ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ — 90
 
 
 
Агафонов
Олександр Васильович

Випускник гірничо-електромеханічного
факультету (1975 р.)


Директор проектного та науково-дослідного центру ЗАТ «Донецьксталь»
 

 
 

Народився 20 лютого 1953 р. у Макіївці Донецької області. Батько, Василь Данилович, — гірничий інженер, учасник Великої Вітчизняної війни, присвятив своє життя вугільній промисловості, мати, Галина Никифорівна, — інженер-хімік, викладала в Макіївському інженерно-будівельному інституті (зараз Донбаська академія будівництва і архітектури). Вищу освіту батьки здобули у Донецькому індустріальному інституті.

У 1970 р. вступив до гірничо-електромеханічного факультету на спеціальність «Гірничі машини і комплекси» (група МАШ-34-б). Час, проведений у стінах Донецького політехнічного інституту, характеризувався активним накопиченням знань, які забезпечували викладачі — справжні професіонали. Основну дисципліну викладав завідувач кафедри, професор Я. І. Альшиц, дипломним проектом керував ректор інституту, професор Г. В. Малєєв.

У 1975 р. Олександр Агафонов закінчив із відзнакою інститут і був направлений на роботу в Дондіпровуглемаш — у відділ механізації крутого падіння, який очолював лауреат Ленінської премії В. І. Распопов. Працюючи поруч із видатними конструкторами, молодому фахівцеві вдалося набути досвіду у проектуванні, виготовленні і впровадженні обладнання для вугільних шахт. У 1980–1983 рр. він навчався в аспірантурі Московського гірничого інституту на кафедрі, яку очолював видатний учений — професор А. С. Бурчаков.

Після успішного захисту кандидатської дисертації О. В. Агафонов працював у Макіївському науково-дослідному інституті з безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ), де пройшов шлях від старшого наукового співробітника до заступника директора з наукової роботи. Він очолював лабораторію управління станом масиву гірських порід та відділ газодинамічних явищ — один із найбільших у світі, який, крім досліджень, спрямованих на розробку способів прогнозу і запобігання раптових викидів вугілля, породи та газу, забезпечував конкретну технічну допомогу підприємствам Мінвуглепрому України у створенні безпечних умов праці на шахтах.

У цей час Олександр Васильович розробив способи і технічні засоби запобігання раптових викидів вугілля і газу при проведенні підготовчих виробок, які стали основою докторської дисертації, успішно захищеної в 2001 р. За період роботи в МакНДІ він підготував двох кандидатів технічних наук.

З грудня 2000 р. до лютого 2007 р. О. В. Агафонов очолював державне підприємство «Донецький експертно-технiчний центр Держнаглядохоронпрацi». Під його керівництвом Центр за короткий час став багатопрофільною органiзацiєю, яка здійснює науково-технічну підтримку наглядової дiяльностi у сфері охорони праці та промислової безпеки. У структурі Центру було створено нові відділи — науково-дослідний та психофізіологічної експертизи. За результатами роботи підготовлено низку нормативно-правових актів та керівних документів зі створення безпечних умов праці на підприємствах, зокрема й вугільних.

У лютому 2007 р. Олександр Агафонов перейшов до ЗАТ «Донецьксталь» — металургійний завод», де очолив проектний та науково-дослідний центр.

Протягом багатьох років також був заступником голови Центральної комiсiї з боротьби з газодинамічними явищами у вугільних шахтах України. О. В. Агафонов — автор 12 монографій, двох наукових відкриттів та понад 120 наукових праць і патентів, опублікованих не лише в Україні, а й за кордоном (Австралія, Індія, Росія, ПАР).

У 2008 р. Олександр Васильович був удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки. За вагомий особистий внесок у реалiзацiю державної політики в галузі охорони праці та виробничої безпеки нагороджений почесними грамотами Кабінету Мiнiстрiв України, Мiнiстерства праці i соціальної політики України, Мiнiстерства освіти i науки України, Донецької обласної державної адмiнiстрацiї. Міністерство вугільної промисловості України відзначило його роботу знаками «Шахтарська слава» III, II та I ст., «Шахтарська доблесть» III та II ст., а Держнаглядохоронпрацi — відзнакою «За доблесну службу». Рішенням Президії Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдiяльностi О. В. Агафонов нагороджений медаллю ім. М. В. Ломоносова.

Подружжя Олександра Васильовича та Ірини Іванівни Агафонових виховало доньку Анастасію — випускницю факультету економіки та менеджменту ДонНТУ та сина Олександра — студента першого курсу ДонНТУ. Народився 20 лютого 1953 р. у Макіївці Донецької області. Батько, Василь Данилович, — гірничий інженер, учасник Великої Вітчизняної війни, присвятив своє життя вугільній промисловості, мати, Галина Никифорівна, — інженер-хімік, викладала в Макіївському інженерно-будівельному інституті (зараз Донбаська академія будівництва і архітектури). Вищу освіту батьки здобули у Донецькому індустріальному інституті.

У 1970 р. вступив до гірничо-електромеханічного факультету на спеціальність «Гірничі машини і комплекси» (група МАШ-34-б). Час, проведений у стінах Донецького політехнічного інституту, характеризувався активним накопиченням знань, які забезпечували викладачі — справжні професіонали. Основну дисципліну викладав завідувач кафедри, професор Я. І. Альшиц, дипломним проектом керував ректор інституту, професор Г. В. Малєєв.

У 1975 р. Олександр Агафонов закінчив із відзнакою інститут і був направлений на роботу в Дондіпровуглемаш — у відділ механізації крутого падіння, який очолював лауреат Ленінської премії В. І. Распопов. Працюючи поруч із видатними конструкторами, молодому фахівцеві вдалося набути досвіду у проектуванні, виготовленні і впровадженні обладнання для вугільних шахт. У 1980–1983 рр. він навчався в аспірантурі Московського гірничого інституту на кафедрі, яку очолював видатний учений — професор А. С. Бурчаков.

Після успішного захисту кандидатської дисертації О. В. Агафонов працював у Макіївському науково-дослідному інституті з безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ), де пройшов шлях від старшого наукового співробітника до заступника директора з наукової роботи. Він очолював лабораторію управління станом масиву гірських порід та відділ газодинамічних явищ — один із найбільших у світі, який, крім досліджень, спрямованих на розробку способів прогнозу і запобігання раптових викидів вугілля, породи та газу, забезпечував конкретну технічну допомогу підприємствам Мінвуглепрому України у створенні безпечних умов праці на шахтах.

У цей час Олександр Васильович розробив способи і технічні засоби запобігання раптових викидів вугілля і газу при проведенні підготовчих виробок, які стали основою докторської дисертації, успішно захищеної в 2001 р. За період роботи в МакНДІ він підготував двох кандидатів технічних наук.

З грудня 2000 р. до лютого 2007 р. О. В. Агафонов очолював державне підприємство «Донецький експертно-технiчний центр Держнаглядохоронпрацi». Під його керівництвом Центр за короткий час став багатопрофільною органiзацiєю, яка здійснює науково-технічну підтримку наглядової дiяльностi у сфері охорони праці та промислової безпеки. У структурі Центру було створено нові відділи — науково-дослідний та психофізіологічної експертизи. За результатами роботи підготовлено низку нормативно-правових актів та керівних документів зі створення безпечних умов праці на підприємствах, зокрема й вугільних.

У лютому 2007 р. Олександр Агафонов перейшов до ЗАТ «Донецьксталь» — металургійний завод», де очолив проектний та науково-дослідний центр.

Протягом багатьох років також був заступником голови Центральної комiсiї з боротьби з газодинамічними явищами у вугільних шахтах України. О. В. Агафонов — автор 12 монографій, двох наукових відкриттів та понад 120 наукових праць і патентів, опублікованих не лише в Україні, а й за кордоном (Австралія, Індія, Росія, ПАР).

У 2008 р. Олександр Васильович був удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки. За вагомий особистий внесок у реалiзацiю державної політики в галузі охорони праці та виробничої безпеки нагороджений почесними грамотами Кабінету Мiнiстрiв України, Мiнiстерства праці i соціальної політики України, Мiнiстерства освіти i науки України, Донецької обласної державної адмiнiстрацiї. Міністерство вугільної промисловості України відзначило його роботу знаками «Шахтарська слава» III, II та I ст., «Шахтарська доблесть» III та II ст., а Держнаглядохоронпрацi — відзнакою «За доблесну службу». Рішенням Президії Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдiяльностi О. В. Агафонов нагороджений медаллю ім. М. В. Ломоносова.

Подружжя Олександра Васильовича та Ірини Іванівни Агафонових виховало доньку Анастасію — випускницю факультету економіки та менеджменту ДонНТУ та сина Олександра — студента першого курсу ДонНТУ.< Музей історії   |   зміст   |   Адамов Борис Ісаєвич >