Булгаков
Юрій Федорович


Проректор Донецького
національного
технічного університету
Доктор технічних наук, професор. Директор інституту гірництва та геології.

Народився 31 травня 1953 р. у Донецьку. У 1970 р. закінчив середню школу № 2 м. Донецька і вступив у Донецький політехнічний інститут на спеціальність «Гірничі машини і комплекси», де в 1976 р. одержав кваліфікацію гірничого інженера-механіка.

Трудову діяльність Юрій Федорович розпочав у 1976 р. на Донецькому машинобудівному заводі на посаді змінного майстра механоскладального цеху.

У 1978 р. Юрій Булгаков перейшов на роботу до Науково-дослідного інституту гірничорятувальної справи (НВО «Респіратор»), де працював протягом 22 років: спочатку провідним інженером, молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником, а потім — завідувачем лабораторії і начальником відділу гасіння підземних пожеж. За роки роботи у ВНДІГС виконав цілу низку фундаментальних досліджень у галузі створення ефективних засобів і способів гасіння підземних пожеж. Ці роботи лягли в основу створення нового наукового напрямку — комбінованого гасіння підземних пожеж. За результатами своїх досліджень у 1987 р. захистив кандидатську, а в 2000 р. — докторську дисертацію на тему «Розробка способів і засобів гасіння складних підземних пожеж».

Юрій Федорович був керівником напрямку зі створення й розробки нових та удосконалення наявних засобів і способів гасіння складних пожеж і локалізації вибухів метано-повітряних сумішей. Він є автором близько 180 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і закордонних виданнях, шести монографій: «Справочник по разработке крутых и крутопадающих пластов» (2003), «Охрана труда в угольной промышленности» (2005), «Тушение пожаров в угольных шахтах» (2000), «Поддержание и проветривание глубоких шахт Донбасса» (2005). Отримав п’ять авторських посвідчень на винаходи та 20 патентів України. Читає курси лекцій із дисциплін: «Основи охорони праці», «Охорона праці у гірничому виробництві», «Гірничорятувальна справа», «Рудникові пожежі».

У 2010 р. Ю. Ф. Булгаков був обраний на посаду проректора ДонНТУ.

За участь у ліквідації підземних пожеж на шахтах України, Росії та Польщі нагороджений знаками «Шахтарська слава» І, ІІ иа ІІІ ст., «Шахтарська доблесть» ІІ і ІІІ ст. За особливі заслуги при ліквідації підземних аварій йому присвоєно почесне звання «Заслужений шахтар України».


< Дементьєв Вячеслав Валентинович   |   зміст   |   Навка Ілля Павлович >