ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ

Дудар Зоя Володимирівна
Директор центру, кандидат технічних наук, професор
У 1978 р. закінчила Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Електронно-обчислювальні машини».
У 1981 р. почала працювати асистентом на кафедрі, з 1986 р. — старшим викладачем. У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію. З 1988 р. — доцент, а з 1998 р. — професор кафедри програмного забезпечення електронно-обчислювальних машин.
Підготувала чотирьох кандидатів наук.
З. В. Дудар — академік Академії наук прикладної радіоелектроніки (2004), член редакційної колегії наукового збірника «Проблеми біоніки», керівник секції наукової конференції «Радіоелектроніка та молодь у XXI ст.» (з 1997), автор 145 друкованих праць, із яких 114 наукового та 31 навчально-методичного характеру.
Нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (1982, 2009), знаком «Відмінник освіти України» (2000), дипломами першого ступеня у конкурсах «ХНУРЕ — кращі за фахом» у номінаціях «Завідувач кафедри» (2000–2001) та «Кращий викладач» (2003–2004).
У 1972 р. за спільним наказом міністра вищої освіти і міністра радіопромисловості СРСР у Харківському інституті радіоелектроніки засновано центр післядипломної освіти. В 1997 р. він отримав ліцензію на проведення освітньої діяльності з перепідготовки (здобуття другої освіти) та підвищення кваліфікації спеціалістів і вже наступного року на базі курсів було сформовано відповідний підрозділ ХДТУРЕ. Першим керівником центру став к. т. н., доцент М. Д. Рябуха.
На основі центру перепідготовки і підвищення кваліфікації у 2001 р. створено факультет післядипломної освіти. Його деканом була призначена к. т. н., професор З. В. Дудар. У 2009 р. факультет перейменували у центр післядипломної освіти.
Сьогодні підготовка бакалаврів, магістрів і перепідготовка спеціалістів проводяться за базовими спеціальностями університету. Зокрема з 2006 р. провідними напрямами є: «Програмна інженерія», «Економічна кібернетика», «Радіотехніка», «Телекомунікації», «Управління інформаційною безпекою», «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», «Видавничо-поліграфічна справа», «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», «Метрологія, стандартизація та сертифікація», «Біомедична інженерія», «Радіоелектронні апарати».
Центр надає освітні послуги з урахуванням останніх наукових досягнень у інформаційній, банківській, телекомунікаційній сферах і в галузі біомедичної технології та системи.
Основні напрями діяльності центру — перепідготовка спеціалістів (упродовж одного-трьох років), здобуття другої вищої освіти за скороченим терміном, підготовка магістрів (один-два роки) та бакалаврів із використанням дистанційної технології, підвищення кваліфікації за базовими напрямами (терміном до трьох місяців). Центр післядипломної освіти займається підготовкою бакалаврів (за трьома напрямами із використанням дистанційної технології), спеціалістів (14 спеціальностей університету) і магістрів (за двома спеціальностями із використанням дистанційних методик).
Головними формами організації навчання є денна, заочна, екстернат і дистанційна.
Запровадження дистанційної освіти в Україні забезпечує самостійне вивчення дисциплін і спілкування із викладачами в режимі on-line та за допомогою електронної пошти. Слухач сам планує режим навчання, встановлює власний темп опанування навчального матеріалу тощо. Відтак студенти за п’ять-шість років можуть одночасно здобути дві освіти за різними формами (на стаціонарі та дистанційно), що вже є традицією у зарубіжних системах освіти.
Зараз у центрі на дистанційній формі навчаються бакалаври за напрямами «Економічна кібернетика», «Програмна інженерія», «Радіотехніка», «Системи технічного захисту інформації», магістри за спеціальностями «Інженерія програмного забезпечення», «Системи штучного інтелекту», «Безпека державних інформаційних ресурсів», слухачі перепідготовки за фахом «Інженерія програмного забезпечення».
Спеціалісти проходять курси підвищення кваліфікації з основ роботи на ЕОМ, базовий курс програмування С++, основ програмування у середовищі Borland С++ Builder, із засобів комп’ютерної графіки (Adobe Photoshop CS (V 8.0), Corel Draw, 3D Studio Max), моделювання й анімації 3D Studio Max, англійської мови для спілкування і ділової діяльності, а також професійного спрямування, 1С: Бухгалтерія 8.2 для України, СУБД ORACLE, курси CISCO, з архітектури, модернізації і діагностики ПК, системи автоматизованого проектування Solid Works.
Навчання здійснюють висококваліфіковані викладачі — власники численних міжнародних сертифікатів. Центр післядипломної освіти має два комп’ютерні класи, оснащені новітнім обладнанням, та дві мультимедійні лекційні аудиторії.
У центрі післядипломної освіти діє лише контрактна основа навчання. Кожного року слухачами центру стають близько 450–550 осіб, а підвищення кваліфікації вже пройшли понад 14 500 фахівців.

<< Центр технологій дистанційного навчання      [ зміст ]      Інформаційно-обчислювальний центр >>