ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Логвин Володимир Валентинович
Начальник відділу, доцент
Народився у 1936 р. У 1959 р. закінчив Харківський гірничий інститут, у 1965 р. — аспірантуру. Працював старшим викладачем, а пізніше доцентом на кафедрах інституту. Протягом 1966–1975 рр. був заступником декана факультету автоматики і телемеханіки, з 1977 до 1996 р. виконував обов’язки заступника декана з навчальної роботи факультету комп’ютерної інженерії та управління, наступні два роки — заступника начальника навчально-методичного управління.
Навчальний процес в університеті спрямований на забезпечення належного рівня теоретичної і практичної підготовки фахівців шляхом запровадження системи управління і контролю якості навчально-виховного процесу, використання інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у поєднанні з перевагами кредитно-модульної системи. Важливу роль у забезпеченні високого рівня освіти відіграють відділи організації навчального процесу, організації методичної роботи та відділ практики «Центр-Кар’єра».
За тривалий період існування вишу відділ організації навчального процесу кілька разів змінював назву: він був і навчальною частиною, і навчально-методичним управлінням, і навчальним відділом. Так навчальну частину було засновано одночасно з Харківським інженерно-будівельним інститутом. Її першими керівниками були В. Фетисов (1930–1931), Б. О. Блох (1931), А. Т. Бедило (1932–1933), О. Б. Тиц (1933), І. Л. Август (1934), М. Я. Ханютін (1936). У 1952 р. після реорганізації вишу навчально-методичною роботою опікувався В. І. Лобунець (1952).
У 1974 р. для удосконалення навчальної, навчально-методичної та навчально-організаційної робіт на базі навчальної частини створено навчально-методичне управління. При ньому було відкрито відділи планування та контролю навчального процесу, виробничої практики, технічних засобів навчання, студентський і методичний відділи та сектор підвищення кваліфікації викладачів.
Цю структуру у різні періоди її діяльності очолювали: Б. П. Тунієв (1964–1968), В. О. Коба (1968–1974, 1987–1994), О. В. Орєхов (1974–1983), В. В. Поклад (1984–1987), Є. К. Нечаєв (1994–1999), Н. С. Лєсна (1999–2003). У 1998 р. начальником відділу організації навчального процесу було призначено В. В. Логвина.
Того ж року відділ отримав свою сучасну назву.
Колектив відділу. Зліва направо: Т. А. Радівілова, Є. С. Ієвлєв, Л. І. Кукоба,
О. М. Кузьменко, Г. В. Майстренко, М. І. Овчинникова, В. М. Пляка, О. Є. Алексєєва,
В. В. Логвин, І. В. Шапошникова
Сьогодні тут працюють: заступник начальника відділу Н. О. Волошина, методисти Т. А. Радівілова, О. М. Жорова, Г. В. Майстренко, М. І. Овчинникова, І. В. Шапошникова, В. М. Пляка, О. Є. Алексеєва, інженери Л. О. Кукоба, О. М. Кузьменко, І. Ю. Буць, О. О. Олійник, Є. С. Ієвлев.
Головні функції відділу — організація, планування, контроль, аналіз та вдосконалення навчального процесу: розробка документів нормативно-правової бази організації навчання (спільно з керівництвом університету); проектування штатного розкладу професорсько-викладацького складу, розподіл погодинного фонду між кафедрами; систематичний контроль за проведенням усіх видів навчальних занять, розробка пропозицій щодо його поліпшення; створення розкладу занять та екзаменаційних сесій для студентів усіх форм навчання (спільно з деканами факультетів); формування звітності для Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України й обласного управління освіти, ради ректорів, статистичного управління; підготовка звітів про підсумки діяльності університету за навчальний та календарний роки; контроль і організація звітності про склад студентів, первинний облік результатів перевірки їхніх знань; надання необхідної методичної допомоги співробітникам і науковцям кафедри з питань планування навчальної та організаційної робіт.

<< Науково-дослідна та інноваційна діяльність      [ зміст ]      Центр інформаційних систем і технологій >>