Навка
Ілля Павлович


Проректор із зовнішніх зв’язків
і зовнішньоекономічної діяльності
Донецького національного технічного
університету
Кандидат історичних наук, професор. Директор Інституту міжнародного співробітництва. Заслужений працівник освіти України.

Народився 16 квітня 1951 р. у с. Новоігнатьєвка Волноваського району Донецької області.

Після закінчення школи вступив на історичний факультет Донецького державного університету, який успішно закінчив у 1973 р. Служив у лавах Радянської армії в Московському військовому окрузі. Після звільнення в запас працював у Донецькому політехнікумі секретарем комітету комсомолу, в Горлівському міському комітеті Компартії України на посаді інструктора, завідувача навчальної частини.

У 1981 р. перейшов на викладацьку роботу до Горлівської філії Донецького політехнічного інституту. На кафедрі історії КПРС Дніпропетровського державного університету в 1986 р. захистив кандидатську дисертацію.

За весь період трудової діяльності в Донецькому національному технічному університеті обіймав посади старшого викладача, доцента, проректора. Розробив лекційні курси з політології, основ політичної культури, опублікував більше 30 наукових робіт, серед яких дві монографії, два навчальних посібника. З 1992 р. на посаді проректора здійснював функції координатора творчого колективу з розробки «Програми соціально-економічного розвитку Донбасу», затвердженої Кабінетом Міністрів України. Основні ідеї цієї роботи висвітлені у монографії «Регіон: структурно-інвестиційні аспекти переходу до ринку».

З 1995 р. очолив Інститут міжнародного співробітництва — нову структурну одиницю університету. ІМС об’єднує чотири факультети з викладанням начальних курсів іноземними мовами, кафедри іноземних мов, факультет із роботи з іноземними студентами, відділ міжнародних зв’язків. За активної участі директора ІМС спільно з Таганрозьким технологічним інститутом заснований Російсько-Український університет. Спільно з компанією «Сіменс» і Магдебурзьким університетом заснований Інженерно-технічний центр на базі німецького технічного факультету, де діє унікальний багатопрофільний комплекс. На базі Міжнародної конференції з питань машинобудування і техносфери, членом оргкомітету якої є І. П. Навка, створений «Міжнародний союз машинобудівників», що об’єднує 17 тис. фахівців із 14 країн світу. В 2009 р. проректору І. П. Навці було присвоєно звання почесного доктора Яського технічного університету (Румунія).


< Булгаков Юрій Федорович   |   зміст   |   Романько Георгій Опанасович >