ЦЕНТР МАТЕМАТИЧНОЇ
ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

Четвериков Григорій Григорович
Директор, науковий керівник центру, доктор технічних наук, професор кафедри програмного забезпечення ЕОМ
Народився 24 липня 1952 р. у м. Приморськ Ленінградської області (Росія). У 1974 р. із відзнакою закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (спеціальність «Прикладна математика»). Тут пройшов шлях від молодшого до провідного наукового співробітника, від асистента до професора, був науковим керівником обчислювального центру.
У 1984 р. Г. Г. Четвериков захистив кандидатську дисертацію. З 2006 р. — доктор технічних наук.
Сьогодні Григорій Григорович очолює науково-дослідну лабораторію «Моделювання інтелектуальних систем», є науковим керівником Центру математичної та прикладної лінгвістики, заступником відповідального редактора науково-технічного журналу «Біоніка інтелекту (інформація, мова, інтелект)», членом наукової ради «Інформація. Мова. Інтелект» Національної академії наук України.
Має 150 наукових праць, серед яких — підручник, посібники, монографії, авторське свідоцтво та патенти.
Григорій Четвериков — лауреат премії Ленінського комсомолу України в галузі науки і техніки (1981).
Для ефективного управління розвитком комп’ютеризації та інформатизації в Україні дуже важливо налагодити високоякісну автоматизовану обробку природномовної інформації. Вирішення цієї проблеми неможливе без організації комплексного моделювання механізмів природної мови людини.
Український мовно-інформаційний фонд НАН України і Харківський національний університет радіоелектроніки об’єднали свої зусилля у сфері автоматизованої обробки та моделювання природномовної інформації і займаються підготовкою наукових та технічних кадрів вищої кваліфікації у галузі прикладної та когнітивної лінгвістики. Зокрема функціонує науково-технічний журнал «Біоніка інтелекту (інформація, мова, інтелект)» з оновленим складом редакційної колегії, тематикою і науковими напрямами.
Основними формами діяльності центру є моделювання механізмів природної мови, розвиток пріоритетних наукових напрямів теоретичної, прикладної і когнітивної лінгвістики, вивчення когнітивних механізмів функціонування мови та лінгвістичних аспектів інтелектуальної діяльності, розробка лінгвістичних технологій нового покоління на основі когнітивного моделювання мовних комунікацій, впровадження наукових досягнень у суспільну практику та навчальний процес.
Також центр налагоджує міжнародні контакти, організовує і проводить міжнародні наукові конференції, присвячені високопродуктивним засобам автоматизованої обробки інтелектуальної інформації, семінари тощо. Бере участь у створенні лінгвістичних ресурсів, зокрема багатомовних, електронних тлумачних словників.
До фундаментальних і прикладних досліджень у сфері сучасних інформаційних технологій долучаються викладачі та наукові співробітники університету й фонду, аспіранти, студенти. Уже виконано роботи із держбюджетної тематики «Розробка вимог і рекомендацій до засобів взаємодії та інтерфейсу фундаментальної лексикографічної системи «Словник української мови»», «Розробка теорії та принципів побудови мозкоподібних структур», «Розробка вбудованих скриптів і елементів сайту для функціонування системи «Всеукраїнський лінгвістичний діалог», «Розробка системотехнічних засад онлайнової електронної бібліотеки з орієнтацією на законодавчу інформацію».
Під керівництвом д. т. н., проф. Г. Г. Четверикова у Центрі математичної та прикладної лінгвістики працюють: к. т. н., старший науковий співробітник І. Д. Вечірська, аспіранти кафедри програмного забезпечення ЕОМ Т. М. Федорова, Н. Є. Русакова, Н. Т. Процай, а також викладачі цієї кафедри І. О. Лещинська, В. О. Лещинський, М. С. Широкопетлєва.
Головне завдання центру — впровадження практичних результатів спільних наукових і науково-освітніх проектів у навчальний процес.

<< Центр науково-технічної творчості молоді      [ зміст ]      Науково-дослідна та інноваційна діяльність >>