ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ — 90
 
 
 
Гейєр
Геннадій Валерійович

Випускник енергетичного
факультету (1985 р.)

Заступник директора — директор із
розвитку побутової техніки Українського
науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту побутового
машинобудування
 

 
 

Народився економічних наук, кандидат технічних наук, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки.

Народився 9 квітня 1963 р. у Донецьку. Батьки, Валерій Вікторович та Валентина Геннадіївна, закінчили Донецький індустріальний інститут та тривалий час працювали в наукових і проектних інститутах Донецька.

Протягом 1980–1985 рр. навчався у ДПІ за спеціальністю «Електричні системи».

Трудову діяльність розпочав у 1985 р. в ДПІ старшим інженером, молодшим науковим співробітником, асистентом та доцентом кафедри «Загальна електротехніка». Науковий інтерес Геннадія Валерійовича тоді полягав у впровадженні енергоощадних тиристорних електроприводів у технології видобутку вугілля. У 1993 р. він закінчив аспірантуру та захистив кандидатську дисертацію.

З 1993 р. працює на посаді заступника директора з наукової роботи в Донецькому державному конструкторсько-технологічному інституті холодильної техніки, який з 2005 р. перейменовано в Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут побутового машинобудування. У 2007 р. призначений заступником директора — директором із розвитку побутової техніки. Під керівництвом Г. В. Гейєра розроблені важливі державні та галузеві нормативні акти, зокрема Концепція і Програма сталого розвитку виробництва складної побутової техніки в Україні на 2006–2011 рр., затверджена Міністерством промислової політики України.

У 2001 р. Геннадій Валерійович закінчив факультет післядипломної освіти Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського за спеціальністю «Економіка підприємства».

З 2003 р. — професор кафедри економіки і управління інноваційною діяльністю ДонНУЕТ, керує підготовкою дипломних проектів та дисертацій. Наукові дослідження Г. Гейєра пов’язані з підвищенням ефективності управління, впровадженням нових принципів і методів організації виробничих процесів і залучення інвестиційних ресурсів. У 2007 р. за результатами цих досліджень захистив докторську дисертацію.Вручення Державної премії України
в галузі науки і техніки

Геннадій Валерійович активно сприяє реалізації Проекту Глобального Екологічного Фонду і Світового банку з припинення виробництва та використання озоноруйнівних речовин в Україні. Як національний координатор брав участь у реалізації проекту Світового банку за грантом уряду Японії «Фонд розвитку стратегії і людських ресурсів для модернізації промисловості і впровадження механізмів Кіотського протоколу».

У 2003 р. Г. В. Гейєр нагороджений Державною премією України в галузі науки і техніки за розробку науково-технічних основ створення й освоєння технології масового виробництва озонобезпечних побутових холодильників і морозильників із високою енергетичною ефективністю. Він також є автором чотирьох монографій, 81 наукової роботи та чотирьох патентів на винаходи.

Під час навчання в ДПІ був Ленінським стипендіатом, заступником секретаря комітету комсомолу інституту. Геннадій Валерійович із великою вдячністю згадує яскраві уроки й життєві настанови професорів О. А. Мінаєва, В. Д. Мороза, Г. Г. Рогозина, Є. С. Траубе, доцента С. С. Багдасаряна.

Прізвище Гейєр добре відоме в Донбасі та за його межами завдяки діду — Віктору Георгійовичу Гейєру (1903– 1990) — доктору технічних наук, професору, видатному вченому в галузі гірничої справи. Бабуся, Ельяшевич Марія Григорівна (1908–1986), — доктор технічних наук, професор, відомий учений в галузі гірничої справи. Молодший брат Віктор закінчив факультет обчислювальної техніки ДПІ та деякий час викладав на цьому факультеті.

Дружина Г. В. Гейєра Елеонора Станіславівна закінчила інженерно-економічний факультет ДПІ, кандидат економічних наук, доцент. Викладає у ДонНУ економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Старший син Станіслав — магістр економіки, працює в банківський сфері. Молодший — Ростислав — навчається на факультеті комп’ютерних інформаційних технологій і автоматики ДонНТУ, кандидат у майстри спорту з американського футболу, грає за команду «Скіфи — ДонНТУ».< Гірфанов Володимир Шагітович   |   зміст   |   Грач Валерій Маркович >