєва, О. В. Луньова, В. В. Колеснікова, Н. В. Гомонова; другий ряд:
В. К. Костенко, Є. С. Матлак, В. М. Артамонов, О. Л. Зав’ялова, В. Г. Єфімов, А. С. Черняєв,
М. К. Бондаренко, С. Ю. Приходько, Т. В. Андрійко, В. О. Пономаренко

У 2004 р. кафедру очолив проф., д. т. н. В. К. Костенко. Спільно з викладачами кафедри він підготував низку методичних робіт. Були розроблені й затверджені Методичною радою університету методичний посібник: «Основи екології»; вказівки до лабораторних занять із теми «Побудова статистичної моделі прогнозу забруднення атмосфери» до дисципліни «Моніторинг навколишнього середовища»; «Вказівки до розрахунку на ЕОМ розсіювання шкідливих викидів із високих джерел в атмосферу»; методичні вказівки до практичних занять із дисципліни «Екологія гірничого виробництва»; вказівки до лабораторних занять за курсом «Моніторинг навколишнього середовища» з теми «Забруднення водних об’єктів нафтопродуктами. Вибір оптимальної мережі спостережень за забрудненнями нафтопродуктами».

За період роботи на кафедрі В. К. Костенко розробив нову тактику й технологію гасіння підземних пожеж за допомогою мембранних газороздільних установок, запропонував новий підхід до вилучення геотермальної енергії в гірничорятувальних підприємствах із відпрацьованих ділянок надр, що дозволяє суттєво знизити собівартість видобутого вугілля і продовжити на сотні років термін функціонування шахт як джерел екологічно чистої енергії.

Працівники кафедри у 2006 р. заснували Центр кар’єри студентів ДонНТУ, що надає допомогу у працевлаштуванні випускників університету. Щорічно проводиться Ярмарок вакансій, де відбувається живе спілкування роботодавців і студентів і є можливість одержати консультацію з питань працевлаштування, складання резюме, побудови кар’єри.< Фізико-металургійний факультет   |   зміст   |   Електротехнічний факультет >