ЗАОЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


  Каплюхін Олександр Якимович

Декан заочного факультету. Кандидат технічних наук, професор

Народився 13 жовтня 1942 р. у Донецьку.
Упродовж 1959–1962 рр. навчався у Донецькому гірничому технікумі. 1962–1965 рр. — служба у лавах Радянської армії. З 1966 по 1972 р. — студент Донецького політехнічного інституту. Протягом семи років працював старшим інженером і старшим науковим співробітником науково-дослідного сектору Донецького політехнічного інституту над розробками та вдосконаленням гідропідйомних та гідротранспортних систем для видобувної та енергетичної галузей промисловості.
У 1980 р. О. Я. Каплюхін захистив кандидатську дисертацію «Дослідництво, розробка та впровадження ерліфтних систем шахтного водовідливу». З 1981 р. працює на викладацькій роботі асистентом, старшим викладачем, доцентом та професором кафедри «Економіка підприємства». У 1988 р. обраний деканом факультету заочного навчання.
Очолюючи факультет, О. Я. Каплюхін проводить велику науково-методичну, організаційну, профорієнтаційну та виховну роботу. Постійно займається оптимізацією навчального процесу, впровадженням і розвитком дистанційного навчання, інформатизацією та комп’ютеризацією факультету. Під його керівництвом здійснюється проектування та облаштування регіонального навчально-консультаційного комплексу для громадян з обмеженими фізичними можливостями та центру дистанційної освіти для студентів різних форм навчання.
О. Я. Каплюхін — автор понад 120 наукових праць, зокрема двох навчальних посібників, трьох наукових монографій та 12 авторських свідоцтв на винаходи.
За сумлінну працю у Донецькому національному технічному університеті з підготовки висококваліфікованих фахівців, активну і плідну наукову діяльність О. Я. Каплюхін нагороджений Почесною грамотою Міністерства науки і освіти України, знаком «Відмінник освіти України», почесними знаками «Шахтарська слава» трьох ступенів, а також численними грамотами та подяками.

Заочний факультет був відкритий у 1953 р. Перший набір склав 150 осіб. Студентами-заочниками стали молоді працівники підприємств, організацій і установ Донецької області. До навчального процесу на заочному факультеті були залучені кращі викладачі інституту. Вони взялися за створення навчально-методичного забезпечення для навчання студентів заочної форми. Через три роки (у 1956 р.) в ДПІ були переведені студенти Донецького УКП Всесоюзного заочного політехнічного інституту. У 1957 р. в Україні були створені загальні технічні факультети, і у зв’язку з цим заочний факультет був перетворений на загальнотехнічний. Водночас було відкрито два відділення Донецького загальнотехнічного факультету в містах Харцизьку і Амвросіївці. У цей період удосконалювався навчальний процес і структура факультету, зростала кількість студентів. Після переведення в 1964 р. студентів Горлівського УКП Українського заочного політехнічного інституту до Донецького загальнотехнічного факультету кількість його студентів значно збільшилася і в 1965 р. складала понад 3000 осіб.

З 1967 р. загальнотехнічний факультет було перейменовано в заочний. У той час на факультеті здійснювалося навчання з 21 спеціальності. У наступні роки на факультеті відбулися суттєві зміни: з’явилися нові спеціальності, покращало методичне забезпечення навчального процесу.Лабораторні заняття

У період з 1982 до 1985 р. прийом студентів на перший курс заочного факультету не здійснювався. Студенти молодших курсів у той час навчалися у філіалах ДПІ. На початку 1990-х років навчання на заочному факультеті здійснювалося за 12 спеціальностями, а чисельність студентів складала близько 2500 осіб.

Протягом 1988–2000 рр. кількість спеціальностей зросла до 28, а кількість студентів збільшилась до 4000. У 1995 р. до контингенту студентів заочного факультету були приєднані студенти вечірньої форми навчання. Відтак факультет почав називатися заочно-вечірнім. У зв’язку зі скасуванням вечірньої форми навчання з 1997 р. факультет знову перейменовано в заочний.

В останні роки були відкриті нові спеціальності. Сьогодні на факультеті здійснюється багаторівнева підготовка фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів). 5000 студентів навчаються за 20 напрямами та 40 спеціальностями, серед них такі напрями підготовки, як: «Гірництво», «Переробка корисних копалин», «Інженерна механіка», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Системна інженерія», «Машинобудування», «Теплоенергетика», «Хімічна технологія», «Металургія», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Економіка підприємства», «Менеджмент» та інші.

Стабільний набір студентів на факультеті забезпечується значною профорієнтаційною та організаційно-роз’яснювальною роботою серед працівників різних підприємств м. Донецька і Донецької області. Заочний факультет співпрацює з працівниками та кадровими службами 180 підприємств, установ і організацій. Важливою частиною цієї роботи є коледжі й технікуми, з якими укладаються договори про співпрацю з метою реалізації ступеневої підготовки фахівців з інтегрованими планами за прискореною формою навчання.Колектив заочного факультету. Зліва направо: перший ряд, співробітники факультету О. А. Франчук,
О. О. Шевченко, О. В. Юшина, І. М. Сангараєва, Л. Е. Володіна, І. П. Попова; другий ряд, зліва
направо: перший заступник декана В. Г. Потапов, декан факультету О. Я. Каплюхін, заступники
декана М. М. Лисенко, А. М. Сурженко, В. К. Ямілов

На факультеті постійно вдосконалюється організація навчального процесу: оптимізуються навчальні плани та індивідуальні графіки навчання, оновлюється навчально-методичне забезпечення (підручники, навчальні посібники, методичні вказівки тощо). Автоматизацію діловодства забезпечує комп’ютерна система «АСУ Деканат». Постійно діючий інформаційний портал заочного факультету на сайті ДонНТУ дозволяє студентам: отримувати поточну інформацію (розклад занять і екзаменаційних сесій, навчальні плани і графіки, оголошення про різні заходи та інше); користуватися комп’ютерними технологіями спілкування учасників навчального процесу у режимі online; застосовувати при вивченні навчальних дисциплін електронні ресурси навчальної та науково-технічної бібліотек ДонНТУ.

На факультеті впроваджена і успішно розвивається дистанційна форма навчання. Для подальшого розвитку цієї перспективної форми навчання проектується сучасний центр дистанційного навчання, що дозволить значно розширити сервіс освітніх послуг для студентів заочної форми навчання.

Особливо важливим є впровадження дистанційної форми освіти для навчання громадян з обмеженими фізичними можливостями. З метою забезпечення потреб цієї категорії громадян ДонНТУ розроблена проектна документація для облаштування у структурі заочного факультету регіонального навчально-консультаційного комплексу з необхідними архітектурними рішеннями та спеціальним обладнанням.

За роки свого існування факультет підготував понад 20 000 фахівців для різних галузей народного господарства України і країн СНД. Багато випускників заочного факультету відомі своєю діяльністю на керівних посадах у промисловості, організаціях, установах, закладах освіти та органах державної влади. Серед них — двічі Герой Соціалістичної Праці І. І. Стрельченко, Герої Соціалістичної Праці А. О. Асютченко, Ю. І. Баранов, В. В. Никитенко і багато інших.

У різні роки деканами факультету були: ст. викл. А. М. Петров (1953–1958), ст. викл. В. Р. Гринько (1958– 1963), доц. В. П. Малов (1963–1971), доц. О. М. Авдєєв (1971–1982), доц. І. І. Булавкін (1982–1988). З 1988 р. факультет очолює проф. О. Я. Каплюхін.Декан факультету О. Я. Каплюхін
вручає диплом магістраЛекційні заняття
Практичні заняття
< Інститут «Вища школа економіки та менеджменту»   |   зміст   |   Інститут післядипломної освіти >