Проректор із науково-педагогічної роботи
Академік Академії наук прикладної радіоелектроніки. Відмінник освіти України.
Кандидат технічних наук, професор
Наталя СовєтівнаЛєсна

Народилася 19 липня 1951 р. у Харкові. Протягом 1969–1973 рр. навчалася у Харківському інституті радіоелектроніки за спеціальністю «Електронні прилади». У 1980 р. закінчила аспірантуру Московського інституту сталі і сплавів. З 1981 р. — кандидат технічних наук (спеціальність «Автоматизовані системи переробки інформації та управління в чорній металургії»). У 1990 р. на кафедрі програмного забезпечення електронно-обчислювальних машин їй присвоєно вчене звання доцента.
Упродовж 1981–2003 рр. пройшла шлях асистента, старшого викладача на кафедрі обчислювальної техніки Харківського інституту радіоелектроніки, звідки була переведена на кафедру програмного забезпечення ЕОМ, де обіймала посади доцента, професора. Водночас протягом 1995–1999 рр. була заступником декана з навчально-методичної роботи факультету комп’ютерних наук, а з 1999 до 2003 р. — начальником навчально-методичного управління університету. В 2003 р. Н. С. Лєсна призначена проректором із навчально-методичної роботи, а в 2004 р. — проректором із науково-педагогічної роботи. У 2006 р. їй присвоєно вчене звання професора.
У 1999 р. Наталя Совєтівна стала членом вченої ради університету, в 2004 р. — головою секції «Проблеми та нові технології освіти, виховання і гуманізації навчання» науково-методичної ради університету, а в 2005 р. увійшла до фахової комісії з науково-методичного забезпечення при Координаційній раді МОН України з питань дистанційної освіти.
На факультеті комп’ютерних наук Н. С. Лєсна розробила і викладає навчальні курси «Інтелектуальний аналіз даних», «Багатовимірний аналіз статистичних даних». Є керівником чотирьох держбюджетних науково-дослідних робіт. Протягом 1999–2001 рр. вона брала участь у міжнародному проекті «Розробка нової схеми дипломування магістрантів» за програмою Європейської комісії «Tempus». У 2007–2008 навчальному році була координатором міжнародного проекту «Новітня інформаційна технологія забезпечення прозорості акредитації університетів», а в 2011 р. призначена координатором міжнародного проекту «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти» програми Європейської комісії «Tempus».
Н. С. Лєсна — організатор і учасник науково-методичних семінарів та конференцій із багатоступеневої системи освіти. Також є ініціатором міжнародних обмінів студентами і впровадження кредитно-модульної системи у межах вимог Болонської декларації, опікується розробкою нормативних документів, які регламентують діяльність університету в цій сфері.
Має більше 120 друкованих праць, із яких 80 наукового та 40 навчально-методичного характеру. Є автором навчальних посібників «Дослідження ймовірних процесів із використання пакетів прикладних програм» (1999), «Багатовимірний аналіз статистичних даних» (2004), «Здійснення процедур акредитації, ліцензування та рейтингування вищих навчальних закладів України з використанням онтологічного підходу» (2008). Підготувала шістьох кандидатів технічних наук.
Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (1999) та Почесною грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» (2005).

<< Сліпченко Микола Іванович      [ зміст ]      Краснокутський Євгеній Олексійович >>