ЦЕНТР НАВЧАННЯ
СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

Горбачов Валерій Олександрович
Директор центру, кандидат технічних наук, професор
Народився у 1947 р. Здобув кваліфікацію інженера-електрика (спеціальність «Електронні обчислювальні машини») у Харківському інституті радіоелектроніки (1970).
В. О. Горбачов має 97 публікації, серед яких 73 наукового і 24 навчально-методичного характеру, патент на винахід та авторські свідоцтва, є автором двох навчальних посібників (із грифом МОНУ).
Валерій Олександрович — керівник спільної українсько-британської міжнародної програми підготовки магістрів філософії за спеціальністю «Information system, data mining and knowledge discovery».
Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України».
Центр навчання студентів іноземною мовою засновано в 2000 р. Його директором було призначено к. т. н., проф. В. О. Горбачова.
Зараз тут навчається понад 370 студентів із 27 країн Африки, Азії та Близького Сходу.
Колектив центру. Зліва направо: перший ряд: О. В. Кравець,
В. О. Горбачов, Є. В. Рябченко; другий ряд: В. В. Дмитренко,
О. В. Тучин, О. І. Чурілов,
І. М. Іванісенко
На базі центру здійснюється підготовка іноземних громадян, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (за напрямами «Комп’ютерна інженерія», «Біомедична інженерія» та «Економічна кібернетика») і магістра (за спеціальностями «Комп’ютерні системи та мережі», «Програмне забезпечення автоматизованих систем» і «Економічна кібернетика»). Заняття проводять англійською мовою. За період існування центру тут здобули освіту 253 бакалаври та 77 магістрів.
У центрі навчання студентів іноземною мовою працюють: методисти О. В. Кравець, В. В. Дмитренко, доцент кафедри електронно-обчислювальних машин О. В. Тучин, доцент кафедри біомедичної електроніки О. І. Чурілов, інженер Є. В. Рябченко та завідувач навчальної лабораторії І. М. Іванісенко.
У межах спільної діяльності центру навчання студентів іноземною мовою, Відділу міжнародного співробітництва, зовнішніх зв’язків та маркетингу і Весекського технологічного інституту (Великобританія) науковці проводять підготовку магістрів за фахом «Information system, data mining and knowledge discovery». Щорічно завдяки грантам британського уряду українці та іноземці опановують відповідну навчальну програму. Понад 35 студентів вже отримали науковий ступінь магістра філософії.

<< Навчально-консультаційні центри      [ зміст ]      Центр навчання іноземних громадян >>