ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ
СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

Філатов Валентин Олександрович
Науковий керівник центру, доктор технічних наук, професор
Народився 21 жовтня 1954 р. у Харкові. У 1980 р. із відзнакою закінчив Харківський інституту радіоелектроніки (спеціальність «Автоматизовані системи управління»). У цьому виші він пройшов шлях від молодшого до провідного наукового співробітника, від асистента до професора, очолював кафедру штучного інтелекту.
Валентин Олександрович — автор понад 100 наукових праць, серед яких підручник, монографії, авторське свідоцтво. Свого часу був учасником міжнародних науково-дослідних проектів «TEMPUS».
Сьогодні В. О. Філатов є завідувачем науково-дослідної лабораторії системних технологій та науковим керівником Центру інформаційних систем і технологій.
Для створення єдиного інформаційного простору університету та запровадження останніх досягнень науки і техніки у навчальний процес у вересні 2005 р. було засновано Центр інформаційних систем і технологій. Учені та співробітники центру займаються розробкою та введенням у дію різних підсистем Інформаційно-аналітичної системи «Університет», корпоративних інформаційних систем.
Для постійного контролю рівня знань студентів створено підсистему «Моніторинг якості підготовки фахівців»: центр накопичує й оперативно обробляє інформаційні ресурси, аналізує їх та передає до ректорату, науково-методичної і вченої рад університету. Результати обробки інформації є основою для прийняття необхідних рішень у сфері координації діяльності усіх підрозділів університету.
Центр інформаційних систем і технологій упродовж чотирьох років складає рейтинги кафедр і факультетів та оприлюднює їх на власному сайті. Розробка і запровадження рейтингової системи оцінювання освітньої і науково-технічної діяльності дозволяє виявити недоліки організації навчального процесу та проведення наукових досліджень, позитивні й негативні тенденції розвитку, визначити пріоритетні напрями наукової діяльності, приймати адекватні управлінські рішення.
Колектив центру. Зліва направо: перший ряд:
Г. Г. Бєлянінова, З. Л. Костіна, О. Б. Чапланова;
другий ряд: В. О. Філатов, М. В. Черненко, М. А. Керносов
На базі центру розроблено та впроваджено у навчання складний програмний комплекс, до якого належать модулі «Розрахунок навантаження та штатний розклад» і «Формування розкладу занять», підсистема розподілу семестрового навантаження «Навчальний відділ» — «Кафедра» — «Навчальний відділ», супроводжувальні підсистеми «Деканат» і «Відділ кадрів».
Співробітники здійснюють фундаментальні та прикладні наукові дослідження у галузі сучасних інформаційних технологій, спрямовані на підготовку кадрів вищої кваліфікації. Вони брали участь у виконанні таких держбюджетних робіт: «Розробка моделей та засобів інтеграції неоднорідних інформаційних систем і розподілених баз даних», «Дослідження та розробка моделей даних у системах обробки інформації на основі самонавчання і м’яких обчислень», «Дослідження та розробка моделей інтелектуального аналізу в системах реляційних баз даних».
Згідно з концепцією розвитку Харківського національного університету радіоелектроніки головним завданням центру є створення єдиного інформаційно-телекомунікаційного середовища вишу як основи розвитку освітніх технологій в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Під керівництвом д. т. н., професора кафедри штучного інтелекту В. О. Філатова у центрі інформаційних систем і технологій працюють: провідні інженери М. А. Керносов (к. т. н.), О. Б. Чапланова (аспірант кафедри електронно-обчислювальних машин), інженер-програміст В. Ю. Васильчук, інженери М. В. Черненко (аспірант кафедри інформаційних управляючих систем), Г. Г. Бєлянінова.

<< Відділ організації навчального процесу      [ зміст ]      Відділ організації методичної роботи >>