ЦЕНТР ТЕХНОЛОГІЙ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Каук Віктор Іванович
Директор центру
Народився 9 травня 1967 р. у м. Кінешма Івановської області (Росія). Протягом 1984–1991 рр. навчався у Харківському інституті радіоелектроніки, де згодом пройшов шлях від асистента до начальника інноваційно-маркетингового відділу.
З 2001 р. В. І. Каук очолює центр технологій дистанційного навчання.
У 2000 р. Харківський державний технічний університет радіоелектроніки став співзасновником Української асоціації дистанційної освіти, президентом якої було призначено академіка, д. т. н., проф. М. Ф. Бондаренка. Мета діяльності цієї організації полягає в об’єднанні та координуванні зусиль усіх її учасників для створення єдиної системи дистанційної освіти в Україні.
Центр технологій дистанційного навчання було відкрито в 2001 р. на основі лабораторії дистанційного і віртуального навчання — однієї з перших в Україні подібних структур, яка діяла в університеті з 1997 р. (керівник — д. т. н., проф. В. В. Семенець, науковий керівник — д. т. н., проф. В. Я. Терзіян).
Міжвузівські семінари для викладачів, які проводила лабораторія, із часом було реорганізовано у Міжнародну науково-методичну конференцію «Освіта та віртуальність». Щороку в ній беруть участь викладачі багатьох вишів, представники компаній-розробників програмного забезпечення у галузі дистанційного навчання та інші фахівці з різних країн.
Колектив центру. Зліва направо: перший ряд: А. М. Вольвенкіна,
В. І. Каук, К. М. Пуголовок; другий ряд: О. О. Стрельницький,
Л. Н. Зятькова, І. Г. Пєнкін, Л. М. Денісова, В. О. Гребенюк
Сьогодні головними завданнями центру технологій дистанційного навчання є: формування єдиного освітнього простору, забезпечення необхідних умов для швидкого навчання та професійної перепідготовки, запровадження інноваційних педагогічних комп’ютерних і телекомунікаційних методик, проектування мультимедійних технологій для подальшого виробництва інформаційно-освітніх ресурсів та розробка й апробація комплексу нормативно-технологічної документації з їх експертизи.
Центр — це підрозділ, відповідальний за впровадження технологій дистанційного навчання в освітній процес. До його структури входять: мультимедійна лекційна аудиторія, лабораторія дистанційного і віртуального навчання (керівник — В. А. Гребенюк), методичне відділення (Л. М. Денісова), тестовий центр (к. т. н., доц. О. С. Шкіль).
Спеціалісти центру вже розробили необхідну нормативно-методичну базу впровадження технологій дистанційного навчання, проводять внутрішні та міжвузівські практичні семінари із питань дистанційної освіти (зокрема для шкільних учителів), олімпіади з інформатики (з використанням технологій дистанційного навчання), конкурси на кращий дистанційний курс та електронний підручник тощо.
Базою дистанційних курсів із перепідготовки, заочної підготовки, підтримки самостійної роботи студентів є кілька веб-сайтів. Постійно вдосконалюється власна система комп’ютерного тестування «OpenTest».
Наразі сертифікати на повну відповідність міжнародним стандартам та університетським нормам отримали понад 150 дистанційних курсів.

<< Центр навчання іноземних громадян      [ зміст ]      Центр післядипломної освіти >>