Левшов
Олександр Васильович


Проректор із науково-педагогічної
роботи Донецького національного
технічного університету
Кандидат технічних наук. Почесний енергетик України.

Народився 2 лютого 1955 р. у с. Воскресенське Ногінського району Московської області у родині військовослужбовця Василя Івановича Левшова (випускника електротехнічного факультету ДПІ 1965 р.) та бухгалтера Валентини Іванівни. У червні 1955 р., після демобілізації батька, сім’я повернулася з Росії на Донеччину.

У 1972 р. Олександр Левшов став студентом енергетичного факультету ДПІ, обравши спеціальність «Електричні станції». Його професійне зростання відбувалося у стінах рідної alma mater: отримавши диплом в 1977 р. він залишився працювати на кафедрі «Електричні станції», де пройшов шлях від інженера науково-дослідного сектора, асистента, доцента до декана електротехнічного факультету (2001–2010 рр.) та проректора з науково-педагогічної роботи (з березня 2010 р.). Протягом 1983–1990 рр. працював над кандидатською дисертацією, яку захистив в Уральському політехнічному інституті.

О. В. Левшов — висококваліфікований, авторитетний і поважний викладач. Зарекомендував себе як творчий і талановитий керівник, зробив великий внесок у підготовку інженерів-електриків для підприємств усієї України, ініціював декілька інноваційних науково-навчальних проектів.

Під керівництвом Олександра Васильовича на електротехнічному факультеті у 2003 р. уперше в університеті було відкрито денно-заочне відділення, що забезпечило можливість підготовки фахівців із кола колишніх випускників технікумів, які працюють за обраною спеціальністю, зі скороченим терміном навчання та без відриву від виробництва. Нині вищу освіту здобуло вже понад 350 осіб, які отримали направлення з різних підприємств: ВАТ «Донецькобленерго», ВАТ «Донбасенерго», ТОВ «Східенерго», ВАТ «ММК ім. Ілліча», ВАТ «МК «Азовсталь», ВАТ «Концерн Стирол» та ін.

За активної участі О. В. Левшова у 2005 р. на кафедрі «Електричні станції» започатковано спеціалізацію з підготовки фахівців у сфері на використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії. Він — автор цієї дисципліни. У 2010 р. під керівництвом Олександра Васильовича в університеті відкрито науково-технічний центр відновлювальних джерел енергії та інтелектуальних енергосистем (FEE-SmartGrid), діяльністю якого він опікується на громадських засадах, та створено авторизований навчальний центр фірми «Шнайдер-Електрик», на базі якого з 2007 р. діють курси підвищення кваліфікації інженерно-технічних робітників підприємств і установ Донецької, Луганської, Дніпропетровської областей. Лабораторії центру оснащені сучасним обладнанням виробництва «Шнайдер-Електрик», що забезпечує покращення рівня підготовки студентів та інженерів, які працюють у сфері релейного захисту, частотно-регульованого електроприводу, енергозбереження тощо.

О. Левшов бере активну участь у науково-дослідній роботі кафедр факультету і зробив вагомий внесок у розробку та впровадження пристроїв для релейного захисту та автоматизації газокомпресорних станцій магістральних газопроводів України і Росії. Розроблені ним засоби релейного захисту синхронних турбодвигунів великої потужності (3.5-12.5 Мвт) були впроваджені у серійне виробництво.

О. В. Левшов — автор 50 наукових публікацій і 11 винаходів. З 2001 р. — член-кореспондент Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ).

За більш як 30 років викладацької та керівної роботи в університеті він отримав численні нагороди: Почесну грамоту Верховної Ради України (2009), нагрудні знаки Міністерства освіти і науки «Відмінник освіти України» (2005) та Міністерства палива й енергетики «Відмінник енергетики України» (2005), «Почесний енергетик України» (2009).

Зі дружиною Оленою Іванівною навчався в одній групі. Виховали двох доньок, які продовжили родинну традицію, здобувши вищу освіту в ДонНТУ. Старша, Катерина, — випускниця електротехнічного факультету, співробітник ДП «Сіменс Україна», а молодша, Юлія, закінчила економічний факультет і працює у ДТЕК.


< Башков Євген Олександрович   |   зміст   |   Дементьєв Вячеслав Валентинович >