Дементьєв
Вячеслав Валентинович


Проректор із науково-педагогічної
роботи Донецького національного
технічного університету
Доктор технічних наук, професор. Директор Інституту «Вища школа економіки та менеджменту», завідувач кафедри «Економічна теорія і державне управління». Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, відмінник освіти України.

Вячеслав Валентинович Дементьєв — учений-економіст. У 1977 р. закінчив Донецький державний університет за спеціальністю «Економічна кібернетика». З 1983 р. почав працювати в Донецькому політехнічному інституті: спершу асистентом, з 1989 р. — старшим викладачем, а з 1990 р. — доцентом кафедри політекономії. У 1993 р. Вячеслав Дементьєв виконував обов’язки завідувача кафедри економічної теорії, з 1995 р. обіймав посаду доцента на цій же кафедрі, у 2004 р. був призначений її завідувачем і з 2005 р. є професором кафедри.

У 2007 р. Вячеслав Валентинович був обраний на посаду проректора з науково-педагогічної роботи ДонНТУ й директора Інституту «Вища школа економіки та менеджменту».

Просуваючись кар’єрними сходинками, Вячеслав Дементьєв водночас розвивався як науковець: у 1988 р. на спеціалізованій вченій раді Інституту економіки АН УРСР (м. Київ) він захистив кандидатську дисертацію, а у 2004 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Донецького національного університету — докторську. У 2005 р. йому було присвоєно вчене звання професора.

В. В. Дементьєв — голова спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Донецького національного технічного університету, співголова Міжнародної асоціації інституційних досліджень, головний редактор «Наукових праць Донецького державного технічного університету. Серія економічна», заступник головного редактора журналу «Економіка і право», а також член редколегії журналу «Економічна теорія».

За роки своєї науково-педагогічної діяльності підготував п’ятьох кандидатів економічних наук. Керує роботою аспірантів та докторантів. Основні напрями його наукової діяльності — інституціональна економічна теорія, теорія економічної влади, сучасні економічні концепції. Вячеслав Валентинович — автор більш як 80 публікацій, зокрема трьох монографій, із яких одна — у співавторстві, 50 публікацій у фахових виданнях.

У 1996 р. В. В. Дементьєв був нагороджений знаком «Відмінник освіти України».


< Левшов Олександр Васильович   |   зміст   |   Булгаков Юрій Федорович >