< Редакційна колегія   |   зміст   |   Вступне слово ректора ДонНТУ Олександра Мінаєва >