ВІДДІЛ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА,
ЗОВНІШНІХ ЗВ’ЯЗКІВ ТА МАРКЕТИНГУ

Петров Сергій Ігорович
Начальник відділу, кандидат технічних наук
Закінчив із відзнакою Харківський інститут радіоелектроніки, а потім захистив кандидатську дисертацію. У 90-х роках ХХ ст. працював за кордоном у різних наукових та навчальних центрах США, Великобританії, Туреччини. Є автором більше 40 праць, деякі з них опубліковані у відомих зарубіжних виданнях.
З його ініціативи та за підтримки Державного департаменту США вперше в історії вітчизняних технічних вишів було реалізовано проект у сфері мікро-, нано- та оптоелектроніки.
С. І. Петров — організатор і співголова міжнародних наукових конференцій і семінарів, завідувач міжнародної наукової лабораторії «Фотоніка», керівник (від української сторони) спільного українсько-американського проекту «A partnership for educational and technical change. Ukraine — USA». Нагороджений почесними відзнаками Кабінету Міністрів України та Президента України.
Історія створення відділу міжнародного співробітництва, зовнішніх зв’язків та маркетингу почалася у 1991 р. Першим його керівником став к. т. н., доц. І. В. Коритцев. Головною метою діяльності сектора було налагодження зв’язків із закордонними навчальними та науковими центрами, визнання кваліфікації випускників Харківського інституту радіоелектроніки на міжнародному рівні. Тоді ж розпочато підготовку студентських груп, до яких увійшли громадяни країн Близького Сходу.
Першими проектами стали спільні із Плімутським політехнічним університетом (Великобританія) дослідження у галузі штучного інтелекту й організація навчального процесу на старших курсах факультету електроніки Університету Чукурова (Туреччина).
Сьогодні робота відділу здійснюється за двома напрямами: організація навчання іноземних громадян за всіма спеціальностями ХНУРЕ та розширення зв’язків у галузі науки й освіти на міжнародному рівні.
Першим напрямом опікується колектив, що працює з іноземними громадянами, під керівництвом О. М. Біди. До нього входять А. І. Наркелюк, М. С. Бакланова, І. В. Гончаренко, І. А. Губарєва, В. О. Кульбаченко, Т. М. Давискиба, Т. А. Шовкопляс, К. Е. Морозова, О. О. Шкуренко.
Зараз на контрактній основі у Харківському національному університеті радіоелектроніки навчаються іноземці з більш ніж 45 держав Близького Сходу, Азійсько-Тихоокеанського регіону й Африки. Велику увагу співробітники приділяють співпраці із вишами країн СНД: Росії, Туркменістану, Киргизії, Таджикистану, Азербайджану (керівник — заступник начальника віділу, д. т. н., проф. А. Овезгельдиєв).
У 2000 р. в університеті відкрито центр навчання студентів іноземною мовою, який очолює проф. В. О. Горбачов.
Другим, але не менш важливим, напрямом діяльності відділу є розширення та поглиблення зв’язків у галузі науки й освіти на міжнародному рівні. На основі укладених угод із урядовими і позаурядовими фондовими організаціями (European Commission, International association of universities, Institute of electrical and electronics engineers, DAAD (Німеччина), Royal Society (Великобританія), IREX, Optical Society of America (США), Community Research & Development Information Service, Polish Aid, NATO, УНТЦ, Міжнародним фондом «Відродження», Російським фондом фундаментальних досліджень) науковці, аспіранти і студенти університету вже здобули більше 500 грантів для стажування за кордоном.
Університет активно долучається до досліджень у новітніх галузях науки і техніки, зокрема у сфері радіоелектроніки та комп’ютерних наук. Підписано понад 70 угод із закордонними компаніями і вищими навчальними закладами, згідно з якими викладачі постійно вдосконалюють та модернізують підготовку студентів старших курсів і аспірантів.
Успішну роботу у цьому напрямі забезпечує колектив науковців (І. В. Гур’єв, Т. В. Павленко, Н. М. Полчанінова, Є. Ю. Бондар та інші), згуртований під керівництвом к. т. н. С. М. Хижняка. Учені працюють у сфері міжнародних обмінів і програм.
У межах програми «TEMPUS/TASIS» у Харківському національному університеті радіоелектроніки реалізовано проекти «Розробка нового підходу до дипломування магістрів» (керівники — проф. В. Я. Терзіян, доц. О. Б. Кайкова) та «Новітня інформаційна технологія забезпечення прозорості акредитації університетів» (координатор — проректор Н. С. Лєсна).
З 1999 р. у виші функціонує міжнародна наукова лабораторія «Фотоніка» («Photonics»), створена на основі групи співробітників кафедри фізичних основ електронної техніки і Відділу міжнародного співробітництва, зовнішніх зв’язків та маркетингу. Її науковий керівник — д. ф.-м. н., проф. І. О. Сухоіванов, завідувач — к. т. н. С. І. Петров.
Вагомі розробки і досягнення лабораторії представлено у більш ніж 50 статтях, які опубліковані в рейтингових зарубіжних журналах та пов’язані з дисертаційними роботами, виконаними під керівництвом проф. І. О. Сухоіванова. Більшість співробітників неодноразово проходили стажування у відомих закордонних університетах і дослідницьких центрах.
У лабораторії вже тривалий час діє Українське відділення міжнародного товариства фотоніки «IEEE Photonics Society». На його основі було відкрито студентські відділення міжнародних товариств «The Institute of Electrical and Electronic Engineers» (2001), «IEEE Photonics Society» (2001), «The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers» (2009), «Optical Society of America» (2010), які беруть активну участь в організації конференцій та залученні молоді до науково-дослідної роботи.
Співробітники лабораторії проводять наукові конференції міжнародного рівня із сучасних напрямів лазерної техніки, оптоелектроніки та фотоніки: «International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers», «International Conference on Laser and Fiber-optical networks Modeling», «International Workshop on The Radiation: Basic Research and Applications».
У межах Програми ООН в Польщі та Україні, спільно з урядами Японії і Польщі, а також Польсько-Японським інститутом інформаційних технологій (Варшава), продовжується обмін досвідом, пов’язаний з управлінням і розвитком системи дистанційного навчання (Е-learning). Приміром, запроваджено новий проект студентських обмінів між ХНУРЕ та Інститутом математики і системної інженерії Університету м. Ваксо (Швеція). Студенти факультету комп’ютерних наук на конкурсній основі восени 2008 р. склали іспит із дисципліни «Бізнес-інтелект та інтелектуальний аналіз даних» і отримали сертифікати швецького вишу. Також реалізується програма обміну студентами між кафедрою штучного інтелекту ХНУРЕ та Університетом м. Ювяскюля (Фінляндія).
Із Французьким інститутом інформаційних технологій та телекомунікацій (ITIN) підписано угоду, предметом якої є спільна англомовна програма віртуального навчання для студентів спеціальності «Інтелектуальні системи прийняття рішень» (кафедра штучного інтелекту) і спеціальності «Мобільний комп’ютiнг, інформаційні технології та телекомунікації» (ITIN). Керівником проекту від ITIN є Домінік Гудина, а від ХНУРЕ — доц. О. Ю. Шевченко та асистент кафедри штучного інтелекту М. Климова. Молодь готує наукові проекти і обговорює їх за допомогою відеоконференцій у науково-навчальній лабораторії «Відоекомунікаційні технології і системи» (керівник — к. т. н. О. І. Цопа).
Вручення магістерських дипломів іноземним студентам, 2010 р.
За сприяння Відділу міжнародного співробітництва, зовнішніх зв’язків та маркетингу кафедра інформаційних керівних систем уклала угоду із компанією «Vdata GmbH» (Німеччина) і ТОВ «ПрофІТсофт» (Україна), відповідно до якої лабораторії університету отримують сучасне обладнання, а окремі групи вивчають спеціальні предмети коштом німецької сторони, студенти п’ятих курсів можуть проходити практику у Німеччині та влаштуватися на роботу за кордоном.
Команда радіотехнічного факультету вийшли у фінал Міжнародного студентського конкурсу «ImagineCup–2008», який проводила корпорація «Microsoft» у Парижі, та стала однією із шести найпотужніших збірних світу в номінації «Розробка вмонтованих систем» (Embedded Development). У 2009 р. проект мобільної системи моніторингу стану людини команди кафедри основ радіотехніки «Intellectronics» посів третє місце на Міжнародному студентському конкурсі «ImagineCup–2009», який проходив у Єгипті.
У 2010 р. стартував проект Українського науково-технологічного центру «Розробка новітніх нанофотонних технологій і пристроїв для детектування небезпечних і токсичних органічних речовин у навколишніх водних об’єктах» під керівництвом М. М. Рожицького (це вже четвертий виграний ним проект).
Подальші напрями діяльності Відділу міжнародного співробітництва, зовнішніх зв’язків та маркетингу: збільшення кількості іноземних студентів, розширення сфери впливу ХНУРЕ на ринку освітніх послуг країн СНД, методична робота з підготовки нових спільних євро-українських та американсько-українських проектів, менеджмент програм міжнародного обміну студентами, підготовка і реалізація різних заходів у межах Болонського процесу (впровадження новітніх технологій та вдосконалення навчальних методик).

<< Відділ організації методичної роботи      [ зміст ]      Відділ практики «Центр-кар’єра» >>