АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ІНСТИТУТ
(м. Горлівка)  Чальцев Михайло Миколайович

Директор інституту, професор кафедри «Опір матеріалів і будівельна механіка»

Народився 17 листопада 1941 р. у м. Горлівці в родині робітника. Після закінчення у 1958 р. школи працював вимірювачем гірничих робіт на шахті «Комсомолець» тресту «Горлівськвугілля».
У квітні 1959 р. поїхав до Сибіру, де протягом польового сезону працював робітником у Голівській гравіметричній партії Іркутської нафтогеофізики. Повернувшись у листопаді в Горлівку, до серпня 1960 р. працював у шахтобудівельному управлінні № 3 тресту «Артемшахтобуд» учнем слюсаря.
Протягом 1960–1965 рр. навчався на гірничо-механічному факультеті Донецького політехнічного інституту, де здобув кваліфікацію гірничого інженера-механіка.
З 1965 по 1969 р. працював інженером-конструктором у спеціальному конструкторському відділі комбінату «Артемвугілля». У січні 1970 р. у зв’язку з передачею цього відділу Горлівському відділенню Донецького вугільного інституту перейшов до цього науково-дослідного інституту на посаду старшого інженера конструкторського відділу.
З листопада 1970 р. працює в автомобільно-дорожньому інституті: старший інженер НДСу (1970–1973), старший науковий співробітник (1973–1975), старший викладач кафедри «Опір матеріалів і будівельна механіка» (1975–1977), завідувач кафедри (з 1979 р.), декан факультету «Автомобільні дороги» (1981–1985). У 1978 р. захистив кандидатську дисертацію.
З 1985 р. — директор Горлівської філії, атестованої в Автомобільно-дорожній інститут ДонНТУ.
М. М. Чальцев — дійсний член Транспортної академії України (з 1992 р.), протягом 1991–1993 рр. — мер м. Горлівки; автор 80 публікацій із механіки сипучих середовищ і пневматичного транспорту сипучих матеріалів, винахідник СРСР, під його науковим керівництвом створені установки пневматичного транспорту і впроваджені на Слов’янській, Курахівській, Семипалатинській теплоелектростанціях та на підприємствах будівельної індустрії. Установки, представлені на ВДНГ СРСР і УРСР, нагороджені дипломами ІІ і ІІІ ст., срібною і бронзовою медалями.
Михайло Чальцев — заслужений працівник освіти України, нагороджений пам’ятною медаллю Горлова, почесними грамотами Міністерства науки і освіти України, обласної державної адміністрації, відзнакою «Почесний дорожник».

Інститут було створено в 1959 р. і вже протягом більш ніж 50 років він здійснює підготовку фахівців транспортного і дорожньо-будівельного комплексів. За цей час підготовлено кілька тисяч інженерів. Інститут входить до Регіонального технічного навчального комплексу, створеного на базі ДонНТУ.

Загальна кількість студентів автодорожнього інституту за всіма формами навчання перевищує 3,5 тис. Навчальний процес забезпечують 18 кафедр, на яких працюють 235 кваліфікованих викладачів, зокрема десять професорів (із них вісім докторів наук), та 71 доцент, кандидат наук. Постійно розширюється матеріально-технічна база інституту. У комп’ютерних класах встановлено більше 300 персональних комп’ютерів, що мають вихід в Інтернет. Особливою гордістю інституту є бібліотека, у фондах якої налічується близько 252 тис. томів навчальної і наукової літератури.

На високому рівні в інституті й спортивна робота. Футбольна й баскетбольна команди є лідерами спортивного студентського руху. Активно функціонує студентський клуб, працюють гуртки художньої самодіяльності і прикладної творчості. У курортному місті Святогір’я інститут має базу практики і відпочинку. Усіх немісцевих студентів забезпечують гуртожитком. Інститут має чотири факультети: автотранспортний; автомобільних доріг; транспортних технологій; економіки та управління.ФАКУЛЬТЕТ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ»

Наприкінці 1960-х років у межах програми культурного розвитку малих міст та у зв’язку з тим, що в Горлівці були зосереджені великі автотранспортні підприємства й галузеві транспортні цехи, у липні 1970 р. було ухвалено рішення про перебазування спеціальності «Автомобільний транспорт» із ДПІ в Горлівське відділення загальнотехнічного факультету з одночасним утворенням факультету «Автомобільний транспорт». Першим його деканом було призначено доцента Освальда Венделиновича Ейзенкрейна.В. Г. Цокур
Декан факультету
«Автомобільний
транспорт»
О. В. Ейзенкрейн
Перший декан
факультету
«Автомобільний
транспорт»

У складі факультету чотири кафедри: «Автомобілі і двигуни», «Технічна експлуатація автомобілів», «Будівельно-дорожні машини і деталі машин», «Опір матеріалів і будівельна механіка». Здійснюється підготовка студентів за спеціальністю «Автомобілі й автомобільне господарство». Отримуючи дипломи інженерів-механіків, випускники працюють на автотранспортних підприємствах, авторемонтних заводах, станціях технічного обслуговування, гаражах підприємств будь-якої форми власності, у Державтоінспекції.Кафедра «Автомобілі і двигуни»

У вересні 1970 р. кафедра «Автомобілі і двигуни» переведена з Донецька у Горлівську філію ДПІ (ГФ ДПІ), де був організований факультет «Автомобільний транспорт».

Сьогодні на кафедрі працює вісім викладачів, із них — один доктор технічних наук, п’ять кандидатів технічних наук, два аспіранти. Завідувач кафедри — д. т. н., професор М. І. Міщенко.

Матеріально-технічна база кафедри повністю забезпечує навчальний процес і науково-дослідні роботи зі спеціальностей: «Автомобілі та автомобільне господарство», «Організація і регулювання дорожнього руху» та «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті». Лабораторії й аудиторії обладнані сучасними засобами навчання.

Базою для творчих і наукових пошуків аспірантів, викладачів і студентів є наукова лабораторія двигунів, створена в 1979 р. Проведені дослідження дали змогу перейти до розробки й дослідження двигунів нетрадиційної конструкції для легкового автомобіля: були створені двотактний бензиновий двигун із розділеною подачею свіжого заряду й безшатунний бензиновий двигун зі змінним ступенем стиску.

Наукова лабораторія та кафедра підтримують тісний зв’язок із заводами й НДІ автомобільної промисловості. Це «Мотор-Січ», «АвтоЗАЗ-Мотор», НІТІ (м. Залізничний Московської обл., Росія), НАМІ (м. Москва, Росія), закордонними фірмами «Daimler Chrysler» (Німеччина), «General Motors» (США) та ін.Випускники-магістри 2011 року

За роки діяльності кафедри видано 274 методичні вказівки й один навчальний посібник, опубліковано 183 наукові статті, дві монографії, навчальний посібник із теорії двигунів внутрішнього згоряння, велика кількість наукових звітів про завершені етапи науково-дослідних робіт. Також було отримано 87 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

За період з 1975 р. співробітниками кафедри було захищено три докторські й 17 кандидатських дисертацій.

Викладачі й студенти виступають на всеукраїнських і міжнародних конференціях. Студенти беруть участь у різних студентських олімпіадах і конкурсах за спеціальностями «Автомобілі та автомобільне господарство» і «Двигуни та енергетичні установки».


Кафедра «Будівельно-дорожні і підйомно-транспортні машини» була організована в 1975 р. при факультеті «Автомобільні дороги». На кафедрі викладали такі дисципліни: будівельно-дорожні машини; підйомно-транспортні машини; теорія механізмів і машин; взаємозамінність, метрологія й стандартизація.

Кафедра має три спеціалізовані лабораторії: будівельно-дорожніх машин, теорії механізмів і машин, а також взаємозамінності і стандартизації.Колектив кафедри «Технічна експлуатація
автомобілів». Сидить по центру
зав. каф. М. А. Мастепан; зліва направо стоять:
А. Ю. Логунов, В. В. Биков, Б. В. Намаконов,
Д. М. Мінаков, В. М. Сирота, О. В. Гарачук,
В. М. Ясинський, В. М. Савенко,
О. І. Субочев, М. П. Крамар

Основним науковим напрямом кафедри була розробка і дослідження транспортних засобів на повітряній подушці. Було отримано 52 авторських свідоцтв й опубліковано 30 наукових статей.

Колектив займається розробкою і дослідженням підйомно-транспортних пристосувань: автономного вантажного крана для електрокара, стрічкових конвеєрів та живильників бетоноукладачів і бункерів. У результаті цих досліджень було отримано три авторські свідоцтва й опубліковано чотири наукових статті.

У 1998 р. до складу кафедри увійшла кафедра «Технологія металів і конструкційних матеріалів».

З 2000 р. кафедру очолює д. т. н., професор Є. І. Оксень. На кафедрі працює 13 викладачів, із них четверо — доценти; читають 23 дисципліни.

Викладачі беруть участь у наукових розробках за держбюджетною тематикою. Професор Є. І. Оксень зі співавторами розробив методику цифрової локації дефектів у залізобетонних конструкціях і асфальтобетонних покриттях.


Кафедра «Опір матеріалів і будівельна механіка» була створена у 1975 р., її очолив к. т. н., доцент А. Ф. Даниленко. Протягом 1977–1978 рр. кафедрою керував к. т. н. В. М. Щербань, а з 1979 р. завідувачем є професор, заслужений академік Транспортної академії України М. М. Чальцев. На кафедрі працює вісім викладачів, зокрема один професор і троє доцентів.

На кафедрі читають такі дисципліни: опір матеріалів, будівельна механіка, теорія пружності, технічна механіка, теоретична механіка.

Створено дві лабораторії: навчальна — для виконання лабораторних робіт на обладнанні, пристроях і стендах із дисципліни «Опір матеріалів»; наукова — для проведення досліджень, що виконуються відповідно до наукових напрямів кафедри.

Співробітники кафедри здійснили:

– дослідження та розробку систем пневматичного транспортування сипучих матеріалів;Лабораторія кафедри «Автомобілі і двигуни»

– розробку агрегату для безлюдного виймання вугілля на крутих викидонебезпечних пластах;

– дослідження каркасних будівель на локально-деформованих підвалинах;

– дослідження напружено-деформованої кулі з отворами.

Результатами наукової діяльності є 145 опублікованих наукових праць, із них 61 — авторські свідоцтва на винаходи.

Кафедра приділяє значну увагу науково-технічній творчості студентів, щорічно має високі показники за участь в олімпіадах з опору матеріалів регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

За період 2003–2011 рр. студенти під керівництвом викладачів кафедри на регіональних студентських олімпіадах посіли: 29 призових місць, на всеукраїнських — дев’ять, на міжнародних — два призових місця.


Кафедра «Технічна експлуатація автомобілів»

Підготовка фахівців зі спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» в ДПІ проводилася з 1961 р. на денній та заочній формах навчання.

У 1962 р. була створена кафедра «Автомобільний транспорт», яку очолив к. т. н., доцент К. Д. Чорноволот.

У 1970 р. лабораторії разом із кафедрою були передислоковані в Горлівський філіал ДПІ.

Сьогодні колектив кафедри складають 20 викладачів, із них 11 — доценти. Завідувач кафедри — доц. М. А. Мастепан.Колектив кафедри будівництва та експлуатації
автомобільних доріг. Зліва направо: перший ряд:
Н. О. Столярова, І. Г. Копачевська, В. В. Губа,
Л. Л. Магдаліц-Ковальова, Т. В. Скрипник;
другий ряд: І. В. Шилін, С. Л. Бурдіна,
В. Г. Герасименко, І. В. Бєлік, З. М. Глущенко,
Л. М. Третьякова; третій ряд: Р. О. Корольков

За період 1973–2004 рр. були створені: лабораторія діагностування автомобілів на базі стенду діагностики тягових якостей і автомобіля ЗІЛ-130 і переоснащена лабораторія електрообладнання автомобілів; другий у Радянському Союзі спеціалізований комп’ютерний клас і програмне забезпечення з управління процесами на автомобільному транспорті; лабораторія діагностування і технічного обслуговування дизельних автомобілів, створена і оснащена устаткуванням фірми «Вosh» лінія діагностування автомобілів, придбані автомобілі «Опель» і «Мерседес», розроблені установки для досліджень роботи шин і функцій водія, які використовують комп’ютерні технології; при Горлівському авторемонтному заводі та АТП 11492 були створені філіали кафедр.

Протягом усього періоду існування кафедри виконувалися держбюджетні та господарчо-розрахункові теми. Експонати, розроблені й виготовлені працівниками кафедри, демонструвалися на виставках у Донецьку, Києві, Москві.

Сучасна науково-дослідна робота кафедри спрямована на розробку методів розвитку й управління процесами технічного обслуговування та поточного ремонту, розробку методів організації автосервісного виробництва, дослідження роботи шини, розробку тренажерів для удосконалення професійних навичок водіїв.


ФАКУЛЬТЕТ «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ»

Факультет організовано у 1972 р. на підставі рішення Колегії Міністерства вищої і спеціальної освіти УРСР з метою поліпшення і створення сприятливіших умов для розвитку ідейно-виховної, навчально-методичної та науково-дослідної роботи.

Факультет підготував 2758 фахівців зі спеціальності «Автомобільні дороги та аеродроми» (із них 235 — відмінники) та 196 інженерів-екологів зі спеціальності «Екологія і охорона навколишнього середовища» (32 відмінники).

Студенти вивчають методи дослідження, проектування, технологію будівництва й експлуатації автомобільних доріг, аеродромів, споруд дорожнього сервісу, мостів, тунелів і транспортних міських споруд. У навчальному процесі широко використовуються сучасні технологічні засоби навчання, персональні комп’ютери.В. В. Пархоменко
Декан факультету
«Автомобільні дороги»
Е. В. Галіцин
К. т. н., доцент,
декан факультету
«Автомобільні дороги»

У складі факультету п’ять кафедр: «Будівництво і експлуатація автомобільних доріг», «Проектування доріг і штучних споруд», «Екологія і безпека життєдіяльності», «Нарисна геометрія і технічне креслення», «Іноземні мови». Здійснюється підготовка студентів за спеціальностями: «Автомобільні дороги та аеродроми», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування і безпека життєдіяльності».

Сьогодні інженери-будівельники займають керівні посади управлінського персоналу в проектних, будівельних, ремонтно-будівельних, експлуатаційних і виробничих об’єднаннях та організаціях різних форм власності. Майбутні екологи вирішують складні завдання підвищення екологічної безпеки підприємств, опановують знання природоохоронної діяльності, виробничої санітарії, захисту повітряних і водяних басейнів від шкідливих викидів. До сфери їхньої діяльності входить охорона земних надр, утилізація відходів промислових виробництв, охорона і рекультивація земель. Випускники інституту можуть працювати на посадах інженерів-екологів або інспекторів в екологічних службах різноманітного рівня підприємств будь-якої форми власності, у санітарно-епідеміологічних лабораторіях та інспекціях.


Кафедра будівництва та експлуатації автомобільних доріг заснована в 1974 р. Першим її завідувачем був к. т. н., доцент М. С. Стороженко.

Викладачі кафедри читають 22 навчальні дисципліни для студентів денного відділення факультету «Автомобільні дороги»; дві дисципліни — для студентів денного відділення факультету «Автомобільний транспорт»; п’ять дисциплін для студентів заочного факультету. У складі кафедри — десять викладачів (із них п’ятеро — доценти). Колектив очолює завідувач — доц. Т. В. Скрипник.Спілкування студентів
із професором С. П. Висоцьким

Основу матеріально-технічної бази кафедри становлять лабораторії «Дорожньо-будівельні матеріали» та «Інженерна геологія», які дають змогу повністю забезпечувати сучасний рівень проведення лабораторних і практичних занять з випробування бітумів, дьогтів, емульсій, щебенів, шлаків, ґрунтів, бетону, полімерів, випробувань за планами магістерських, аспірантських робіт і госптематик.

Кафедра здійснює науково-дослідну роботу за напрямами: «Підвищення довговічності автомобільних доріг», «Удосконалення методів ремонту та утримання автомобільних доріг та штучних споруд з урахуванням сучасних навантажень, матеріалів та технологій у складних техногенних умовах Донбасу».

Протягом 22 років кафедра тісно співпрацює з виробничими підприємствами України, зокрема Донбасу.

У 2003 р. відкрито філіал кафедри на КП «Магістраль»; у практику впроваджуються виїзні відкриті захисти дипломних проектів на виробництві; в роботі ДЕК із захисту дипломних проектів у ролі членів ДЕК та почесних гостей традиційно беруть участь провідні спеціалісти дорожньої галузі.

Випускники кафедри працюють у дорожніх організаціях у всіх областях України, а також Росії та Білорусі.


Кафедра «Проектування доріг і штучних споруд» утворена в серпні 1996 р. шляхом об’єднання кафедр «Проектування доріг і інженерної геодезії» та «Мости і конструкції». Завідувачем був призначений к. т. н., доц. Б. І. Піндус. Колектив кафедри складають 12 викладачів, із них п’ять доцентів.Виконання практичних завдань

Створені й обладнані кабінети інженерної геодезії, аерогеодезії, мостів; науково-дослідна лабораторія мостів; лабораторія гідравліки, гідрології, гідрометрії; лабораторія будівельних конструкцій.

Встановлено тісні наукові та творчі зв’язки з ВО «Артемвугілля», «Укрпромводчермет», Мінавтодором Молдови, Донецьким облавтодором, проектними інститутами «Донецькдніпродор» і «ЮжНііДіпрогаз».

Протягом усього періоду існування кафедри виробнича практика проводилася на провідних підприємствах Києва, Мінська, Риги, Тбілісі, Архангельська, Санкт-Петербурга, Донецька, Криму, Харкова, Брянська й ін.

Працівники кафедри обґрунтували можливість висотної забудови мікрорайону «Будівельник» у м. Горлівка, зробили розрахунок стійкості пам’ятника Леніну при його будівництві. За результатами обстежень, проведених кафедрою, продовжено життя не одного десятка мостів і шляхопроводів Донецької і Запорізької областей, Молдови та ін.

Значна увага приділяється творчій підготовці майбутніх фахівців: щорічно проводять студентські наукові конференції, за їх результатами публікують статті.

Співробітники кафедри підготували й видали більше 50 методичних вказівок до виконання курсових і дипломних проектів, курсових і розрахунково-графічних робіт.

Удосконалюється лабораторна база кафедри: створена й успішно функціонує мостовипробна лабораторія, у якій виконуються роботи з обстеження мостів і шляхопроводів на дорогах та в містах Донецької і Запорізької областей.

У 1986 р. придбана, постійно оновлюється й успішно використовується у навчальному процесі система автоматизованого проектування автомобільних доріг САПР-АД КРЕДО.Святкування п’ятиріччя факультетівКафедра «Екологія та безпека життєдіяльності»

З 1995 р. на кафедрі здійснювалася підготовка студентів за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», а з 1999 р. викладачі кафедри готують фахівців за напрямом «Екологія». Набір складає 35 студентів денної форми навчання.

За період роботи кафедри здійснено дев’ять випусків студентів: 197 спеціалістів і 43 магістри. У штаті кафедри — десятеро викладачів, із них двоє — професори і двоє — доценти. Завідувач кафедри — д. т. н., професор С. П. Висоцький.

Для навчання студентів створена відповідна лабораторна база, відеотека навчальних фільмів. Лабораторії забезпечені обладнанням для виконання науково-дослідних робіт та практичної підготовки студентів. Також проводиться велика робота з розробки методичних вказівок: видано понад 25 найменувань методичних посібників для різних дисциплін та форм навчання.

Співробітники кафедри опублікували близько 450 наукових праць, зокрема чотири підручники з грифом МОН, 18 монографій. Співавтором трьох наукових відкриттів є проф. Є. А. Воробйов — лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (1996).

Кафедра проводила дві міжнародні та одну всеукраїнську конференції з екології промислових регіонів.Колектив кафедри «Нарисна геометрія
та технічне креслення». Зліва направо:
С. В. Сухий, І. О. Абрамова, Н. В. Стребіж,
Н. М. Колесник, Р. В. Уткіна, О. М. Виноградова

Студенти брали участь у трьох всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, отримавши два дипломи ІІІ ст.; у 23 всеукраїнських олімпіадах (два дипломи — за перше місце, один — за друге, чотири — за третє й чотири — за четверте-п’яте).

Співробітники кафедри брали участь у 44 міжнародних конференціях, шести всеукраїнських та восьми регіональних.


Кафедра «Нарисна геометрія та технічне креслення» була створена в 1971 р. Першим її завідувачем став к. т. н., доцент Е. В. Галіцин.

Сьогодні на кафедрі працює дев’ять викладачів, зокрема двоє доцентів. Кафедру очолює доцент С. В. Сухий.

Кафедра забезпечує підготовку студентів із нарисної геометрії, теорії побудови зображень, інженерної та комп’ютерної графіки.

У період з 2000 по 2007 р. видано 25 методичних вказівок та посібників. Підтримується активна співпраця з кафедрою «Проектування доріг і штучних споруд» у питаннях комп’ютерного оформлення креслень мостів та шляхопроводів.

Протягом багатьох років виконуються наукові дослідження. Викладачі кафедри отримали авторські свідоцтва на винаходи «Пневматична опалубка для підземних робіт» та «Універсальна пересувна пневматична опалубка».

Під керівництвом викладачів кафедри найкращі студенти брали участь та посідали призові місця на всеукраїнських олімпіадах з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки і нагороджені грамотами за високий рівень підготовки. У наукових конференціях різних рівнів брали участь і викладачі. Кафедра має подяки від керівництва Центру «САПР» за участь у І, ІІ та ІІІ Міжнародному студентському конкурсі комп’ютерного моделювання серед користувачів програмних продуктів АСКОН.
Колектив кафедри іноземних мов. Зліва направо: Т. В. Мудра, Т. М. Нікульшина, Д. В. Лозовий.
О. В. Хлипало, А. І. Куликов, Т. А. Мараховська, С. О. Юшкова, Н. О. Чехлань,
К. А. Петров, В. В. Цеповська, Н. О. Сухомлін

Кафедра «Іноземні мови» була створена у 1970 р. на базі секції іноземних мов. До 1980 р. її очолювала старший викладач Л. П. Редошкіна. У ті роки кафедра тільки починала залучати до роботи технічні засоби навчання іноземних мов (доволі примітивні машини КІСІ), а зараз на високому сучасному рівні обладнані лінгафонні кабінети.

Зараз на кафедрі викладають чотири дисципліни: англійська, німецька, французька мови та ділова українська мова професійного спрямування. У складі кафедри — 12 викладачів, із них двоє — доценти. Кафедру очолює к. ф. н. Т. М. Нікульшина.

Матеріально-технічна база кафедри складається із магнітофонів, що використовуються для прослуховування (аудіювання) автентичних текстів іноземною мовою, та лінгафонного кабінету, остаточна комплектація якого та використання і впровадження у навчальний процес планується у 2010–2011 навчальному році.

У 2008–2009 навчальному році були впроваджені експериментальні групи з найбільш обдарованих студентів для навчання за спеціальною програмою підвищеної складності. Для студентів усіх спеціальностей кафедра заснувала студентське наукове товариство й організувала курси базової іноземної мови для професорсько-викладацького складу інституту.

Викладачі кафедри постійно видають методичні посібники й вказівки. Вийшов підручник з англійської мови для спеціальності «Автомобільний транспорт» із грифом Міністерства освіти та науки України.

Кафедра організовує і проводить олімпіади з іноземних мов та початкові етапи Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика.


ФАКУЛЬТЕТ «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»В. М. Сокирко
Декан факультету
«Транспортні технології»

Факультет було створено у 2004 р. За двома спеціальностями проводиться набір для підготовки бакалаврів за напрямом «Транспортні технології» (135 студентів на денну форму навчання, 125 студентів — на заочну). За спеціальністю «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» набір складає 75 осіб на денну форму навчання і стільки ж — на заочну; зі спеціальності «Організація і регулювання дорожнього руху» — 60 студентів денної та 50 — заочної форм навчання. Випускники факультету можуть працювати в транспортно-експлуатаційних організаціях, транспортній інспекції, в службах безпеки руху автотранспортних підприємств, у науково-дослідних, проектних організаціях із розробки автоматизованих систем управління.

У складі факультету — чотири кафедри: «Транспортні технології», «Прикладна математика і інформатика», «Загальнонаукові дисципліни», «Фізичне виховання». Здійснюється підготовка студентів за спеціальностями: «Організація і регулювання дорожнього руху», «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті».


Кафедру «Прикладна математика та інформатика» створено 1 липня 2003 року. На кафедрі створено навчальну лабораторію, яка складається із двох комп’ютерних аудиторій, укомплектованих 14 сучасними комп’ютерами з відповідним апаратним і програмним забезпеченням. Штат кафедри налічує дев’ять викладачів. Завідувач — доцент В. Г. Хребет.

Наукова робота кафедри виконується за такими основними напрямами: застосування теорії стійкості, катастроф і біфуркацій, дослідження динаміки транспортних систем, зокрема стійкості руху багатоланкових маятникових систем із коченням, стохастичне моделювання; використання оптимізаційних методів факторного аналізу в техніко-економічних моделях; вплив підземних гірничих підробок на параметри автодоріг, математичне моделювання в екології; сучасні методики викладання у вищій школі; методи дослідження статистичних закономірностей, методи класифікації, зниження розмірності та виявлення латентних тенденцій; математичне моделювання, системний та об’єктний аналіз складних систем.Практичне заняття проводить доц. В. Г. Хребет

Особлива увага приділяється методичному забезпеченню навчального процесу. Співробітники кафедри розробляють і видають методичні вказівки та посібники, що дає змогу студентам більш якісно опановувати дисципліни, які викладаються на кафедрі.

Крім того, на кафедрі постійно проводяться відкриті заняття, брейн-ринги, олімпіади з інформатики для студентів усіх спеціальностей, а також заняття з підготовки студентів до участі у всеукраїнських олімпіадах. Деякі студенти були відзначені дипломами за якісне виконання конкурсних завдань.


Кафедру загальнонаукових дисциплін було організовано 1 лютого 1988 р. шляхом об’єднання кафедр загальної хімії (завідувач — доцент О. С. Голуб) та фізики (В. О. Дорошенко).

З лютого 1988 р. по травень 1993 р. кафедрою загальнонаукових дисциплін керувала к. х. н., доцент А. П. Карпинець. За цей період було обладнано науково-дослідну лабораторію електрохімії полімерів. У навчальній лабораторії фізики встановлено сучасне обладнання з розділу «Молекулярна фізика і механіка». Результати досліджень держдоговірної НДР впроваджувалися у виробництво на ГХЗ.

На кафедрі працює дев’ять викладачів, із них — один професор, п’ятеро доцентів. Завідувач — доцент А. М. Галіахметов. Доценти А. П. Карпинець та А. М. Галіахметов — дійсні члени Нью-Йоркської академії наук.Колектив кафедри загальнонаукових дисциплін.
Зліва направо: сидять: Н. С. Яковлєва, О. С. Голуб,
А. П. Карпинець, М. П. Єфремова; стоять:
Г. В. Базаянц, А. М. Галіахметов, Д. Б. Вазанков,
О. І. Уколов, К. В. Дереза, В. Л. ШоломКолектив кафедри «Прикладна математика
та інформатика». Зліва направо: сидять:
М. Г. Павлова, І. Є. Голуб, І. В. Сирих,
О. Ф. Онуфрієва; стоять: М. Є. Корольов,
В. Г. Хребет, Р. О. Кравченко, Д. В. Фесенко

Кафедра забезпечує навчальний процес із дисциплін «Фізика», «Хімія», «Використання експлуатаційних матеріалів і економія ПЕР на транспорті». На кафедрі виконуються держбюджетні теми «Дослідження механізму й кінетики катодної полімеризації вінілових мономерів» і «Дослідження впливів крутіння на еволюцію космологічних моделей у теорії Ейнштейна-Картана». Велика увага приділяється науково-технічній творчості студентів, які виступають на всеукраїнських і міжнародних конференціях з фізики та хімії, беруть участь у всеукраїнських олімпіадах. У 2007 р. студент Р. В. Фесенко посів перше місце на Всеукраїнській олімпіаді з фізики. Спільно зі студентами публікуються статті, розробляються і впроваджуються у навчальний процес комп’ютерні програми для лабораторних практикумів, практичних занять і лекційних демонстрацій із фізики та хімії.


Кафедру «Транспортні технології» створено у 2000 р. на базі кафедри «Автомобілі та двигуни». За вісім років існування кафедра зазнала значних змін у кадровому складі, напрямах підготовки студентів та наукових напрямах.Колектив кафедри «Менеджмент організацій».
Зліва направо: перший ряд: В. В. Галушка,
В. В. Пехтєрєва, С. В. Севрюгова, О. Ю. Руднєва,
В. О. Кулаков; другий ряд: Ю. В. Гришина,
Г. В. Усова, Ю. Н. Деречинський,
М. Г. Губанова, Р. Ю. Заглада, О. Г. Курган
Студенти-учасники конкурсу з дослідження ринку
споживчих товарів на прикладі соків


Зараз на кафедрі працює 21 викладач, із них — один професор, п’ятеро доцентів. Завідувач — д. т. н., професор А. В. Куниця.

Кафедра провадить підготовку фахівців за спеціальностями «Організація і регулювання дорожнього руху» та «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті». Значну увагу кафедра приділяє роботі зі студентами в питанні наукової творчості. У 2007 р. команда студентів інституту посіла перше місце у другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Організація регулювання дорожнього руху».

За останні п’ять років студенти отримали шість дипломів, грамоти за здобуті призові місця на всеукраїнських студентських олімпіадах, два дипломи Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, диплом за участь і перше місце у Всеукраїнській науковій конференції молодих учених і студентів.

З 2008 р. на кафедрі «Транспортні технології» відкрита аспірантура за спеціальністю «Транспортні системи» і здійснено перший набір аспірантів. Керівниками аспірантури є д. т. н., професор А. В. Куниця та к. т. н., доцент О. М. Дудніков.
Л. П. Вовк
Декан факультету ЕіУ,
д. т. н., професор

Кафедру фізичного виховання було відкрито в 1973 р. Першим її завідувачем був Г. Д. Савічев.

На кафедрі діють спортивні секції з футболу, тенісу, аеробіки, легкої атлетики, баскетболу, волейболу. Для цього обладнано спортивний і тренажерний зали, будується літній спортивний комплекс.

У складі кафедри — сім викладачів (із них один доцент), очолює її М. Ю. Чорний. Під керівництвом Г. Д. Савічева проводиться наукова робота.

Студенти інституту виступають на спортивних змаганнях різного рівня. У студентській команді є чемпіони і призери України зі скелелазіння, чемпіон України з карате. На чемпіонатах області з різних видів спорту, зокрема з карате, техніки гірського туризму, бадмінтону, легкої атлетики, боротьби, команди студентів посідають високі місця.

У 1974–1989 рр. проводилася наукова робота. На ВДНГ СРСР розробки викладачів кафедри були нагороджені грамотою, срібною та бронзовою медалями.


ФАКУЛЬТЕТ «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ»

Факультет був створений у 2005 р. Студенти вивчають теоретичні і практичні питання економіки, підприємництва, організації й управління підприємствами автомобільного транспорту, будівельних, проектних, науково-дослідних організацій, розробки бізнес-планів, основи біржової справи, аудит і фінанси, основи роботи єдиної транспортної системи, питання створення і функціонування бірж, банків, комерційних організацій.

У складі факультету — п’ять кафедр: «Менеджмент організацій», «Інформаційні системи в економіці», «Економіка і фінанси», «Вища математика», «Суспільні науки». Здійснюється підготовка студентів за спеціальностями: «Менеджмент організацій», «Економічна кібернетика».Колектив кафедри «Інформаційні системи в
економіці» зі студентами випускниками 2010 року
після захисту дипломних робіт


Випускники факультету — це фахівці, що мають не лише високий професійно-освітній рівень, а й хороші навички і знання в галузі комп’ютерної технології, теорії фінансових потоків, наукової організації праці, ділової юриспруденції, раціональних форм оплати праці, бухгалтерського обліку й аудиту, маркетингу. Крім того, це також економісти-кібернетики з економічних інформаційних систем, тобто фахівці в різних галузях економіки і підприємництва, що об’єднують у своїй професійній діяльності математичні дослідження і комп’ютерне моделювання економічних систем і процесів. Сфера їхньої діяльності — це аналітичні й економічні служби, бухгалтерії, відділи маркетингу, зовнішньоекономічна діяльність підприємств, фірм, банків різних форм власності.


Кафедра «Менеджмент організацій» була відкрита у 1995 р., але спочатку мала назву «Економіка та фінанси». У 2000 р. відповідно до наказу ректора кафедра отримала назву «Менеджмент організацій» і цього ж року здійснила перший випуск спеціалістів та магістрів.

Склад кафедри наралічує 18 осіб, із них шість — доценти. Завідувач — доцент Ю. Н. Деречинський.

Підготовка фахівців здійснюється як організаційно-управлінська, планово-економічна, проектно-аналітична, науково-дослідна, соціальна. Кафедра здійснює навчання студентів як денної, так і заочної форм навчання. За п’ять останніх років кафедра підготувала 390 бакалаврів, 375 спеціалістів та 46 магістрів.

Студенти спеціальності були переможцями на регіональних та всеукраїнських олімпіадах інвестування, менеджменту та маркетингу.

Команда студентів спеціальності «Менеджмент організацій» «Circulus» стала півфіналістом першого студентського чемпіонату зі стратегічного менеджменту, а М. Головчанська отримала головний приз — поїздку до Англії.

Випускники кафедри працюють на підприємствах та організаціях різних форм власності.
Колектив кафедри «Економіка і фінанси».
Зліва направо: О. В. Мудра, С. І. Грицук,
О. П. Мельникова, О. В. Фархшатова,
Л. Я. Плачкова, М. Є. Корнєв

Кафедра «Інформаційні системи в економіці» створена в 1987 р. на основі кафедр «Загальноінженерні дисципліни» та «Охорона праці й управління виробництвом». Першим завідувачем став к. т. н., доцент О. І. Чугун.

Наукова робота кафедри була пов’язана з розробкою програмного забезпечення АРМ студента.

У зв’язку з попитом на ринку праці фахівців економічного спрямування в інституті розпочато підготовку студентів за напрямомо «Економіка та підприємництво» за новою спеціальністю «Економічна кібернетика».

На кафедрі працює 13 викладачів (із них один доцент), які забезпечують викладання 43 дисциплін. Посаду завідувача обіймає доцент В. Л. Ніколаєнко.

Наукова робота розвивається у таких напрямах: міжнародна економіка, моделювання систем, економіка підприємств, транспортні системи, демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, проблеми інноваційного розвитку базових галузей економіки України у контексті економічного зростання країни, розробка економіко-математичних моделей розвитку підприємств, стратегій упровадження процесних інновацій у межах інноваційного розвитку, розробка заходів із поліпшення соціально-економічних умов підприємства.

Студенти беруть активну участь у всеукраїнських олімпіадах, конференціях, конкурсах. За останні п’ять років на їх рахунку п’ять призових місць на олімпіадах, зокрема й одне перше місце. На конкурсах студентських наукових робіт завойовано два заохочувальні дипломи. Щорічно у виданнях різного рівня публікують статті за участю студентів.


Кафедра «Економіка і фінанси» створена у 2000 р. з викладачів кафедр «Менеджмент транспортної системи» та «Менеджмент організацій». Зараз на кафедрі працюють 12 викладачів, із них два професори і два доценти. Завідувач — д. е. н., професор В. П. Полуянов.У театрі

Сьогодні викладачі кафедри забезпечують підготовку студентів усіх спеціальностей із 22 дисциплін.

Крім виконання навчального плану, студенти долучаються до наукової роботи. Щороку публікують статті як у регіональних, всеукраїнських, так і в міжнародних та ВАКівських виданнях. Студенти беруть участь у вузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях, найкращі наукові роботи надсилають на Всеукраїнський конкурс. За підсумками 2007 р. кафедра «Економіка і фінанси» посіла третє місце, а за підсумками 2008 р. — друге місце у конкурсі-огляді з науково-технічної творчості студентів по Автомобільно-дорожньому інституту ДВНЗ «ДонНТУ».

На кафедрі виконувалася науково-дослідна робота «Розробка методики адаптації системи управління підприємством до ринкових умов господарювання», була відкрита кафедральна науково-дослідна робота «Розробка методів моделей удосконалення організаційно-економічного механізму підвищення ефективності функціонування підприємств». Роботу у повному обсязі планується закінчити розробкою рекомендацій з удосконалення організаційно-економічного механізму підвищення ефективності функціонування підприємств.

У лютому 2008 р. розпочато роботу над темою «Удосконалення ефективності використання робочого часу на підприємствах промислового міста (на прикладі Горлівки)». Закінчення роботи планується у серпні 2012 р.


Кафедра вищої математики була відкрита у 1969 р. У складі кафедри працює один професор і четверо доцентів, очолює її д. т. н., професор Л. П. Вовк.

Кафедра забезпечена сімома потужними комп’ютерами, програмне забезпечення яких дозволяє проводити заняття не лише з вищої математики, а й із цілого комплексу економіко-математичних дисциплін кафедр «Менеджмент організацій», «Економіка і фінанси» та «Інформаційні системи в економіці». Крім того, в лабораторії проводять заняття з елементарної математики зі слухачами підготовчих курсів, що дозволяє проводити навчання і тестування знань школярів за допомогою тестових і комп’ютерних технологій.Колектив кафедри вищої математики.
Зліва направо: сидять: І. В. Даниленко,
Є. О. Корольов; стоять: Т. В. Непомняща,
Л. П. Вовк, Л. І. Луценко, Т. С. Максимова

На кафедрі викладають такі дисципліни: вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика, математичні методи, чисельні методи в завданнях дорожнього будівництва, дослідження операцій і методи оптимізації, системний аналіз, математичне програмування, економетрія, економіко-математичні методи.

За час існування кафедри на ній підготовлено шістьох кандидатів фізико-математичних наук, одного кандидата технічних наук, одного кандидата педагогічних наук і одного доктора технічних наук.

Постійно виконуються держбюджетні теми, здебільшого пов’язані з динамічними задачами теорії пружності й методичних розробок співробітників кафедри.

Співробітниками кафедри підготовлено і видано 44 методичних вказівки, що дає змогу ефективно поліпшити навчальний процес.

Здійснюється активна робота з підготовки студентів до участі в математичних олімпіадах, у результаті якої отримані два дипломи призерів міжнародних і дев’ять призерів державних олімпіад, що проводяться за участю студентів не лише технічних, а й математичних спеціальностей.

У 2002 р. завідувач кафедри Л. П. Вовк визнаний переможцем регіонального рейтингу вищої школи. За вагомий внесок у створення «Золотого інтелектуального фонду» Донбасу нагороджений почесним дипломом Донецької облдержадміністрації.


Кафедру «Суспільні науки» засновано в 1961 р., коли було створено методичну комісію історії КПРС (керівник — Ф. Я. Самофалов). У 1973 р. на базі методичної комісії було створено кафедру марксизму-ленінізму. Першим її завідувачем був доцент О. П. Хворостянов.Колектив кафедри суспільних наук. Зліва
направо: сидять: О. В. Ковальова, Т. В. Близнюк,
О. В. Чубучна, Н. М. Волвенко; стоять:
І. В. Гречко, В. П. Лук’яненко, І. В. Євтягіна,
К. С. Глушко

Зусиллями викладачів створена і зміцнена матеріальна база кафедри: обладнано предметні аудиторії з дисциплін, що викладаються, аудиторія технічних засобів, два навчально-методичні кабінети.

З 1991 р. розпочалася переорієнтація діяльності кафедри в напрямі гуманізації та гуманітаризації освіти, довелося суттєво оновлювати навчальні курси, вводити нові та спеціальні навчальні курси: «Філософські проблеми інженерної діяльності і техніки», «Історія економічних вчень», «Психологія менеджменту і бізнесу», «Етика ділового спілкування», «Соціологія», «Політологія» та ін.

У 1991 р. кафедру було перейменовано в «Суспільні науки». У складі кафедри — 12 викладачів, із них п’ять доцентів. Завідувач — к. і. н., доц. О. В. Ковальова.

Викладачі кафедри видали майже 300 методичних посібників та один підручник.

На кафедрі підготовлено 14 кандидатів і один доктор наук, уже підготовлено до захисту чотири кандидатські й одну докторську дисертації.

При кафедрі працює навчально-методичний кабінет українознавства на 75 місць, забезпечений найновішою літературою. Фонд кабінету налічує 8000 книг і більш ніж 2000 екземплярів методичної літератури.

Багато уваги кафедра приділяє вихованню студентської молоді, підвищенню її культурного рівня, гуманізації та гуманітаризації освіти.

Викладачі кафедри разом зі студентами регулярно відвідують виставки в історичному і художньому музеях Горлівки.

Члени кафедри беруть участь у республіканських конференціях, студентських олімпіадах, у конкурсах студентських робіт, багатьох учасників неодноразово нагороджували заохочувальними та іншими дипломами і грамотами.< Інститут міжнародного співробітництва   |   зміст   |   Красноармійський індустріальний інститут >