ЗУЇВСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ
ТЕХНІКУМ

Тетяна Євгенівна
Погоніна

Директор технікуму
(з 2010 р.)

серед багатьох навчальних закладів на теренах України почесне і важливе місце посідає Зуївський енергетичний технікум, заснований у 1944 р., який протягом 67 років готує кадри для енергопідприємств країни.

У 1997 р. Зуївський енергетичний технікум став структурним підрозділом Донецького державного технічного університету.

У 2006 р. технікуму було повернено назву, що відображає специфіку його навчальної діяльності та професійну спрямованість, — Зуївський енергетичний технікум Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (ЗЕТ ДонНТУ).

Технікум здійснює підготовку молодших спеціалістів за кваліфікаціями: технік-теплотехнік та технік-електрик, за денною формою навчання на базі повної базової загальної середньої освіти (9 класів) та на базі повної загальної середньої освіти (11 класів); за заочною формою — на базі повної загальної середньої освіти та на базі кваліфікованого робітника за спеціальностями «Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій» та «Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем».

Випускники технікуму працюють техніками з експлуатації і ремонту устаткування, з налагодження та випробувань теплотехнічного устаткування, техніками-лаборантами, техніками-конструкторами, машиністами котлів, парових турбін, газотурбінних установок, монтажниками устаткування котельних установок, турбоагрегатів, машиністами енергоблоку, майстрами виробничої дільниці; електрослюсарями, електромонтерами з експлуатації, ремонту електроустаткування електростанцій, підстанцій ліній електропередачі, черговими електромонтерами електростанцій, диспетчерами підприємств електричних мереж, начальниками зміни електростанцій, техніками з монтажу і налагодження електроустаткування, електромонтерами з оперативних перемикань у розподільчих мережах, електрослюсарями з ремонту електричних машин, електроустаткування розподільчих пристроїв.

Вихованці ЗЕТ ДонНТУ мають достатньо високий теоретичний і практичний рівень підготовки молодших спеціалістів. Після закінчення закладу всі вони на 100% працевлаштовані. Розподіл здійснюється переважно на такі енергопідприємства: Зуївська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Миронівська ТЕС, Луганська ТЕС, Старобешівська ТЕС, Донецькі західні мережі, Центральні електричні мережі, Харцизькі електричні мережі, Зуївський енергомеханічний завод.

Щорічно майже 30% випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. У стінах Зуївського енергетичного технікуму не лише готують висококваліфікованих фахівців, а й прищеплюють їм кращі якості, допомагають знаходити вихід зі складних ситуацій, виховують свідомого громадянина — патріота своєї держави.

Матеріально-технічну базу навчального процесу складають два навчально-лабораторні корпуси, навчально-виробничі майстерні, спортивний комплекс із двох спортивних залів та відкритого спортивного майданчика, кабінет «Захист Вітчизни». У навчальних корпусах є бібліотека та читальний зал на 40 місць, де розпочато роботу над створенням електронної бібліотеки. Читальний зал обладнано комп’ютерами, діють 26 кабінетів і 20 лабораторій, забезпечених необхідним устаткуванням, зокрема дві сучасні лабораторії інформатики. Здійснено підключення до Інтернету та створена локальна мережа.

Студенти технікуму забезпечені житлом: заклад має свій гуртожиток на 260 місць.

Навчально-виховний процес забезпечують 34 кваліфіковані педагогічні працівники відповідної кваліфікації та освіти. Адміністрація технікуму спільно з педагогічним колективом намагається створювати сприятливі умови для впровадження інноваційних технологій у сучасне навчання.

Особлива увага приділяється інтеграції дисциплін, орієнтованих на вивчення споріднених тем, на основі взаємозв’язку програмно-методичних розробок. Такий підхід декларує створення єдиної системи знань для навчального процесу.

За останні роки в ЗЕТ ДонНТУ накопичено певний досвід роботи студентського самоврядування, що сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню навичок організатора, виховує соціальну активність, моральні якості. Студенти технікуму є постійними учасниками доброчинної акції «Допомога дітям». Якщо навчальний процес може виховувати самостійність думки та почуття, то студентське самоврядування — самостійність дій, поведінки. Керуючи своїм колективом, студенти вчаться керувати собою відповідно до моральних норм, тобто виховуючи інших, виховують себе.

Інтелектуальні здібності розвиваються протягом усього життя, проте найефективніше це відбувається в системі навчання, особливо в юнацькі роки в період оволодіння професійними знаннями та навичками. Глибоке розуміння педагогічним колективом технікуму проблеми інтелектуального розвитку студентів — майбутніх спеціалістів у галузі енергетики — стимулює перебудову навчально-виховного процесу на застосування нових освітніх технологій, зокрема активних методів та інтерактивних технологій.

Педколектив технікуму працює над створенням цілісної системи виховання, яка забезпечила б формування в молоді сучасного світогляду, ідей, що базуються на найцінніших надбаннях вітчизняної і світової культури.Екскурсія студентів на СО «Зуївська ТЕС» ТОВ «Східенерго», 2010 р.

Реалізувати свої творчі здібності студенти мають можливість, беручи участь у роботі гуртків та клубів за інтересами. Протягом року кожний клуб та гурток проводить розширене засідання із запрошенням усіх охочих. Для розвитку навичок співпраці, взаєморозуміння в технікумі організована робота клубу «Спілкування працівників та студентів». Студенти технікуму є постійними переможцями регіональних олімпіад і конкурсів із дисциплін, які вивчають.

З метою організації дозвілля, зміцнення здоров’я молоді та профілактики правопорушень і шкідливих звичок у технікумі працюють різні спортивні секції: волейбол, баскетбол, настільний теніс, футбол, аеробіка.

Працюючи над впровадженням особистісно-орієнтовного навчання і виховання, педагогічний колектив технікуму приділяє велику увагу самобутності та самоцінності особистості студента, сприяє активізації роботи органів студентського самоврядування.

Один із найстаріших технічних навчальних закладів регіону, Зуївський технікум ДонНТУ, є взірцем організації навчального процесу і збереження кращих традицій підготовки майбутніх фахівців для розвитку економіки держави. еред багатьох навчальних закладів на теренах України почесне і важливе місце посідає Зуївський енергетичний технікум, заснований у 1944 р., який протягом 67 років готує кадри для енергопідприємств країни.

У 1997 р. Зуївський енергетичний технікум став структурним підрозділом Донецького державного технічного університету.

У 2006 р. технікуму було повернено назву, що відображає специфіку його навчальної діяльності та професійну спрямованість, — Зуївський енергетичний технікум Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (ЗЕТ ДонНТУ).

Технікум здійснює підготовку молодших спеціалістів за кваліфікаціями: технік-теплотехнік та технік-електрик, за денною формою навчання на базі повної базової загальної середньої освіти (9 класів) та на базі повної загальної середньої освіти (11 класів); за заочною формою — на базі повної загальної середньої освіти та на базі кваліфікованого робітника за спеціальностями «Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій» та «Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем».

Випускники технікуму працюють техніками з експлуатації і ремонту устаткування, з налагодження та випробувань теплотехнічного устаткування, техніками-лаборантами, техніками-конструкторами, машиністами котлів, парових турбін, газотурбінних установок, монтажниками устаткування котельних установок, турбоагрегатів, машиністами енергоблоку, майстрами виробничої дільниці; електрослюсарями, електромонтерами з експлуатації, ремонту електроустаткування електростанцій, підстанцій ліній електропередачі, черговими електромонтерами електростанцій, диспетчерами підприємств електричних мереж, начальниками зміни електростанцій, техніками з монтажу і налагодження електроустаткування, електромонтерами з оперативних перемикань у розподільчих мережах, електрослюсарями з ремонту електричних машин, електроустаткування розподільчих пристроїв.

Вихованці ЗЕТ ДонНТУ мають достатньо високий теоретичний і практичний рівень підготовки молодших спеціалістів. Після закінчення закладу всі вони на 100% працевлаштовані. Розподіл здійснюється переважно на такі енергопідприємства: Зуївська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Миронівська ТЕС, Луганська ТЕС, Старобешівська ТЕС, Донецькі західні мережі, Центральні електричні мережі, Харцизькі електричні мережі, Зуївський енергомеханічний завод.

Щорічно майже 30% випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. У стінах Зуївського енергетичного технікуму не лише готують висококваліфікованих фахівців, а й прищеплюють їм кращі якості, допомагають знаходити вихід зі складних ситуацій, виховують свідомого громадянина — патріота своєї держави.

Матеріально-технічну базу навчального процесу складають два навчально-лабораторні корпуси, навчально-виробничі майстерні, спортивний комплекс із двох спортивних залів та відкритого спортивного майданчика, кабінет «Захист Вітчизни». У навчальних корпусах є бібліотека та читальний зал на 40 місць, де розпочато роботу над створенням електронної бібліотеки. Читальний зал обладнано комп’ютерами, діють 26 кабінетів і 20 лабораторій, забезпечених необхідним устаткуванням, зокрема дві сучасні лабораторії інформатики. Здійснено підключення до Інтернету та створена локальна мережа.

Студенти технікуму забезпечені житлом: заклад має свій гуртожиток на 260 місць.Корпус Зуївського енергетичного технікуму
Заняття з викладачем Є. О. Рогатнєвою
в кабінеті «Електричні мережі та системи»

Навчально-виховний процес забезпечують 34 кваліфіковані педагогічні працівники відповідної кваліфікації та освіти. Адміністрація технікуму спільно з педагогічним колективом намагається створювати сприятливі умови для впровадження інноваційних технологій у сучасне навчання.

Особлива увага приділяється інтеграції дисциплін, орієнтованих на вивчення споріднених тем, на основі взаємозв’язку програмно-методичних розробок. Такий підхід декларує створення єдиної системи знань для навчального процесу.

За останні роки в ЗЕТ ДонНТУ накопичено певний досвід роботи студентського самоврядування, що сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню навичок організатора, виховує соціальну активність, моральні якості. Студенти технікуму є постійними учасниками доброчинної акції «Допомога дітям». Якщо навчальний процес може виховувати самостійність думки та почуття, то студентське самоврядування — самостійність дій, поведінки. Керуючи своїм колективом, студенти вчаться керувати собою відповідно до моральних норм, тобто виховуючи інших, виховують себе.

Інтелектуальні здібності розвиваються протягом усього життя, проте найефективніше це відбувається в системі навчання, особливо в юнацькі роки в період оволодіння професійними знаннями та навичками. Глибоке розуміння педагогічним колективом технікуму проблеми інтелектуального розвитку студентів — майбутніх спеціалістів у галузі енергетики — стимулює перебудову навчально-виховного процесу на застосування нових освітніх технологій, зокрема активних методів та інтерактивних технологій.

Педколектив технікуму працює над створенням цілісної системи виховання, яка забезпечила б формування в молоді сучасного світогляду, ідей, що базуються на найцінніших надбаннях вітчизняної і світової культури.

Реалізувати свої творчі здібності студенти мають можливість, беручи участь у роботі гуртків та клубів за інтересами. Протягом року кожний клуб та гурток проводить розширене засідання із запрошенням усіх охочих. Для розвитку навичок співпраці, взаєморозуміння в технікумі організована робота клубу «Спілкування працівників та студентів». Студенти технікуму є постійними переможцями регіональних олімпіад і конкурсів із дисциплін, які вивчають.

З метою організації дозвілля, зміцнення здоров’я молоді та профілактики правопорушень і шкідливих звичок у технікумі працюють різні спортивні секції: волейбол, баскетбол, настільний теніс, футбол, аеробіка.

Працюючи над впровадженням особистісно-орієнтовного навчання і виховання, педагогічний колектив технікуму приділяє велику увагу самобутності та самоцінності особистості студента, сприяє активізації роботи органів студентського самоврядування.

Один із найстаріших технічних навчальних закладів регіону, Зуївський технікум ДонНТУ, є взірцем організації навчального процесу і збереження кращих традицій підготовки майбутніх фахівців для розвитку економіки держави.< Горлівський автодорожній технікум   |   зміст   |   Костянтинівський індустріальний технікум >