ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ — 90
 
 
 
Сердюков
Роман Петрович

Випускник електротехнічного
факультету (1992 р.)

Голова правління ВАТ «Дніпроенерго»
 

 
 

Народився 9 серпня 1970 р. у Донецьку.

Усі свої нинішні досягнення Роман Сердюков пов’язує з тим, що одного разу, чітко усвідомлюючи важливість обрання професійного шляху, прийняв єдино правильне рішення і пішов батьковим шляхом (головного інженера однієї зі структурних одиниць «Донбасенерго»), вступивши у Донецький політехнічний інститут на спеціальність «Електричні станції». «Навчання на електротехнічному факультеті дало той фундамент знань, умінь і навичок, який надалі сприяв професійному становленню і як наслідок — кар’єрному росту, — вважає Роман Сердюков. — Факультет став справжньою школою спілкування і забезпечив можливості для самореалізації. Обравши професію енергетика, я ані на йоту не засумнівався у правильності відданої переваги, адже перед моїми очима завжди був натхненний приклад батьків — професіоналів у цій галузі».

Отримавши диплом інженера-електрика після закінчення вузу, майбутній голова правління ВАТ «Дніпроенерго» прийшов на Зуївську державну районну електростанцію (ЗуГРЕС-2) електромонтером в електроцех. Тут молодий енергетик на практиці вивчав технічні аспекти роботи електростанції, постійно прагнув удосконалювати професійні навички, переймаючи досвід старших колег, вивчаючи нові технології.

Протягом наступних шести років Роман Петрович пройшов шлях від старшого електромонтера, начальника зміни електроцеху до начальника зміни станції. І кожен щабель кар’єрних сходів вимагав дедалі більшої самовіддачі, дедалі більшої відповідальності й самоорганізації. Ремонти систем захисту блоків для забезпечення їх своєчасного спрацьовування, вмикання-вимикання блоків, синхронізація всіх параметрів з єдиною енергосистемою країни після запуску — ось далеко не повний перелік робіт, які доводилося виконувати у стислих часових межах. Працюючи на цій ділянці, він набував здатність адекватно реагувати на будь-яку ситуацію, швидко приймати рішення і діяти максимально оперативно незалежно від складності виробничої обстановки. Усі розуміли, що від чіткої, злагодженої роботи всього персоналу на кожному етапі виробництва залежить стабільність енергосистеми як конкретного регіону, так і країни в цілому. А отже, буде світло в кожному будинку, дитячому садочку й лікарні, у шахті й металургійному комбінаті.

Однак те, що спочатку здається форс-мажором, згодом стає звичайною рутинною роботою. І тоді Роман Сердюков прийняв рішення про зміну вектора додатка зусиль. Улітку 1998 року він одержав пропозицію реалізувати свої здатності на посаді заступника начальника відділу паливозабезпечення Зуївської теплової електростанції (ЗуТЕС) Державної акціонерної енергетичної компанії «Донбасенерго».

Роман Петрович усвідомлював, що стрімко змінюється соціальне й економічне середовище. А новий напрям діяльності, яким він почав займатися, поставив його перед фактом дефіциту специфічних знань. І саме тому в 2000 р. він здобув другу вищу освіту у сфері економіки підприємства, закінчивши Донецький державний технічний університет. Завдяки отриманим знанням у питаннях здійснення комплексного економічного аналізу господарської діяльності, планування діяльності підприємства, техніко-економічного планування проектів і обґрунтування господарських рішень, Роман Сердюков зміг продовжити розвиток кар’єри по горизонталі. Незабаром він очолив відділ паливозабезпечення і паливовикористання ЗуТЕС. Під керівництвом молодого начальника відділ забезпечував систематичне безперебійне постачання палива й ефективне його використання у процесі генерації електроенергії.

З 1 квітня 2002 р. Зуївська теплова електростанція увійшла до складу недержавної енергогенерувальної компанії «Східенерго» (ДТЕК). Нові вимоги до організації роботи сприяли розвитку таких якостей, як гнучкість і чутливість до змін. Завдяки цим рисам Роман Сердюков став заступником директора — начальником відділу паливопостачання рідної ТЕС.

Навесні 2003 р. Роман Петрович прийняв запрошення ВАТ «Донецькобленерго» взяти на себе керівництво Миронівською ТЕС. Для підвищення ефективності роботи персоналу в новому колективі стали у нагоді навички чіткої постановки мети, переконання й мотивування працівників станції для досягнення поставлених результатів.

Наступним щаблем кар’єрного розвитку стала посада заступника генерального директора ВАТ «Донбасенерго» з комерційних питань у 2006–2009 рр. Перед новим керівником комерційної функції було поставлено завдання організації комерційної діяльності підприємства з продажу електроенергії на ринку в умовах високої конкуренції. Це був період прийняття й набрання чинності Закону України «Про закупівлю товарів, послуг і робіт за державні кошти». Завдяки цілеспрямованим зусиллям заступника генерального директора в компанії створена дієва система закупівель і здійснено забезпечення роботи комерційної функції в межах нового законодавства із максимальною економічною ефективністю.

Улітку минулого року Роман Сердюков повернувся на ЗуТЕС, прийнявши запрошення ДТЕК і «Східенерго» очолити станцію. Ключова особливість цього періоду — обов’язкове виконання запланованих виробничо-економічних показників із найбільшим результатом і в максимально стислий термін. Так за гранично короткий час — сім місяців — на станції проведена реконструкція блоку № 1. Основним питанням стала модернізація турбіни. Під керівництвом директора працівники станції змогли підвищити потужність і економічність турбіни за рахунок реконструкції окремих її вузлів. Виконання цих робіт удалося реалізувати завдяки чіткому плануванню робіт, оперативному моніторингу тимчасових і матеріальних витрат, мотивації персоналу на досягнення поставленої мети. Були мобілізовані великі матеріальні ресурси, здійснювався контроль якості виконуваних робіт.Роман Сердюков на Запорізькій ТЕС ВАТ «Дніпроенерго»

1 квітня 2010 р. за рекомендацією ДТЕК — найбільшого приватного акціонера компанії — рішенням загальних зборів акціонерів Роман Петрович Сердюков обраний головою правління ВАТ «Дніпроенерго». Якщо головними складовими, які лягли в основу роботи на станції, стали якісне обслуговування виробничих потужностей і заходи, що забезпечили перспективний розвиток ЗуТЕС, то в «Дніпроенерго» управлінські завдання значно масштабніші. «Саме тут я отримав можливість використовувати максимум набутих раніше знань, умінь і навичок для координації всіх напрямів діяльності компанії: виробничих, економічних, соціальних, — стверджує голова правління ВАТ «Дніпроенерго» Роман Петрович Сердюков. — Основними моїми завданнями на цій посаді стали: стратегічне планування й координація діяльності підприємства, визначення напрямів фінансової, цінової, кредитно-банківської, податкової політики розвитку підприємства, соціальної і зовнішньоекономічної діяльності. Для цього ми планомірно вдосконалюємо форми ефективної взаємодії структурних виробничих одиниць».

Незалежно від того, на якій керівній посаді він працював, Роман Сердюков завжди робить ставку на персонал. Адже саме люди є головною рушійною силою кожної компанії. Реалізація будь-якого новаторського і потенційно ефективного управлінського рішення залежить від людей на місцях. У «Дніпроенерго» працюють професіонали, щиро захоплені своєю справою, а відтак перед компанією відкриті величезні перспективи. Для досягнення цих амбітних цілей «Дніпроенерго» продовжує вдосконалювати систему керування підприємством, яке за наявного виробничого й ресурсного потенціалу спроможне стати повноправним лідером в енергетичній галузі країни.

Упродовж усього свого професійного шляху Роман Петрович керувався відомим висловом Вінстона Черчіля: «Ми будуємо наші будинки. Вони будують нас». Він переконаний, що кожен прожитий день, кожне ухвалене рішення щодня й щохвилини формують майбутнє людини у всіх сферах буття. Не останню роль у цьому відіграє професійна освіта, що стає міцним фундаментом для подальшого зведення опорних стін прийдешнього процвітання.< Симонович Валерій Єфремович    |   зміст   |   Скляр Петро Тимофійович >