Перший проректор, проректор із навчально-методичної роботи
Доктор технічних наук, професор
Валерій ВасильовичСеменець

Народився 26 січня 1955 р. у м. Гребінка Полтавської області. Трудову діяльність розпочав в Ордена Трудового Червоного Прапора Локомотивному депо «Гребінка» Південної залізниці, де пройшов шлях від робітника I розряду до слюсаря автоматного цеху із ремонту рухомого складу.
З 1973 до 1975 р. Валерій Семенець служив у лавах Радянської армії: був курсантом, а потім командиром відділення у Ленінградському військовому окрузі.
Освіту здобув у 1980 р. у Харківському інституті радіоелектроніки, де опанував фах інженера-конструктора-технолога електронно-обчислювальної апаратури. Він був переможцем багатьох республіканських олімпіад, учасником наукових досліджень та членом Ради науково-дослідної роботи студентів, займався громадською діяльністю: входив до комсомольського бюро факультету конструювання радіо-обчислювальної апаратури та комітету комсомолу ХІРЕ. Також неодноразово захищав честь alma mater у складі збірної з футболу на змаганнях різного рівня.
Закінчивши з відзнакою інститут, Валерій Васильович залишився працювати у науково-дослідному секторі кафедри технічної електроніки: обіймав посади інженера, молодшого наукового співробітника, старшого інженера, старшого викладача, старшого наукового співробітника. У складі науково-навчального виробничого об’єднання ХІРЕ виконував дослідно-конструкторські роботи держбюджетної і госпдоговірної тематик, розробив комплекс програм із автоматизації конструювання друкованих плат, які згодом були впроваджені на Світловодському радіозаводі та в конструкторському бюро «Електроприлад», систему програм крізного проектування радіоелектронної апаратури і програмний комплекс із вирішення завдань розміщення елементів мікроелектронних пристроїв.
У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію «Методи й алгоритми оптимізації розміщення джерел, що виділяють тепло, у багатокристальних мікрозборках з урахуванням умов трасування електричних з’єднань». Протягом 1989–1992 рр. навчався у докторантурі ХІРЕ і захистив докторську дисертацію «Теоретичні основи автоматизованого конструювання технічних систем на базі багатокристальних мікросхем». У 1994 р. Валерію Семенцю було присвоєно вчене звання професора.
Упродовж 1992–1994 рр. був старшим викладачем, доцентом, а потім професором кафедри біомедичної електроніки, заступником декана факультету електронної техніки з навчальної роботи ХТУРЕ, а з 1995 до 2003 р. — проректором із навчально-методичної роботи. В. В. Семенець зробив вагомий внесок у вдосконалення навчального процесу шляхом впровадження сучасних технологій. Особливу увагу приділяв налагодженню зв’язків із вишами Європи, інтеграції університету в європейську систему освіти.
Наприкінці 2003 р. став першим проректором, проректором із навчально-методичної роботи.
Сфера його наукових інтересів — система автоматизованого проектування мікроелектронної апаратури.
Валерій Васильович — автор близько 150 наукових і науково-методичних праць, патентів на винаходи, навчальних посібників. Підготував сімох кандидатів та двох докторів технічних наук.
В. В. Семенець очолює спеціалізовану вчену раду із захисту докторських і кандидатських дисертацій за трьома спеціальностями («Математичне моделювання та обчислювальні методи», «Системи і процеси керування», «Системи автоматизації проектувальних робіт»), є головним редактором Всеукраїнського міжвідомчого науково-технічного збірника «Автоматизовані системи управління і прилади автоматики», заступником головного редактора науково-технічного журналу «Радіоелектроніка та інформатика».
За високі професійні досягнення йому присвоєно звання «Відмінник освіти України» (1999), а за співучасть у роботі «Система управління фінансами в галузі освіти і науки» він був удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки (2008).

<< Бондаренко Михайло Федорович      [ зміст ]      Сліпченко Микола Іванович >>