ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ
І ДОКТОРАНТУРИ

Манаков Володимир Павлович
Завідувач відділу
Народився 1 січня 1952 р. у Кіровській області (Росія). Протягом 1969–1974 рр. навчався у Харківському інституті радіоелектроніки. Отримавши диплом, залишився працювати в alma mater: був заступником секретаря комітету комсомолу з організаційної роботи, молодшим, старшим науковим співробітником, асистентом, старшим викладачем, доцентом. У 2007 р. став професором кафедри інженерної і комп’ютерної графіки. З 2008 р. — завідувач відділу аспірантури і докторантури.
У Харківському інженерно-будівельному інституті на початку 30-х ХХ ст. років під керівництвом О. С. Іловайського існувало аспірантське бюро, яке функціонувало на громадських засадах. У 1933 р. воно стало самостійним підрозділом, який здійснював науково-навчальне керівництво підготовки аспірантів. У 1934 р. бюро було ліквідовано, а його завдання покладено на кафедри інституту.
У Харківському гірничому інституті єдиної системи або структури, яка займалася б підготовкою кандидатів і докторів наук, не існувало: питання проведення вступних і кандидатських іспитів, організації навчання та захисту дисертацій вирішував заступник директора з наукової і навчальної роботи. Підрозділ «Аспірантура» засновано лише в 1958 р., коли в Міністерстві вищої та середньої фахової освіти СРСР було створено управління підготовки кадрів вищої кваліфікації, розроблено і затверджено необхідну документацію.
Колектив відділу. Зліва направо: В. П. Манаков,
Л. Е. Чала, Г. Д. Непочатов, Н. Л. Шляхова,
Т. О. Кухарець
Першим завідувачем відділу (за сумісництвом) був призначений старший викладач М. Я. Лебедєв. Надалі цю посаду обіймали: І. Я. Буркун (1959–1960), Л. Лев (1950–1960), Л. Латишев (1960–1964), П. М. Мельников (1964–1974), І. С. Гуд (1974–1982), Г. Д. Непочатов (1982–2008).
За 67 років діяльності відділу тут навчалося понад 3000 аспірантів і здобувачів, захищено близько 1600 кандидатських та 157 докторських дисертацій.
Серед випускників аспірантури — провідні вчені університету, які сьогодні мають власні наукові школи й опікуються підготовкою аспірантів: чл.-кор. НАНУ, д. т. н., проф. М. Ф. Бондаренко (керівник більше десяти докторів і близько 40 кандидатів наук), заслужені діячі науки і техніки України, доктори технічних наук, професори Ю. П. Шабанов-Кушнаренко (близько 40 кандидатів та докторів наук), Є. П. Путятін (понад 20 кандидатів і докторів наук), д. т. н., проф. Е. Г. Петров та інші.
У 1988 р. у Харківському інституті радіоелектроніки відкрито докторантуру з 18 спеціальностей, яку сьогодні закінчили 86 осіб, серед яких 58 здобули наукові ступені. Загалом у виші захищено 143 докторські дисертації, із них 98 — докторантами та співробітниками ХІРЕ. В докторантурі університету щороку навчається близько 20 осіб.
У 1996 р. Харківський державний технічний університет радіоелектроніки почав набирати в аспірантуру громадян іноземних держав: Йорданії, Сирії, Палестини, Іраку, Туреччини, Судану та ін. З того часу тут пройшли підготовку 98 осіб, з яких 37 захистили кандидатські дисертації.
Кожного року в аспірантуру вступає близько 100 магістрів та випускників вишів, серед них — понад 20 представників країн далекого зарубіжжя. З іноземними аспірантами працюють кафедри телекомунікаційних систем, основ радіотехніки, автоматизації проектування обчислювальної техніки, інформаційно-управляючих систем та інші. Підготовка здійснюється за 32 спеціальностями у галузі фізико-математичних, технічних, економічних та філософських наук під керівництвом 88 докторів і 56 кандидатів наук.
Сьогодні у Харківському національному університеті радіоелектроніки діє дев’ять спеціалізованих рад із захисту дисертацій (за 19 спеціальностями): сім із захисту докторських, дві — кандидатських.
Активно та успішно готують аспірантів кафедри біомедичної електроніки (за останні п’ять років 21 особа здобула науковий ступінь), програмного забезпечення ЕОМ (18 осіб), електронно-обчислювальних машин (15), інформатики (14), телекомунікаційних систем (14). Багато фахівців вищої кваліфікації підготували: професори О. Г. Руденко, І. Д. Горбенко, Ю. О. Гордієнко, М. І. Сліпченко, В. І. Хаханов, І. Ш. Невлюдов, В. В. Поповський, В. І. Штанько, А. Д. Тевяшев, І. О. Сухоіванов, В. М. Левикін, Є. В. Бодянский, В. О. Філатов, Ю. Д. Костин, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, О. Я. Кузьомін, А. В. Лемешко.
Доктор технічних наук, проф. Є. В. Бодянский з аспірантами
Докторантські дослідження проводяться на кафедрах штучного інтелекту, автоматизації проектування обчислювальної техніки, вищої математики, мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв, телекомунікаційних систем та електронно-обчислювальних машин. За останні п’ять років проф. М. Ф. Бондаренко був науковим консультантом п’ятьох докторів наук, проф. Є. В. Бодянський — чотирьох, проф. В. В. Поповський — трьох, проф. В. І. Хаханов — трьох.
У 1985 р. для заохочення до вступу в аспірантуру обдарованої молоді в інституті було відкрито нову форму підготовки — стажист-дослідник. Щорічно на цю посаду зараховують близько 30 осіб, які в подальшому складають кандидатські іспити із філософії та іноземної мови.
Вже понад 25 років при відділі аспірантури на госпрозрахунковій основі діє науково-консультаційний пункт. Тут щорічно близько 60–80 співробітників вишу, магістрантів і здобувачів з інших організацій без відриву від виробництва проходять підготовку та вступають в аспірантуру. Серед них є представники не лише Харіківського національного університету радіоелектроніки, а й працівники різних науково-дослідних, проектних установ, організацій, заводів Харкова.
В університеті постійно проводиться велика бюджетна та госпдоговірна науково-дослідницька робота, що створює сприятливі умови для захисту дисертацій.
Зараз у відділі аспірантури і докторантури під керівництвом проф. В. П. Манакова працюють: старший науковий співробітник Л. Е. Чала, методисти Н. Л. Шляхова, Т.О. Кухарець, завідувач науково-консультаційного пункту Г. Д. Непочатов. Кожного року у спеціалізованих радах вишу та в інших установах співробітники, аспіранти і викладачі ХНУРЕ захищають близько 50 кандидатських та п’ять-десять докторських дисертацій.

<< Інформаційно-обчислювальний центр      [ зміст ]      Центр довузівської підготовки >>