ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ

Письменецький Віктор Олександрович
Начальник центру, кандидат технічних наук, професор
Народився у 1940 р.
У 1962 р. закінчив Харківський політехнічний інститут, в якому згодом працював викладачем. У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію і був переведений до ХІРЕ.
Опублікував понад 120 наукових та науково-методичних праць, серед яких шість навчально-методичних посібників, є автором 16 патентів на винаходи. Був керівником трьох кандидатів наук.
Нагороджений медаллю «Ветеран праці» та знаком «Відмінник освіти України».
Центр науково-технічної творчості молоді було створено в 1996 р. на базі студентського проектно-конструкторського бюро, яке діяло у Харківському гірничому інституті з квітня 1961 р. Зусиллями працівників бюро та під керівництвом його наукової ради було згуртовано групи студентів, визначено напрями дослідницької роботи кафедр. Для потреб бюро виділено окреме приміщення та необхідне обладнання.
Зараз Центр науково-технічної творчості молоді співпрацює із кафедрами університету в галузі пошуку та підтримки обдарованої молоді, розкриття індивідуальних творчих здібностей студентів. Робота проводиться за напрямами:
– організація студентських наукових колективів (гуртків, семінарів, загонів, клубів);
– проведення всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів наукових робіт, виставок технічних досягнень молоді;
– залучення студентів до участі у вітчизняних та закордонних молодіжних наукових конференціях та виконання планових науково-дослідних робіт, прискорення впровадження наукових розробок кафедр університету у виробництво.
За активної участі співробітників центру у Харківському національному університеті радіоелектроніки проводять всеукраїнські студентські олімпіади з напрямів «Радіоелектронні апарати», «Метрологія та вимірювальна техніка», «Комп’ютерні науки» та дисципліни «Технічна діагностика обчислювальних пристроїв і систем». Вони також долучаються до організації на базі вишу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Радіотехніка» й інших всеукраїнських молодіжних змагань.
Центр науково-технічної творчості молоді підтримує зв’язки із Радою молодих учених та спеціалістів (голова — О. Вінокурова) та зі студентським профкомом (А. В. Фролов). Спільно з працівниками останнього проводяться виставки наукових робіт, визначаються і нагороджуються переможці.
Традиційно під час роботи Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті» співробітники центру організовують виставки технічної творчості молоді, за підсумками яких авторів 12 кращих розробок щорічно нагороджують грамотами та грошовими преміями.
Колектив студентського конструкторсько
бюро «Конструктор»
У межах центру працюють: студентське конструкторське бюро «Конструктор» (науковий керівник — доцент кафедри проектування та експлуатації електронних приладів О. І. Подгайко), студентська творча група (доцент кафедри радіоелектронних систем І. В. Коритцев), студентське конструкторсько-технологічне бюро «Робототехніка та мехатроніка» (доцент кафедри технології та автоматизації виробництва А. А. Палагін). Загальна кількість студентів — 54 особи.
Останнім часом молодь активно приєднується до виконання планових науково-дослідних розробок. Результатом співпраці центру із кафедрами проектування та експлуатації електронних приладів і технології та автоматизації виробництва РЕЗ і ОЕЗ стало розроблення способу обробки нормалізованих типових корпусів для створення необхідної структури пристрою, робота з налагодження автоматизованого проектування друкованих плат та їх виготовлення. Спільно з кафедрою мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв у межах держбюджетної тематики виготовлено комп’ютеризовані стенди контролю параметрів фотоперетворювачів та світлодіодів. Активну участь у зазначених дослідженнях брали магістри А. А. Кирилюк і В. В. Кравець, студентка Л. В. Савченко, аспірант М. В. Герасименко.
Зараз працівники центру науково-технічної творчості молоді активно впроваджують розробки альтернативної (сонячної) енергетики в міське комунальне господарство, системи дорожнього руху та великі сільськогосподарські комплекси.

<< Центр довузівської підготовки      [ зміст ]      Центр математичної та прикладної лінгвістики >>